Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Gıdalarda GMP, HACCP ve FSMA

GMP Nedir?

 

GMP kısaltması; Good Manufacturing Practices ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade dilimize “İyi Üretim Uygulamaları” olarak çevrilmektedir. İyi üretim uygulamaları, hayatımızda olan birçok sektörde özellikle insan sağlığına etki edebilecek gıda, ilaç, kozmetik ve medikal cihaz gibi ürünlerin üretiminin yapıldığı sektörlerde, üretimin nasıl ve hangi şartlarda yapılması gerektiği hususunda üreticilere rehberlik eden bir kalite sistemi olarak ifade edilebilir. GMP standardının kullanımı ABD’de cGMP olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kısaltmadaki c harfi “current” yani “geçerli, şimdiki, cari” gibi anlamlara gelmektedir.

Diğer standartlarda da görülebileceği gibi GMP standartları da; bir kereye mahsus kurulan bir sistem değil, sürekli denetlenen ve kontrol altında tutulan, bu kontroller esnasında ortaya çıkan sistemsel veya operasyonel eksiklerin düzeltildiği ve günümüz teknolojisi ile sektörel çalışmaların getirdiği yenilikleri baz alarak gelişim gösteren bir üretim tekniğidir. GMP’nin kapsadığı bu uygulamalar, gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama ve dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisi olarak da isimlendirilebilir.

Ayrıca GMP; etkin madde ve ilaç/tıbbi ürünler, vücut içi ve dışında kullanılan ürünler ve gıda üreticileri için oluşturulmuş rehberlerin, kodların ve mevzuatların ortak bir argümanı olarak da işleve sahiptir. GMP standartları ile üretilen ilaçlar, faydaları ve kalite seviyeleri açısından yüksek oranda güvence sağlayabilirler. HACCP Nedir?

 

HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points ifadesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Dilimize; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ya da Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak çevrilebilir. Açılımından da anlaşılacağı üzere HACCP; güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramı/standardıdır. Diğer bir ifadeyle; yiyecek ve içeceklerin üretildiği tesislerde, hijyen ve sağlıklı hale getirme (sanitasyon) koşullarının korunması için, yapılması gerekenleri standartlaştıran veya standartlarla belirleyen bir standartlar/standardizasyon sistemidir.
HACCP Belgesi, HACCP Sistemi ile belirtilen standartları karşılayan kurum/kuruluşlara verilen belgedir. HACCP sistemi 1960’larda hazırlanan bir standardizasyon sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization - WHO); küresel anlamda gıda güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdiği ve çeşitli kimyasal tehlikelere ve mikrobiyolojik bulaşmalara dikkat çektiği, gıda kaynaklı hastalıkların izlenmesi gerektiğini ifade ettiği bir ortamda gıda güvenliği, temizliği ve sağlıklı olması giderek önem kazanan bir konudur.


FSMA Nedir?

 

FSMA kısaltması; Food Safety Modernization Act ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade dilimize “Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası” olarak çevrilebilir. Bu yasa ABD’de yürürlükte olan bir yasa ya da düzenlemedir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA tarafından bu yasanının uygulanması denetlenmektedir denebilir. Yiyeceklerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesiyle alakalı bir yasadır. ABD’ye ürün ihraç eden firmaları ilgilendirmektedir.

FSPCA kısaltması; The Food Safety Preventive Controls Alliance ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade dilimize “Gıda Güvenliği Önleyici Kontroller İttifakı” olarak çevrilebilir. FSPCA; misyonu müfredat geliştirmek olan endüstri, akademik ve hükümet paydaşlarından ve Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası’nın (Food Safety Modernization Act - FSMA) önleme odaklı standartlarına uyumu desteklemek için eğitim ve sosyal yardım programlarından oluşan geniş tabanlı bir kamu özel ittifakı olarak tanımlanabilir.

4 Ocak 2011 tarihinde ABD Başkanı Obama tarafından imzalanan ve ABD’de 70 yılı aşkın süredir gıda güvenliği yasalarının en kapsamlı reformu olan FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (Food Safety Modernization Act – FSMA) adında bir yasa bulunmaktadır. Bu yasanın ilk amacı; odak noktasını bulaşmaya karşı önlemeye kaydırarak ABD gıda tedarikinin güvenliğini sağlamak olarak açıklanabilir.

Bu konu ile ilgili sertifika alabilmeniz için, FSMA gerekliliklerine göre FDA onaylı eğitmenler tarafından verilebilen “FSPCA Preventive Control For Human Food” eğitimini almış bir personelin firmanızda bulunması gerekmektedir. Onaylı olan eğitimi alan kişi, artık PCQI yani “Önleyici Kontroller İçin Yetkin Kişi” ya da diğer bir ifadeyle “Önleyici Kontrol Uzmanı” olarak firmasında FSMA’nın gerekliliklerini yerine getirip sistemi yürütecek kişi olarak görev alabilir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?