Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

FSMA Belgesi

FSMA (Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası), ABD’de 2011 yılında yürürlüğe giren bir yasadır. Gıda güvenliğine ilişkin sektörün tüm paydaşlarını ortak bir paydada buluşturan bu yasa ABD’de faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerini yakından ilgilendirmektedir. Bunun yanı sıra ABD’ye ürün ihraç eden veya oradan ürün ithalatı yapan şirketler de FSMA’nın kapsamına dahildir. Şirketlerin bu yasanın ne gibi yükümlülükler getirdiğini bilmeleri ve faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

FSMA, ABD’nin gıda ve ilaç sektöründeki otorite kuruluşu olan FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından düzenlenen gıdalar için geçerlidir. Bu da halihazırda ABD gıda arzının çok büyük bir bölümüne karşılık gelmektedir. Çiftlikler, gıda ürünleri paketleme tesisleri veya gıda ürünü işleyen şirketler FSMA kapsamındadır. Bu şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini, süreçlerini doğrulamak için FSMA Belgesi almaları gerekebilmektedir. 

 

FDA, FSMA´yı uygulamak için yedi ana kural belirlemiştir. Bu kurallar, kontaminasyonu azaltmak ve değişikliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak için küresel tedarik zincirinin her noktasında belirli eylem planları oluşturmaktadır. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz. 

 

 • ØGıda savunması: FDA´ya kayıtlı gıda tesisleri, kontaminasyon güvenlik açıklarını değerlendiren bir plan geliştirmeli ve her bir güvenlik açığı için bir azaltma stratejisi belgelemelidir. 

 • ØHayvan yemi için önleyici kontroller: FDA´ya kayıtlı hayvan yemi tesisleri, tehlikeleri tanımlayan ve uygun önleyici kontrolleri özetleyen yazılı bir plan uygulamalıdır. 

 • Øİnsan gıdaları için önleyici kontroller: FDA´ya kayıtlı insan gıda tesisleri, potansiyel tehlikeleri ve riskleri açıklayan ve bunlar için önleyici kontrolleri listeleyen yazılı bir plan oluşturmalıdır. 

 • ØSıhhi taşıma: Göndericiler, alıcılar, yükleyiciler ve taşıyıcılar dahil olmak üzere gıda taşıyan şirketler FSMA Belgesi için tanımlanan gereksinimlere uyum sağlamalıdır. 

 • ØÜçüncü taraf sertifikasyon: Bu kural, şirketlerin düzenleyici denetimlere hazırlanmasına veya sertifikalar elde etmesine yardımcı olmak için gönüllü danışmanlık ve düzenleyici denetimleri yönetmek için üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşlarını akredite eder. 

 • ØÜrün güvenliği: Ürün yetiştirmek, hasat etmek, paketlemek ve depolamak için minimum standartları belirler. 

 • ØYabancı tedarikçi doğrulama programı: İthalatçılar, küresel tedarikçilerinin FDA düzenlemelerine uyduğunu doğrulamalıdır. 

 

Taksim Danışmanlık FSMA Belgesi ile ilgili gereksinimlerin karşılanması konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gıda şirketleri; 

 • ØFSMA kapsamını daha iyi anlamak, 

 • Øtesislerinde uygun önleyici kontrolleri sağlamak, 

 • Øüçüncü taraf sertifikasyon gereksinimlerini yerine getirmek, 

 • ØFDA’nın düzenlemelerine uygunluklarını doğrulamak, 

 • Øtesisleri için uygun kontaminasyon azaltma stratejileri oluşturmak 

ve FSMA ile ilgili diğer tüm konularda Taksim Danışmanlık ile iletişime geçebilirler. 

 

Taksim Danışmanlık gıda güvenliğini ilgilendiren konularda çeşitli eğitimler düzenleyerek şirketlerin FSMA ve diğer yasa, yönetmelik ve standartlara uygun hareket etmesine yardımcı olmaktadır. FSMA önleyici kontrol uzman eğitimleri bunlardan bazılarıdır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimize ilişkin tüm konularla ilgili web sitemizden bilgi edinebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
 • Telefon : +90 212 438 42 06
 • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
 • Telefon : +90 850 888 85 71
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?