Yıldızlı K2 Yetki Belgesi

Yıldızlı K1 (K1*) Yetki Belgesi
15 Şubat 2019
K3 Yetki Belgesi
22 Şubat 2019

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Nedir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi şehir içi ya da şehir dışı ayrımı olmaksızın 3.5 tonun altındaki kamyonet türü araçlarla sadece kendi iştigali konusu ile ilgili taşıma yapan firmaların almakla yükümlü oldukları yetki belgesi türüdür. K2 yetki belgesi olmadan kendi yükünü taşıyan firmalar denetimlerde tespit edildiğinde para cezası uygulanabilmektedir.

Yıldızlı K2 yetki belgesi kısaca, 3.5 tonu geçmeyen kamyonetler için verilen bir belge türüdür. Bu belgeyi alan kişi kendi iştigali ile ilgili, yük taşımacılığı yapabilir. Bu belge ile kesinlikle ticari amaçla nakliye yapılamaz. Kendi işi ile meşgul olup yük taşıyan ve 3.5 tonu geçmeyen ve kamyoneti olan tüm işletmelerin bu belgeyi alması gerekmektedir.

Yıldızlı K2 yetki belgesini alabilmek için vergi mükellefi olma şartı gerçek kişilerden kaldırılmıştır. Tüzel kişilerin ise vergi sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Yıldızlı K2 yetki belgesi olan işletme sahiplerinin, araçlarını kullanmaları için mutlaka SRC4 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. SRC 4 belgesi olmayan ve 3.5 ton altında kamyonet kullanan gerçek veya tüzel kişilere ceza uygulanmaktadır. Bu durumda ruhsat sahibi farklı kişi ise aracı kullanan kişinin dışında ruhsat sahibine de ceza kesilebilmektedir ve bu cezalar yaptırımı ağır cezalardır.

Yıldızlı K2 yetki belgesi sahip olmak için, bakanlık harcı ve araç başına taşıt kartı harcı ödenmelidir.

Yıldızlı K2 yetki belgesinin muayeneleri ve zorunlu trafik sigortaları, zamanında süresi geçmeden yapılmalıdır. Aksi takdirde, yetki belgesi üzerinden otomatik düşüm yapılacak ve araçlara trafikte yetki belgesi cezası uygulanacaktır.

Yıldızlı K2 yetki belgesine sahip olan araçların hurdaya ayrılması veya pert olması durumunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Zamanında bildirim yapılmadığında cezai duruma düşülmektedir.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi şehir içi ya da şehir dışı ayrımı olmaksızın 3.5 tonun altındaki kamyonet türü araçlarla sadece kendi iştigali konusu ile ilgili taşıma yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilir.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Yıldızlı K2 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.

 

Yıldızlı K2 Belgesinin Kullanım Süresi Ne Kadardır?

Yıldızlı K2 belgesi kullanım süresi sınırsız değildir, belgenin 5 yılda bir yenilenmesi gereklidir. Yıldızlı K2 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler 5 yılın sonunda belgelerini yenilemek isterlerse %95 indirimle belgelerini yenileyebilirler. Süresi dolan belgelerin kayıtlı oldukları araç veya araçlara cezai işlem uygulanır, %95 indirim uygulanmaz ve belge iptaline kadar gidebilecek durumlar ortaya çıkabilir.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Almak İçin Başvuranlardan İstenen Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi almak için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
 3. En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 4. Firma ortak ve yöneticilerine ait TC kimlik numaraları beyanı
 5. Vergi sistemine kayıtlı olmak
 6. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri ( en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir)

 

Yıldızlı K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt işlem kartı işlem başvuru formları
 3. Noter onaylı imza beyannamesi aslı
 4. TC kimlik numarası beyanı
 5. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri ( en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir)

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Yenilemek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi yenilemek için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir
 3. Halen yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
 4. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti
 5. Noter onaylı imza beyannamesi aslı veya şirket / kooperatif ise noter onaylı imza sirküleri aslı

Yıldızlı K2 yetki belgesi yenilemek için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir
 3. Halen yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
 4. T.C kimlik numarası beyanı
 5. İmza beyannamesi aslı

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Taşıt İlave Etmek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Adres Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarih gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. Vergi dairesi değişti ise; kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesi geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Firma Unvan Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Unvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Unvan Değişikliği İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile T.C kimlik fotokopisi
 3. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Kaybolduğunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Tüm yetki belgesi kayıplarında istenen evraklar aynıdır

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Nelerdir?

Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı Nedir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerin en az bir adet kamyonete sahip olmaları gerekmektedir.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişiler kiralık araç çalıştırılamaz.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

Yıldızlı K2 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerde sermaye şartı aranmaz.

 

 

 

EN

 

What Is A Star K2 Authorization Certficate?

Star K2 authorization certificate is the type of authorization certificate that the companies who carry their own business subject only with truck type vehicles under 3.5 tons without distinction from the city or outside the city. Companies carrying their own burden without K2 authorization certificates are aware of the fine when they are determined in the audits.

A star K2 authorization certificate is a type of certificate issued for trucks not exceeding 3.5 tonnes. The person receiving this document may carry freight for his own business. This document cannot be shipped for commercial purposes. All enterprises engaged in their own business and carrying loads and trucks that do not exceed 3.5 tons should receive this document.

In order to obtain the certificate of authoirty of Star K2, the requirement to be a taxpayer has been abolished from real persons. Legal persons are required to register in the tax system.

Business owners with a star K2 authorization certificate must have a SRC 4 certificate in order to use their vehicles. Real or legal persons who do not have SRC 4 certificate and who use trucks under 3.5 tons are punished. In this case, if the owner of the license is different, the owner of the lincense may be punished with a penalty other than the person driving the vehicle, and these penalties are sever penalties.

To have a certificate of authoirty for the star K2, the ministry must pay the fee and the vehicle card fee per vehicle.

Inspections and compulsory traffic insurance of star K2 authorization certificate must be carried out in a timely manner. Otherwise, automatic deductionn will be made on the authorization certificate and the vehicle traffic authorization certificate penalty will be applied.

In the event that vehicles with a certificate of authoirty of K2 are scrap or pert, the Ministry of Transportation and communications needs to be consulted. When no timely notification is made, it is punished.

 

Who Is The Star K2 Authorization Certificate Given?

Star K2 authorization certificate is given to the real or legal persons who will carry the vehicle with the type of truck under 3.5 tons without distinction in the city or out of town.

 

Where Do You Get The Certificate Of Authority For Star K2?

Applications for a star K2 authorization certificate are received by the Ministry of Transportation, Maritime and communications. If there is a county directorship, if there is a county directorship, the file containing all the necessary documents should be submitted in person. If the application is to be made on behalf of the person, another person may not apply on behalf of the person, but if the application is made for the company, one of the partners may apply. After the application is made for the company, one of the partners apply. After the application is evaluated by the relevant authorities, the document is sent to the communication address specified on the form.

 

How Long Is The Use Of Star K2 Certificate?

The use period of the star K2 certificate is not unlimited, the document is required to be renewed  every 5 years. The real or legal persons holding the certifiacte of authority of Yıldız K2 can renw their document at the end of 5 years if they wish to renew their documents with a discount of %95. %95 discount will not be applied to vehicles or vehicles where the documents are registered, and cases may arise until the document cancellation.

 

What Are The Required Documents From The Applicants To Obtain A Certificate Of Authorization For K2 Star?

The documents requested from the legal entities applying to obtain the certificate of competence are as follows:

 1. The application letter
 2. Authorization certificate and vehicle card processing application forms
 3. Original notarized signature circular belonging to the most recent representative of Ilzam authorities
 4. Declaration of T.C ID numbers belonging to company partners and managers
 5. To be registered to the tax system
 6. In accordance with the safety records of the vehicles and valid inspection of the license copies ( at least 1 unit of the license copy of the vehicle is required)

The document requested from the real persons who apply to obtain the certifiacte of authority are as follows:

 1. The application letter
 2. Authorization certificate and vehicle transaction card transaction application forms
 3. Original notarized signature
 4. T.C ID number declaration
 5. In accordance with the safety records of the vehicles and valid inspection of the license copies (at least 1 unit of the license copy of the vehicle is required)

 

What Are The Documents Required To Renew The Certificate Of Authorization For Star K2?

The documents requested from the legal entities applying for renewing the certificate of authority are as follows:

 1. Application for renewal signed by authorized persons
 2. At least 1 unit to carry goods must be owned by the vehicle özmal
 3. The technical inspection date for all vehicles that are currently registered and to be added in the authorization certificate is valid, 4 sided of the licenses in compliance with the safety records photocopies on one page.
 4. A copy of the identity number of the company partners and managers of the Republic of Turkey.
 5. Original notarized signature statement or notarized signature circular if the company / cooperative is notarized original

The documents requested from the real persons who apply to renew the certificate of authoirty are as follows:

 1. Renewal application petition signed by the owner of the document
 2. At least 1 unit to carry goods must be the owner of the vehicle özmal
 3. The technical inspection date for all vehicles that are currently registered and to be added in the authorization certificate is valid, 4 sides of the licenses in compliance with the safety records photocopies on one page.
 4. T.C ID number declaration
 5. Original signature statement

 

What Are The Documents Required To Add The Vehicle To The K2 Certifiacte Of Authority?

The certificates required to add the vehicle to the K2 certifiacte of authority are as follows:

 1. Application petition
 2. Copy of vehicle registration

 

What Are The Required Documents For Change Of Adress?

Documents requested from real persons:

 1. Application petition
 2. The original  copy of the place of residence shows the date of the address changed
 3. If the tax office has changed; inspection of all registered vehicles in compliance with the safety records valid license copies and vehicle card originals

 

If Registered To The Chamber Of Commarce;

a- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

Documents Requested from legal entities:

 1. Application petition
 2. The original or certified sample of the trade registry Gazette showing address change
 3. Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

What Are The Required Documents For The Company Title Change?

The documents requested from the legal entities for the change of title are as follows:

 1. Application petition
 2. Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change
 3. Photocopy of the activity certificate of the new title Chamber of Commerce
 4. The latest representative issued according to the new title, notarized signature circular belonging to ilzam authorities original
 5. Photocopy of the tax plate issued according to the new title
 6. Copy of the license in compliance with the safety records issued according to the new title of the existing vehicles

 

Documents Requested From Real Persons For The Change Of Title Are As Follows:

 1. Application petition
 2. A copy of the original or notarized copy of the court decision showing the change of name and surname
 3. Copy of the license in compliance with the safety  records issued according to the new title of the existing vehicles

 

If registered to the Chamber of Commerce;

a- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commarce

 

What Are The Requied Documents When The Star K2 Authorization Certificate Is Lost?

All documents required for the loss of authorization certificate are the same

 1. Application petition
 2. Notice of loss in any newspaper

 

What Are The Required Documents For The Cancellation Of The Certifcate Of Authorization?

The Documents Requested For The Cancellation Of The Authorization Certificate Are As Follows:

 1. Application petition
 2. Original authorization certificate
 3. Vehicle original copy
 4. Vehicle original card
 5. Signature circular of representative and signature officer

 

What Is The Minimum Vehicle Capacity Requirement?

Natural or legal persons who will receive a certificate of competence with a star K2 should have at least one truck.

 

What Is The Car Rental Rate Requirement?

Real or legal persons who will receive a certificate of authority K2 star can not run a rental vehicle.

 

What Is The Capital Requirement?

Real persons or legal entities that will receive a certificate of competence in the star K2 capital requirement is not sought.