Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yeşil Enerji Sertifikaları

Yeşil Enerji Sertifikası Nedir?

Yeşil enerji yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerji türüdür. Teknolojinin de gelişmesiyle beraber günümüzde rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle vb gibi birçok yenilenebilir kaynaktan enerji üretimi yapılmaktadır. Şirketler de bu kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanarak çevresel sürdürülebilirlik yolunda çok önemli bir adım atabilmektedir. Fakat kullandığı enerjinin yenilenebilir / yeşil enerji olduğunu beyan edebilmesi için bir doğrulama / tescil sisteminin işlemesi gerekmektedir. Bu da yeşil enerji sertifikaları ile mümkündür.

Global enerji piyasasını yeşil enerji sertifikaları özelinde incelediğimizde karşımıza zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki farklı piyasanın çıktığını görüyoruz. Zorunlu karbon piyasasında hükümetler şirketlerden sera gazı emisyon azaltımı için birtakım kurallara uymasını talep etmektedir. Burada belirli bir sera gazı emisyon limiti belirlenir ve üzerine çıkılan her birim için şirketler bir bedel ödemek zorunda kalır. Gönüllü karbon piyasasında ise durum farklıdır. Şirketler, yerel ya da uluslararası düzeydeki yasal düzenlemelerin dışında çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının bir gereği olarak sera gazı emisyonlarını dengelemek için adım atar. Faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarını limitlemek için emisyon azaltımı sağlayan farklı projelere yatırım yaparlar. Buradan elde ettikleri karbon sertifikalarıyla kurumsal karbon ayak izini istenilen seviyelerde tutmaya çalışır.

Yeşil Enerji Sertifikasında Emisyon Kapsamı

Uluslararası karbon düzenlemelerine ve standartlarına göre bir şirketin sera gazı emisyonları üç kapsamda sınıflandırılır. Kapsam 1 ve 2´nin raporlanması zorunludur, kapsam 3 ise genellikle isteğe bağlıdır ve izlenmesi en zor olanıdır. Ancak, her üç kapsamı da raporlamayı başaran şirketler de vardır ve bu şirketler sürdürülebilirlik anlamında rekabet avantajı elde edebilir.

Ø  Kapsam 1 Emisyonları

Bu emisyonlar, doğrudan şirkete ait ve kontrol edilen kaynaklardan gelen emisyonlardır. Kapsam 1 emisyonları, firma düzeyinde bir dizi faaliyetin doğrudan bir sonucu olarak atmosfere salınmaktadır. Sera gazı emisyonu üreten tüm yakıtlar kapsam 1´e dahil edilmektedir. Isıtma ve hammadde işleme için yakılan yakıtlar, ulaşım amacıyla kullanılan araçlardan kaynaklı emisyonlar vs bu kapsama dahildir. Bunun yanı sıra kaçak emisyonlar da kapsam 1 olarak değerlendirilmektedir. Soğutma sistemleri vb gibi ekipmanlardan kaynaklı kaçak emisyonlar, sera gazlarından kaynaklanan sızıntılardır. Ayrıca çimento imalatı, fabrika dumanları, kimyasallar sırasında karbondioksit üretimi gibi endüstriyel proses emisyonları da yine kapsam 1 içerisindedir.

Ø  Kapsam 2 Emisyonları

Bu emisyonlar, bir kamu hizmeti sağlayıcısından satın alınan enerjinin üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlardır. Satın alınan elektrik, buhar, ısı ve soğutma tüketiminden atmosfere salınan tüm GHG emisyonları bu kapsamdadır. Çoğu kuruluş için, kapsam 2 emisyonlarının tek kaynağı elektrik tüketimidir.

Ø  Kapsam 3 Emisyonları

Dolaylı kaynaklardan gelen emisyonlardır. Kapsam 3 emisyonları, raporlama yapan şirketlerin değer zincirinde meydana gelen ve kapsam 2´ye dahil edilmeyen tüm dolaylı emisyonlardır. Bu emisyonlar şirketin operasyonlarıyla bağlantılıdır. Kapsam 3 emisyonlarından bazıları şunlardır:

o   Operasyonlarda üretilen atıklar: Düzenli depolama sahalarına gönderilen atıklar ve atık su arıtmaları ile ilgilidir. Atık bertarafı , CO2 emisyonlarından daha büyük hasara neden olan metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O) yayar.

o   Satın alınan mal ve hizmetler: Şirketin aynı yıl içinde satın aldığı mal ve hizmetlerin üretiminden kaynaklanan emsiyonlardır.

o   Taşıma ve dağıtım: Değer zincirinin yukarı (tedarikçiler) ve aşağı (müşteriler) yönlerinde gerçekleşir.

o   Sermaye malları: Uzun ömürlü ve şirket tarafından bir ürün üretmek, bir hizmet sağlamak veya malları depolamak, satmak ve teslim etmek için kullanılan nihai ürünlerdir. Sermaye malları örnekleri arasında binalar, araçlar, makineler bulunur. Kapsam 3 emisyonlarının muhasebeleştirilmesi amacıyla, şirketler zaman içinde sermaye mallarının üretiminden kaynaklanan emisyonları raporlamak zorundadır.

o   Yatırımlar: Büyük ölçüde finansal kurumlar için dahil edilir, ancak diğer kuruluşlar yine de bunu raporlarına entegre edebilir.

Yeşil Enerji Sertifikaları Nelerdir?

Günümüzde firmaların alacağı farklı yeşil enerji sertifikası türleri bulunmaktadır. Her bir sertifikanın kapsamı, geçerliliği ve gereklilikleri farklıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Ø  Uluslararası REC (I-REC) Standardı

I-REC, yenilenebilir kaynaklarla (güneş, jeotermal, rüzgar vs) üretilen enerjinin çevresel özelliklerini gösteren bir Enerji Nitelik Sertifikası (EAC) sunmaktadır. Sadece kapsam 2 emisyonları için verilen bu sertifika, uluslararası düzeyde geçerlidir ve halihazırda en düşük maliyetli ve en yaygın kullanılan yeşil enerji sertifikalarından biridir. Herhangi bir lisans kapsamında işletilmeyen enerji santralleri için yeşil enerji sertifikası alınacak ise sadece I-REC standardı kabul edilmektedir.

I-REC standardının Türkiye’deki yürütücü FOTON Yazılım Teknolojileri ve Enerji Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’dir. IREC Yenilenebilir Enerji Türkiye Platformu’nu yöneten FOTON, platforma kayıt olan şirketlerin oluşturdukları kredi ve sertifika raporlama çalışmalarını takip etmektedir.

I-REC Platformu’nda farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarları (kurulu güç) yer almaktadır. 2021 yılında IREC sistemine kayıtlı olan kurulu güç miktarları şu şekildedir:

o   Hidroelektrik - 1862 MW

o   Güneş - 630 MW

o   Jeotermal - 463 MW

o   Rüzgar - 295 MW

o   Biyokütle - 132 MW

Sisteme kayıtlı toplam kurulu güç değeri 2021 yılında 4.3 GW olmuştur.

Detaylı bilgi için I-REC Sertifikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ø  Gold Standard

Küresel sürdürülebilirlik hedefleri için geliştirilen Gold Standart, iklim güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel ilerlemeyi hızlandırmak için kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Sahada sonuçları en etkili ve adil şekilde sunmak için araçlar ve rehberlik sağlamaktadır. Gold standardına göre yapılan sertifikasyonlar, sonuçların yalnızca ölçülüp doğrulandığına değil, aynı zamanda sosyal değerde gerçek etkiye dönüştüğüne dair güvence de sunmaktadır.

Gold Standard, kapsam 1 ve 2 için kullanılabilen bir yeşil enerji sertifikası türüdür. Uluslarası geçerliliği olan standartta enerji tüketimleri ton cinsinden belirtilir. Halihazırda en saygın sertifikalardan biridir; fakat maliyeti oldukça yüksektir.

Gold Standard, karbon kredisi vermeyi amaçlayan iklim koruma projelerinden kurumsal tedarik zinciri müdahalelerine kadar birçok iklim çalışmasını kapsamaktadır. Ayrıca etki raporlaması için güvenilir iddiaları arayan ulusal programlara kadar çok çeşitli faaliyetler üzerindeki etkiyi ölçmek ve doğrulamak için önlemleri, gereksinimleri ve metodolojileri içermektedir.

Gold Standard sertifikası, fon verenlere, proje risklerini proaktif olarak ele alıp yönetirken, yatırımlarının mümkün olduğunca başarılı olduğu konusunda ihtiyaç duydukları güveni verir. Standartlaştırılmış metriklerle etkilerin ölçülmesi ve doğrulanması, bir girişimin fark yaratıp yaratmadığını ölçmemize olanak tanır. Ayrıca, Gold Standard sertifikası ile yeni nesil izleme ve raporlama araçlarını kullanarak iklim hedeflerine ve Kalkınma 2030 Gündemine yönelik toplu ilerlemeyi görebiliriz.

Ø  Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS | Verified Carbon Standard)

VCS Doğrulanmış Karbon Standardı, kar amacı gütmeyen Verra kuruluşu tarafından geliştirilen ve yürütülen tam teşekküllü bir karbon dengeleme programıdır. Yalnızca sera gazı azaltma özelliklerine odaklanır ve projelerin ek çevresel ya da sosyal faydaları olmasını gerektirmez. VCS programı, karbon denkleştirme endüstrisindeki birçok paydaş tarafından kabul görmektedir. Bugün birçok karbon projesi geliştiricisi, doğrulayıcı kuruluş ve proje danışmanı VCS’yi referans kabul etmektedir. VCS, küresel etkinliği en yüksek yeşil enerji sertifikalarından biridir.

VCS ilgili taraflara sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltan ya da ortadan kaldıran projelere kredilerin verildiği bir karbon kredilendirme mekanizması sunmaktadır. VCS programı şu anda en büyük karbon kredisi veren kuruluştur. Enerji, endüstriyel işleme, inşaat, taşıma, atık, madencilik, tarım, ormancılık, otlaklar, sulak alanlar ve hayvancılık ve gübre kategorilerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve uzaklaştırılması için çeşitli metodolojiler kullanılan farklı alanlarda VCS projeleri bulunmaktadır. Emisyonları azaltmanın yanı sıra ek sosyal ya da çevresel faydalar sergileyen projeler, VCS sertifikasını iklim, topluluk ve biyoçeşitlilik (CCB) standartları gibi diğer Verra programlarıyla birleştirmeye uygundur.

Ø  Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G)

Kapsam 2 emisyonlarının ele alındığı YEK-G sistemi sadece Türkiye’de geçerlidir. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) tarafından geliştirilen sistem, Haziran 2021’de kullanıma açılmıştır. Sistemde ikili anlaşmalar ve ihaleler ile ticaret gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa Birliği’nin giderek sıkılaşan enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla Türkiye’deki yeşil enerji sertifikası ile ilgili gerekliliklerin karşılanması hedeflenmektedir. Diğer yeşil enerji sertifikalarında olduğu gibi tüketicilere, kullandıkları enerji miktarının ne kadarının “yeşil” bir şekilde tedarik edildiğini göstermeye çalışmaktadır.

Halihazırda gönüllülük esasına bağlı olarak işletilen YEK-G sistemi, tamamen EPİAŞ’ın kendi girişimidir ve EPİAŞ YEK-G’i kendi olanaklarını kullanarak oluşturmuştur. Bu sistemin yaratılmasında blokzincir teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji ile elektriğin tüm değer zinciri boyunca izlediği yol takip edilmekte ve su sayede tüketicilere doğru ve tutarlı bilgiler sağlanmaktadır. YEK-G sistemi ile yenilenebilir enerji kullanım oranının artırılması ve bu sayede kurumların ve ülkemizin çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?