Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yeşil Yıldız Uygulaması Nedir?

 Yeşil Yıldız Uygulaması Nedir?

Dünya nüfusunun özellikle son yüzyıllarda çok hızlı bir şekilde artması, 19. yüzyılda Avrupa’da gerçekleşen Sanayi Devrimi ve 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler doğrudan veya dolaylı olarak dünya kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Bunun yanında atmosferin, çevrenin ve doğal kaynakların kirletilmesi tüm dünyada topyekün çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer tüm büyük otoriteler daha yaşanılabilir bir dünya için çeşitli düzenlemeler yapmaya ve standartlar geliştirmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra ülkelerin de kendi içerisinde farklı sektörlere yönelik çalışmalar yapmaya başladığını görebiliriz. Ulaşım, otomotiv, gıda, sağlık, ilaç vb gibi sektörlerde daha çevreci uygulamaların hayata geçirilmesi için ilerlemeler kaydedildiğini söyleyebiliriz.

Turizm sektörü de tüm dünyada giderek büyümekte ve diğer birçok sektörü de yakından etkilemektedir. Bu bağlamda, ülkeler çevrenin korunmasını ve enerji verimliliğin artırılması amacıyla bu sektöre yönelik birtakım uygulamalar geliştirmiştir. Ülkemizde ilk olarak 2008 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile hayata geçirilen ve daha sonra 2017’de güncellenen Yeşil Yıldız Uygulaması da bunlardan biridir. Bu uygulama ile otel hizmeti veren tesislerin, belirlenen kriterlere uyması şartıyla “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi” anlamına gelen “Yeşil Yıldız Belgesi” ile ödüllendirilmesi kararlaştırılmıştır. Yeşil Yıldız Uygulaması ile turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olan otellerin ekolojik trendleri izlemesi ve yeni yapılan otellerde de bu anlayışın benimsenmesi amaçlanmaktadır.

Yeşil Yıldız Uygulaması ile otellerde özetle şu konularla ilgili kriterlerin sağlaması hedeflenmektedir:

Ø  Su ve enerji tasarrufu

Ø  Çevreye zararlı madde kullanımının azaltılması ve sınırlandırılması

Ø  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

Ø  Ekolojik mimari anlayışının oteller ve çevrelerinde hayata geçirilmesi

Ø  Otel çalışanlarının çevre konusunda eğitilmesi v bilinçlendirilmesi

Ø  Yeşil Yıldız Belgesi alan otellerin faaliyetleri ile tüm sektöre örnek olması

Ø  Bu uygulama kapsamındaki otellerin çevre konusunda diğer kuruluşlar ile iş birliğine girmesi

Yeşil Yıldız Uygulaması Nasıl Çalışır?

Yeşil Yıldız Uygulaması bir puanlama sistemi ile çalışmaktadır. Toplamda 122 konunun yer aldığı bu sistemde, otellerin Yeşil Yıldız Belgesi taşıyan bir tesis olması için 8 temel kriteri karşılama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu temel kriterler şunlardır:

Ø  Otellerin kapsayıcı bir çevre politikası ve eylem planı olmalıdır.

Ø  Otellerde bu eylem planının uygulanmasından sorumlu bir yetkili bulunmalıdır. Oteller hazırladıkları eylem planını tamamen kendi personelleri ile uygulayabilecekleri gibi bu konuda dışarıdan da hizmet alabilir.

Ø  Turizm tesisleri, çevreyle ilgili konularda personellerinin gerekli eğitimleri almasını sağlamalıdır.

Ø  İşletmelerin bir atık yönetimi ve atık su planı olmalıdır.

Ø  Bir otelde kullanılan tüm elektronik ve mekanik ekipmanların; ayrıca tüm koruyucu donanımların düzenli olarak bakım işleminden geçmesi ve bu işlemin raporlanması gerekmektedir.

Ø  Yeşil Yıldız Uygulaması kapsamına girecek oteller, su, elektrik, doğalgaz ve genel enerji tüketimi ile ilgili bilgileri düzenli olarak takipt etmeli ve kayıt altına almalıdır.

Ø  İşletme genelinde kullanılan tüm kimyasallar takip edilmeli; ilgili yönetmeliklere uymayan hiçbir kimyasal kullanılmamalıdır.

Yeşil Yıldız Uygulaması ile ilgili puanlama sisteminin detayları son olarak 2017 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’in ek kısmında belirtilmiştir:

Ø  Tesisin yatak odalarındaki düzenlemeler

Ø  Tesisin çevreye duyarlı olarak düzenlenmesi

Ø  Enerji

Ø  Su

Ø  Deterjanlar, dezenfektanlar ve tehlikeli kimyasal maddeler

Ø  Atıklar

Ø  Diğer hizmetler

Değerlendirme sonucunda otellerin her bir sınıf için alması gereken asgari puanlar şu şekildedir:

Ø  5 Yıldızlı konaklama tesisi – 225 Puan

Ø  4 Yıldızlı konaklama tesisi – 195 Puan

Ø  3 Yıldızlı konaklama tesisi – 135 Puan

Ø  2 Yıldızlı konaklama tesisi – 95 Puan

Ø  1 Yıldızlı konaklama tesisi – 90 Puan

Ø  Diğer konaklama tesisleri – 90 Puan

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?