Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2017/4)

8 Kasım 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30234
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2017/4)
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 55’i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,
MADDE 2 – Bu Tebliğ 3/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2013
28862
Tebilğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
26/3/2014
28953
2-
25/7/2014
29071
3-
3/1/2015
29225
4-
12/3/2015
29293
5-
30/5/2015
29371
6-
29/8/2015
29460
7-
26/12/2015
29574
8-
9/1/2016
29588
9-
10/8/2016
29797
10-
7/9/2016
29824
11-
22/10/2016
29865
12-
1/11/2016
29875
13-
19/11/2016
29893
14-
26/11/2016
29900
15-
11/1/2017
29945