Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı

 Sosyal uygunluk kuruluşların çalışan hakları, çevre, sağlık, etik, tedarik zinciri yönetimi vb gibi konularda ortaya koyduğu sorumluluk yaklaşımıdır. Şirketler kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikaları doğrultusunda bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Günümüz iş dünyasında farklı iş kolları, sektörler, pazarlar; ayrıca birbirinden farklı çok sayıda ürün ve hizmet türleri, farklı büyüklükten ve coğrafyalardan şirketler bulunduğundan ortak sosyal uygunluk yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, şirketlerin sosyal uygunluk performasının ölçülebilmesi, denetlenebilmesi ve iyileştirilebilmesi için birçok metodololoji geliştirilmiştir. Taksim Danışmanlık olarak bugün dünyanın en saygın sosyal uygunluk denetim metodolojilerinin uygulanması ve belgelendirilmesi için her sektörden firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Sosyal uygunluk özellikle uzun ve geniş bir tedarik zinciri ağı bulunan büyük markalar için oldukça önemlidir. Çünkü bu markalar sosyal uygunluğu bağımsız üçünçü taraf akreditasyon kuruluşlarınca doğrulanmış tedarikçilerle çalışmak istemektedir. Bunun yanı sıra bazı markalar da bu konuda kendi uygunluk politikalarını ve sistemlerini geliştirmekte ve tedarikçilerden faaliyetlerini bu sisteme uygun hale getirmesini talep etmektedir. Günümüzde uluslararası düzeyde en bilinen ve en saygın sosyal uygunluk denetim metodolojileri şunlardır:

Ø  SEDEX / SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi)

Ø  Amfori BSCI (İş Sosyal Uygunluk Girişim)

Ø  SAI (Uluslararası Sosyal Sorumluluk) / SA8000

Ø  WRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim)

Ø  ETI (Etik Ticaret Girişimi)

Ø  ICS (Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Girişimi)

Ø  WCA (Workplace Conditions Assessment | İş Yeri Çalışma Koşulları Değerlendirilmesi)

Ø  URSA - Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi

Ø  INDITEX

Ø  DISNEY FAMA

Ø  BRGCS (Marka İtibar Uyumluluğu Küresel Standartları)

Ø  FSC (Orman Yönetim Konseyi)

Ø  SLCP (Sosyal ve İş Gücü Uyum Programı)

Ø  ILS (Uluslararası Çalışma Standartları)

 

Sosyal Uygunluk Kriterleri Nelerdir?

Taksim Danışmanlık’tan sosyal uygunluk danışmanlığı alan firmalar, faaliyetlerini, iç ve dış süreçlerini talep edilen belgenin gerektirdiği kriterlere uygun hale getirebilmektedir. Tüm metodolojilerin temelinde birbiriyle benzer / ortak kriterler bulunmaktadır. Fakat bazıları farklı sektörler ve pazarlar için geliştirilmişken bazıları belirli sektör uygulamaları özelinde hazırlanmıştır. Sosyal uygunluk denilince akla ilk gelen önemli kriterlerden bazıları şunlardır:

Ø  İşletmelerde çocuk işçiliği kullanmama ve her ne koşulla olursa olsun zorla eleman çalıştırmama

Ø  Çalışma saatlerinin yerel ve/veya uluslararası yasalara uygun şekilde düzenlenmesi

Ø  Çalışanlara hak ettikleri ücretlerin ödenmesi ve yasal tüm yan hakların sağlanması

Ø  Çalışanlar arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaması

Ø  İş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası standartlara ve yerel yasalara uygum sağlanması

Ø  Çevresel uyumluluğa önem verilmesi; atık yönetimi, su ve karbon ayak izi, geri dönüştürülebilirlik vb gibi konularda standartlara ve yasalara uyulması

Ø  Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmesi; bunun için yasalara uyum sağlanması ve uluslararası standartlara uygun bir yönetim sistemi kurulması

Ø  Çalışanlara sendikal hakların tanınması; toplu iş sözleşmesine taraf olmalarına izin verilmeli

 

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı Faydaları

Bu konuda Taksim Danışmanlık’tan profesyonel danışmanlık hizmeti alan firmaların elde edeceği faydalar şunlardır:

Ø  Söz konusu uygunluk prensipleriyle ilgili eksiklerin tespit edilmesi

Ø  Belgelendirme için gerekli dokümanların hazırlanması

Ø  Ön denetimlerin yapılması

Ø  Çalışanlara konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi

Ø  Belgelendirme denetimlerine hazırlık yapılması

Ø  Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli düzeltici / önleyici eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması

Ø  Değişen ve yürürlükten kalkan standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda uygun aksiyonların alınması

Ø  Belgelendirme sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması; böylece hızlı ve kolay tedarikçi iş birliklerin kurulması

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?