Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sosyal uygunluk, bir şirketin tüm değer zincirinde çevreye, insan haklarına ve etik kurallara her açıdan uyum sağladığının bir göstergesidir. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden biri olan sosyal uygunluk, şirketlerin marka değerini koruması için en kritik faktörlerden biridir. Büyüklüğü ya da sektörü fark etmeksizin her kuruluşun, çevre ve içinde yaşadığı toplum dahil olmak üzere tüm paydaşlarına karşı sahip olduğu sorumluluklar mevcuttur. Bu sorumluluğu yerine getirdiği ölçüde sosyal uygunluk kriterlerini karşıladığını söylemek mümkündür.

 

İlk başta odukça soyut bir ifade gibi dursa da sosyal uygunluk, günümüzde ölçülebilir, yönetilebilir ve geliştirilebilir bir parametre haline gelmiştir. Bunun için tüm dünyada çeşitli sosyal uygunluk denetim metodolojileri geliştirilmiştir. Etik denetimler olarak da adlandırılan bu denetimler ile bir kuruluşun sosyal uygunluğu derinlemesine analiz etmek mümkündür. Özellikle büyük markalar beraber çalışacağı tedarikçileri seçerken bu denetimlerden geçtiğini belgeleyen firmalarla çalışmayı tercih etmektedir.

 

Sosyal uygunluk denetimlerinin bazıları sektör veya ürün / hizmet bazlı olurken bazıları daha geniş kapsamlı olabilmektedir. Aynı şekilde, bazı denetimler sadece bir markanın tedarikçi seçiminde kullandığı özel bir kapsama sahip olabilirken bazıları şirket, ürün veya hizmet fark etmeksizin her bir kuruluşun kullanabileceği bir çerçeve çizmektedir. Günümüzde en popüler ve sonuçlarının kapsayıcılığı itibariyle en fazla saygı gören etik denetimlerden bazıları şunlardır:

 

ØAmfori BSCI (İş Sosyal Uygunluk Girişim)

ØDISNEY FAMA

ØETI (Etik Ticaret Girişimi)

ØICS (Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Girişimi)

ØILS (Uluslararası Çalışma Standartları)

ØINDITEX

ØSAI (Uluslararası Sosyal Sorumluluk) / SA8000

ØSEDEX / SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi)

ØURSA (Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi) - Unilever

ØWRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim)

 

Sosyal uygunluk denetimlerinin her birinin amacı özünde aynıdır. Firmaların iş yerinde insan hakları, çevre, sağlık ve güvenlik, etik değerler vb gibi konularda sorumlu davrandığını ölçmek ve değerlendirmektir. Bunun için denetimler belirli kriterlerden oluşmaktadır ve denetlemeyi yapan bağımsız üçüncü taraf akredite kuruluş bu kriterlerin ne ölçüde karşılandığını yerinde incelemektedir. Bu bağlamda şirketlerin sosyal uyunluk denetimlerine katılmadan önce mutlaka belgelendirme kapsamını iyi öğrenmesi ve gerekli hazırlıkları yapması gerekmektedir. Bu noktada Taksim Danışmanlık olarak şirketlere sosyal uygunluk danışmanlığı sunarak talep edilen belgenin alınmasına kadar tüm süreci profesyonel bir şekilde organize etmekteyiz.

 

Taksim Danışmanlık, şirketlerin sosyal uygunluk denetimlerinden başarıyla geçmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapmasına destek olmaktadır. Bu süreçte kuruluşlarda gerekli kalite, ş sağlığı ve güvenliği, enerji, çevre ve ilgili diğer yönetim sistemlerinin kurulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, gerekli dokümantasyon sisteminin altyapısını oluşturmakta, şirket iç ve dış süreçlerinin denetim kriterlerine uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için de şirketlere doğru yönlendirmeler yapmaktadır.

 

Sosyal uygunluk denetimlerinde şirketlerin genellikle şu konularda sorumlu davranıp davranmadığı incelenmektedir:

ØÇalışma özgürlüğü

ØÇocuk işçiliği kullanılmaması

ØÇalışanlara sendikal haklar tanınması

ØÇevresel uyum

Øİş sağlığı ve güvenliği

ØÇalışanlara adil ücret ve sosyal haklar olmak üzere gerekli tüm kazanımların sağlanması

Øİşe alım, terfi, pozisyon değişikliği, ücretlendirme, görevlendirme, işten çıkarma vb gibi süreçlerde hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaması

ØFaaliyetlerin yasalara uygun olması

ØYolsuzluk ve rüşvetle mücadele gibi etik konular

 

Taksim Danışmanlık ile iletişime geçerek sosyal uygunluk kriterler, denetim metodolojileri, belgelendirme esasları ve daha birçok konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?