Yıldızlı K1 (K1*) Yetki Belgesi

K2 Yetki Belgesi
13 Şubat 2019
Yıldızlı K2 Yetki Belgesi
20 Şubat 2019

Yıldızlı K1 (K1*) Yetki Belgesi

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Nedir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi, şehir içi taşımacılık yapacak olan ve ağırlık olarak 3,5 tonu geçmeyen kamyonetler için verilen bir yetki belgesi türüdür. Yıldızlı K1 yetki belgesine kayıtlı olan sürücü ve araçlar, mutlaka SRC4 belgesine sahip olmalıdırlar. Yıldızlı K1 belgesi olan sürücülerin SRC4 belgesi yoksa, hem araç sahibine hem de ruhsat sahibine idari para cezası uygulanır.

Yıldızlı K1 yetki belgesi şehir içinde 3,5 tonu geçmeyen kamyonetlere verilen bir belge türü olduğu için bu belgeye sahip olan araçlarla il dışına çıkılamaz, çıkılırsa ve bu durum trafik kontrol ekiplerince fark edilirse ceza uygulanır.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alınacak olan araç 3,5 tonu geçiyorsa bu araçlar Yıldızlı K1 yetki belgesine hiçbir şekilde ilave edilemez.

Yıldızlı K1 belgesi alabilmek için öncelikle araç ruhsatında ticari yazması zorunludur. Ruhsatında hususi yazan taşıtlara kesinlikle Yıldızlı K1 belgesi verilmez. Bu belgeyi alabilmek için sadece ruhsatta ticari araç yazması yeterli değildir. Belgeyi alacak şahsın ya da tüzel firmanın, mutlaka vergi mükellefi olması gereklidir. Bununla birlikte belgeyi alabilmek için belirli bir tutar harç yatırmak gereklidir.

 

Kamyonet sahibi şahıs veya şirketlerin nakliye yapması halinde %90 indirimli K1* yetki belgesi alınabilir. K1 yetki belgesinden farkı, sadece kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. K1* yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 yetki belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve K1* ile K1 yetki belgesi arasındaki ücre farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

 

Yıldızlı K1 yetki belgesi alındıktan sonra oluşabilecek unvan, vergi numarası, adres, hisse devri, yönetici değişiklikleri, sermaye miktarı ve araçların yapısal durumunda meydana gelebilecek değişikliklerin, 60 gün içinde Bakanlığa müracaat edilerek değiştirilmesi gereklidir. Değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi, şehir içinde taşımacılık yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgeye sahip olanlar taşımacılık faaliyeti için şehir dışına çıkamazlar.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Yıldızlı K1 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Almak İçin Başvuranlardan İstenen Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi almak için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi eki taşıt kartı işlem başvuru formları
 3. Firmanın en son temsil ve ilzamını gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 5. En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 6. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları
 7. TC kimlik numaraları beyanı
 8. Vergi sistemine kayıtlı olmak
 9. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri ( 2o yaşını geçmeyen, ticari en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir.)

Yıldızlı K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt işlem kartı işlem başvuru formları
 3. Yeni tarihli esnaf veya ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. Noter onaylı imza beyannamesi aslı
 5. TC kimlik numarası beyanı
 6. Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
 7. Vergi sistemine kayıtlı olmak
 8. Taşıtlar ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (20 yaşını geçmeyen, ticari yük nakli 1 birim taşıt)

 

Yıldızlı K1 Belgesinin Kullanım Süresi Ne Kadardır?

Yıldızlı K1 belgesi kullanım süresi sınırsız değildir, belgenin 5 yılda bir yenilenmesi gereklidir. Yıldızlı K1 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler 5 yılın sonunda belgelerini yenilemek isterlerse %95 indirimle belgelerinin yenileyebilir. Süresi dolan belgelerin kayıtlı oldukları araç veya araçlara cezai işlem uygulanır, %95 indirim uygulanmaz ve belge iptaline kadar gidebilecek durumlar ortaya çıkabilir.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Yenilemek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K1 yekti belgesi yenilemek için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En son, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği
 3. En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü aslı
 4. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (20 yaşını geçmeyen ticari en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir.) (Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaşıt kısıtlaması yoktur.)
 6. Yetki belgelerinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait TC kimlik numarası beyanları ve yeni tarihli adli sicil belgesi asılları ( A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilere ait)

 

Yıldızlı K1 yetki belgesi yenilemek için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ruhsatların, 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
 3. Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
 4. TC kimlik numarası beyanı
 5. Yeni tarihli ticaret odası veya esnaf odası faaliyet belgesi aslı
 6. Noter onaylı imza beyannamesi

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesine Taşıt İlave Etmek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yıldızlı K1 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Adres Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. Vergi dairesi değişti ise, kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesi geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Firma Unvan Değişikliğini İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Unvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

 

Unvan Değişikliği İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile TC kimlik fotokopisi
 3. Mevut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Kaybolduğunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Tüm yetki belgesi kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Nelerdir?

Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı

 

K1 Yetki Belgesi İle Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi ile K1 yetki belgesi arasındaki fark, kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde çalışabilir olmasıdır. Yıldızlı K1 yetki belgesine sahip şahıs veya şirketin merkezin bulunduğu ilin dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. Yıldızlı K1 yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve Yıldızlı K1 yetki belgesi ile K1 yetki belgesi arasındaki ücret farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı Nedir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerin en az bir adet kamyonete sahip olmaları gerekmektedir.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişiler kiralık araç çalıştıramaz.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerde sermaye şartı aranmaz.

 

 

EN

 

What Is A Star K1 Authorization Certificate?

A star K1 authorization certificate is a type of authorization certificate issued for trucks carrying out urban transportation and not exceeding 3,5 tons in weight. Drivers and vehicles registered in the K1 certificate of authority must have a SRC4 certificate. If there is no SRC4 certificate for drivers with a certificate of K1, administrative fine shall be applied to both the owner of the vehicle and the owner of the license.

Since Star K1 authorization certificate is a type of certificate given to trucks not exceeding 3,5 tons in the city, vehicles with this certificate cannot be taken out of the province, and if this is noticed by traffic control teams, the penalty will be applied.

If the vehicle with a star K1 certificate of authority exceed 3,5 tonnes, these vehicles cannot be added to the Star K1 certificate of authority in any way.

In order to receive a K1 certificate, first of all, it is obligatory to write commercial in the vehicle license. In the registration of special vehicles are definitely not issued K1 Certificate of stars. It is not eneough to write a commercial vehicle only in the license to otain this certificate. The person or legal entity that will receive the document must be a taxpayer. However, it is necessary to deposit a certain amount of mortar in order to receive to document.

%90 discount K1* authorization certificate can be obtained in case of transportation of the truck owner of the person or companies. The difference from the K1 authorization certificate can only be worked within the borders of the province where the transportation is located. If it is determined that the person or company is carrying out transportation outside the city center, criminal action shall be applied. K1* whena vehicle other than a truck is required to be added to the certificate of authority K1 certificate of authority for the desired tonnage and other conditions to be provided and K1* and K1 certificate of authority to pay the difference between the payment of the conversion process can be done.

Title, tax number, addresss, share transfer, administrative changes, capital amount and the structural condition of the vehicles must be changed by applying to the ministry within 60 days. If the changes are not notified on time, administrative fine shall be applied.

 

Who Is Issued A Star K1 Authorization Certificate?

Star K1 authorization certificate is given to real and legal persons who will cary out transportation in the city. Those who have this certificate cannot leave the city for transportation.

 

Where Do You Get The Certificate Of Authority For The Star K1?

Applications for a star K1 authorization certificate are received by the Ministry of Transportation, Maritime and communications. If there is a county directorship, if there is a county directorship, the file containing all the necessary documents should be submitted in person. If the application is to be made on behal of the person, another person may not apply on behalf of the person, but if the application is made for the company, one of the partners may apply. After the application is evaluated by the relevant authorities, the document is sent to the communcation address specfied on the form.

 

What Are The Required Documents From The Applicants To Obtain A Certificate Of Authority?

The documents requested from the legal entities applying for the certificate of a outhority are as follows:

 1. The application letter
 2. Authorization certificate and vehicle card processing application forms
 3. The original or notarized copy of the trade registry Gazette showing the latest representation and signature of the company.
 4. Copy of the Chamber of commerce activity certificate.
 5. Original notarized signature circular belonging to the most recent representative of Ilzam authorities.
 6. The originals of the new dated legal registry certificate belonging to the company partners and managers
 7. T.C ID statement numbers
 8. To be registered to the tax system
 9. Copies of the valid inspection license (not exceeding 20 years of age, at least 1 unit of commercial Özmal Stone copy of the license must be in compliance with the safety records of vehicles)

The documents requested from the real persons who apply to obtain the certificate of authority are as follows:

 1. The application letter
 2. Authorization certificate and vehicle transaction card transaction application forms
 3. Original certificate of activity of the Chamber of Commerce or tradesmen of new date.
 4. Original notarized signature
 5. T.C ID number declaration
 6. Original of the new dated legal registry
 7. To be registered to the tax system
 8. Copies of valid inspection license (not exceeding 20 years, commercial cargo transport 1 unit vehicle)

 

How Long Is The Use Of Star K1 Certificate?

The period of use Star K1 certificate is not unlimited, the document is required to be renewed every 5 years. The real or legal persons holding the certificate of authority of Yıldız K1 can renew their documents at the end of 5 years if they wish to renew their documents with a discount of %95. %95 discount will not be applied to vehicles or vehicles where the documents are registered, and cases may arise until the document cancellation.

 

What Are The Documents Required To Renew The K1 Certificate Of Authority?

The documents requrested from the legal entities applying to renew the certificate of authority are as follows:

 1. Application for renawal signed by authorized persons
 2. The most recent, representative of Ilzam and its partners shows the original or certified sample of the trade registry Gazette
 3. Original signature circular issued on behalf of the person authorized to sighn the latest representation.
 4. Original certificate of activity of the Chamber Of Commerce that has been updated with the new date and address
 5. In accordance with the safety records of vehicles and valid inspection of the license copies (not exceeding 20 years of age, at least 1 unit of commercial özmal stone copy of the license must be. (Minimum capacity external additions to be made in vehicles with no age restrictions.
 6. All vehicles registered in the certificate of authority and to be added to the technical inspection date valid, safety records compatible with the licenses 4 copies of a page should be sent.
 7. Declarations of T.C ID number belonging to the company partners and managers and the original of the new dated legal registry document (A.S and Cooperatives, only the chairman and members of the board of directors, if any belongs to the managers appointed from outside.)

 

The documents requested from the real persons applying to renew the certificate of authority are as follows:

 1. Renewal application petition signed by the owner of the document
 2. In the present document, a copy of the valid licenses, 4 sides on one page, fully compatible with the safety records of the vehicles and the vehicles to be added.
 3. The original dated criminal record
 4. T.C ID number declaration
 5. The original certificate of activity of the new Chamber of Commerce or the Chamber of tradesmen
 6. Notarized signature statement

 

What Are The Documents Required To Add The Vehicle To The K1 Certificate Of Authority?

The documents required to add the vehicle to the certificate of authority of the star K1 are:

1- Application petition

2- Copy of vehicle registration

 

What Are The Required Documents For Change Of Address?

Documents requrested from real persons:

1- Application petition

2- The original copy of the place of residence shows the date of the address changed

3- If the tax office has changed; inspection of all registered vehicles in copliance with safety records valid license copies and vehicle card originals.

 

If Registered To The Chamber Of Commerce

a- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

Document requested from legal entities :

1- Application petition

2- The original or certified sample of the trade registry Gazette showing address change

3- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

 

What Are The Required Document For The Company Title Change?

The documents requested from the legal entities for the change of title are as follows:

1- Application petition

2- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

3- Photocopy of the activity certificate of the new title Chamber of Commerce

4- The latest representative issued according to the new title, notarized signature circular belonging to ilzam authorities original

5- Photocopy of the tax plate issued according to the new title

6- Copy of the license in compliance with the safety records issued according to the new title of the existing vehicles

 

Document Requested Frpö Real Persons For The Change Of Title Are As Follows:

1- Application petition

2- A copy of the original or notarized copy of the court decision showing the change of name and surname

3- Copy of the license in compliance with the safety records issued according to the new title or the existing vehicles

 

If registered to the Chamber of Commarce;

a-Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

What Are The Required Document When The K1 Certificate Of Authority Is Lost?

All documents required for the loss of authorization certificate are the same

1- Application petition

2- Notice of loss in any newspaper

 

Star K1, Cancel The Certificate Of Authority And What Are The Required Documents?

The Documents Requested For The Cancellation Of The Authorization Certificate Are As Follows:

1- Application petition

2- Original authorization certificate

3- Vehicle original card

4- Vehicle original card

5- Signature circular of representative and signature officer

 

What Is The Difference Between K1 Authorization Certificate And Star K1 Authorization Certificate?

The difference between Star K1 Authorization certificate and K1 authorization certificate is that the type of vehicle is added and the transportation can only be operated within the borders of the province where the center is located. If it is determined that the person or company holding the K1 authorization certificate is carrying out transportation outside the city where the center is located, criminal of authority of the star K1, the conversion process can be done by providing the required tonnage and other conditions for the K1 certificate and paying the fee difference between the Star K1 authorization certificate and the K1 authorization certificate.

 

What Is The Minimum Vehicle Capacity Requirement?

Natural or legal persons who will receive a certificate of competence star K1 should have at least one truck

 

What Is The Car Rental Rate Requirement?

Real or legal persons who will receive a certificate of authority in the star K1 can not run a rental vehicle

 

What Is The Capital Requirement?

Real persons or legal entities that will receive a certificate of competence in the star K1 capital requirement is not sought.