Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?

Otellerin çevreci ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla hizmet verdiğini gösteren Yeşil Yıldız Belgesi’nin alınabilmesi için izlenmesi gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Öncelikle, bu belge için gerekli başvuruyu yapmadan önce otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi almış olması gerekmektedir. Bu belge olmadan Yeşil Yıldız Belgesi için bir başvuru yapılamamaktadır.

Belge sahibi olmak isteyen kuruluşların karşılaması gereken kriterler, bu konunun yasal çerçevesinin çizildiği Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’de anlatılmaktadır. Konaklama tesisleri, yönetim ve hizmet prosedürlerinin başvurudan önce bu kriterleri karşıladığından emin olmalıdır. Bunun için gerekirse danışmanlık hizmeti almalıdır. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yeşil Yıldız Belgesi başvurusu yapmalıdır.

Bir tesisin Yeşil Yıldız Belgesi alması sürecinde takip etmesi gereken adımlar ve dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir:

-  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi / Yeşil Yıldız Belgesi ile ilgili başvurular, işletme tarafından gerekli dokümanlar hazırlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmaktadır.

-  Başvuru sürecinde iki önemli doküman bulunmaktadır:

-   Başvuru Dilekçesi

-  Yazılı dilekçe Yeşil Yıldız Belgesi başvurusu yapacak işletmenin yasal temsilcileri tarafından imzanlanmalıdır.

-  Dilekçede, dilekçe ekinde yer alan bilgilerin doğru olduğu ile ilgili bir beyanda bulunulur.

-  İşletmenin yılın hangi dönemlerinde açık hangi dönemlerde kapalı olduğuna dair gerekli tarih ve süre bilgileri yer alır.

-  Yeşil Yıldız Belgesi başvurusunda, işletmelerden başvuru dilekçesi ile beraber, taşınır bellek içerisinde bir sunum da istenmektedir. Bu sunum, tesisin Yeşil Yıldız Belgesi için gerekli altyapısının bulunduğunu göstermeli; sunum içerisinde tesisin bu süreçte gerçekleştirdiği faaliyetler, uyumluluk gösterdiği standartlar, düzenlediği raporlar vb gibi bilgiler yer almalıdır. Sunum, en fazla 30 dakikalık sürecek şekilde düzenlenmeli ve ppt ya da pdf uzantılı bir formatta olmalıdır.

-   Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu

-  İşletmenin sahip olduğu çevre yönetim politikasının ve eylem planının amaçları yer almalıdır.ektedir.
 

-  Başvuru formunda, çevre yönetim politikasının ve eylem planının düzenli olarak gözden geçirildiği, güncellendiği, değerlendirildiği ve raporlandığı bilgileri yer almalıdır.

-  Başvuru formu, enerji tüketimi, su tüketimi, kimyasal maddeler, atıklar vb gibi parametrelerin sürekli olarak ölçüldüğü ve sonuçların düzenli olarak dokümante edildiği bilgilerini içermelidir. Ayrıca, bu parametrelerle ilgili konulan hedeflerden de bahsedilmelidir

-  Yeşil Yıldız Belgesi için yapılan hazırlıklar sürecinde oluşturulan eylem planının, uzman kişi ya da kişiler tarafından uygulandığı gösterilmelidir. Bu konuyla ilgili, eğer varsa, dışarıdan alınan danışmanlık hizmetlerinden bahsedilmelidir.

-  Başvuru sahibi tesis, Yeşil Yıldız Belgesi’nin kriterleri (çevre bilinci, sürdürülebilirlik, alınacak tedbirler, eylem planı vs) konusunda personellerine gerekli eğitimleri düzenli olarak verdiğini beyan etmelidir.

-  Başvuru formunda atık sularla ilgili izlenen yönetim planının detayları yer almalıdır.

-  Başvuru tamamlandıktan sonra süreç şu şekilde ilerlemektedir.

-   Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri başvuru dosyasını alır ve inceler.

-   Başvuru yapan tesis, eğer gerekli kriterleri karşlamıyorsa başvuru reddedilir ve sonuç, gerekçeleri ile beraber tesis yönetimine iletilir.

-   Yeşil Yıldız Belgesi başvurusunda bulunanan tesisin, başvuru dosyası incelendikten sonra gerekli kriterleri karşıladığına dair karar verilirse, bir denetim tarihi belirlenir ve denetim planı oluşturulur.

-   Denetim sırasında, tesisin Yeşil Yıldız Belgesi ile ilgili kriterleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’de belirtilen hususlar çerçevesinde denetim yapılır ve tesisin her bir kriter için aldığı puanlar hesaplanır.

-   Tesisler, bu puana göre sınıflandırma programına alınır. Hesaplanan puan neticesinde tesisin Yeşil Yıldız Belgesi’nin hangi sınıfta olacağı kararlaştırılır.

-   Son adımda başvuru sahibi işletmeye Yeşil Yıldız Belgesi verilir ve süreç tamamlanır.İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?