Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yeni Besin Onayları İçin Aktif AAPFCO Endüstri Analitik Standartlar

AAPFCO - Association of American Plant Food Control Officials / Amerikan Bitki Gıda Kontrol Yetkileri Kurumu, 1869’da kurulmuştur. Amerikan Bitki Gıda Kontrol Yetkileri Kurumu, köklerini Massachusetts´in ABD´de ilk gübre kontrol yasasını yürürlüğe koyduğu 1870’de çıkarmıştır. 1947´ye kadar 48 eyaletten biri hariç tümü gübre ürünlerinin dağıtımını ve kullanımını düzenleyen yasalara sahipti. Bu orijinal gübre yasalarının birçoğu dar kapsamdaydı ve tekdüze olmamaları kafa karışıklığına neden oluyor ve birden fazla eyalette ürün pazarlayan üreticiler için kaosa neden oluyordu. Bu yasalar, yanlış markalamayı ve bozulmayı önlemek için ürünlerin etiketlenmesi veya denetlenmesi konusunda düzenleyici yetki sağlamada da başarısız oldu. Yıllar geçtikçe, uygulamada tekdüzelik ihtiyacının hem tüketici hem de endüstri için avantajlı olacağı ortaya çıktı. Gübre yasalarında tekdüzelik sağlamaya yönelik ilk girişim, çoğu üyesi kendi eyaletlerinde gübre ürünlerini düzenlemekle görevli olan Resmi Tarım Kimyagerleri Derneği (AOAC) tarafından başlatıldı. Bu kişiler, eyalet yasalarında ve laboratuvar yöntemlerinin güvenilirliğinde büyük farklılıklar bulan tarım kimyagerleriydi. AAPFCO endüstri analitik standartlar uygulamasının asıl hedeflerinden biri, "mümkün olduğunca mevzuatın tekdüzeliğini güvence altına almaktı. Bu farklılıklar, kimyagerler arasında, tek tip devlet gübre mevzuatını geliştirmek ve teşvik etmektir.

Amerikan Bitki Gıda Kontrol Görevlileri Derneği (AAPFCO) Standartlarının Amacı Nedir?

Derneğin amacı, üyelerin aşağıdakilerle birleşebileceği bir forum sağlayarak tekdüzelik fikir birliğine ulaşmaktır:

Tek tip ve etkili mevzuatı teşvik edin - tanımlar, kararlar ve  yeni besin onayları uygulamaları;

Gübre için en etkili ve yeterli örnekleme ve analitik yöntemlerin benimsenmesini teşvik etmek ve desteklemek;

Yüksek standartlarda gübre denetim teknikleri ve uygulama uygulamaları geliştirmek;

Yeterli etiketlemeyi ve güvenli gübre kullanımını teşvik etmek,

AAPFCO serbestçe bilgi alışverişi, tartışma ve işbirliği içinde incelenmesi için olanaklar ve fırsatlar sağlamak,

Gübrelerin güvenli ve etkili kullanımını ve toprak ve su kaynaklarının korunmasını teşvik etmek için endüstri üyeleriyle işbirliği sağlamaktır.

Amerikan Bitki Gıda Kontrol Görevlileri Derneği (AAPFCO), tüketicilerin ihtiyaçlarından, çevrenin korunmasından veya endüstri arasında adil rekabetten ödün vermeden bu kuruluşların her biri arasında tekdüzelik sağlamaya çalışmaktadır.

AAPFCO Standart Geliştirme Süreci

•          Ürün numunesi alma

•          Analiz ve testler

•          Bilime dayalı Geliştirme çalışmaları

•          Tohum üretimi ve kalitesi

•          Gübre standartları

•          Toprak standartları

•          Güneş ışığı ve sulama miktarı ölçümler

•          Tarım için gerekli güneş, toprak, su olmayan alanlarda yapay ışıklandırma, yapay toprak ve su üretimi metotları

•          Yönergeler

•          Laboratuvar Sonuçları ve Belgeler

Tarım Ürününde Kullanılan Gübre Ölçümlerindeki Standartlar

•         Sıvı gübre

•         Güçlendirilmiş malç

•         İşlenmiş gübreler

•         Karışık gübreler

•         Doğal organik gübre

•         Özel gübre

•         İşlenmemiş gübre

•         Gübre kaplı tohum

AAPFCO Endüstri Analitik standartlarına Göre Minimum Bitki Besin İçeriği, Etiketleme, Paketleme

Bu bölümde belirtilenler dışında, yüzde on sekizden (% 18) daha az kullanılabilir fosfat içeren süperfosfat veya azot, mevcut fosfat veya çözünür potas garantilerinin kesirli yüzdelerde olduğu herhangi bir karışık gübre satışa sunulmayacak, satılmayacaktır. AAPFCO endüstri analitik standartlar kapsamında sıvı haldeyken 32 ons veya daha az veya kuru halde 32 ons veya daha az avoirdupo´luk ambalajlar kesirli yüzdeler halinde satılabilir, ancak bu paketler bu Maddenin diğer hükümlerinden muaf değildir.

Bitki Besin Eksikliği Standartları

Bir numunenin bulunan nispi değeri garanti edilen nispi değere eşitse veya bu değeri aştığında, birincil besinlerdeki fazlalık, eksik besinin garantisinin% 10´una kadar başka bir birincil besleyicideki bir eksikliği telafi edebilir, ikiyi geçmemelidir.

Klor:  klor içeriği, garanti edilen azami miktarı yüzde birin 0,5´inden fazlasını aşmamalıdır.

Suda çözünmeyen nitrojen: Yüzde beşe kadar garantili mallarda eksikliğin yüzde 1´inin 0.15´ini aşmamalıdır.

Nitrat azotu: Eksikliğin, yüzde onda beşe kadar garantili mallar için yüzde 0.20´yi aşmamalıdır.

Toplam magnezyum: Yeni besin onayları Magnezyum içeriği, garanti edilen minimum miktarın altında 0,2 birim artı garantinin yüzde 5´inden az olmamalıdır.

Toplam kalsiyum: Kalsiyum içeriği, garanti edilen minimum miktarın altında 0,2 birim artı garantinin yüzde 5´i kadar olmalıdır.

Kükürt: Kükürt içeriği, tütün için markalı karma gübreler dahil olmak üzere tüm karma gübrelerde garanti edilen asgari miktarın 0.2 birim artı garantinin yüzde 5´inin altında olmamalıdır.

Sebze Meyve Yetiştirme, Tohum Çimlendirme Standartları

•          Konsantrasyon yüzdesi, EC (ms cm) ve gübrenin seyreltme faktörü

•          Gübrenin çimlenmeye etkisi

•          Çimlenme için güvenli gübre konsantrasyon aralıkları

•          Çimlenme zamanı

•          Bitki büyümesi

•          Brokoli

•          Mısır

•          Marul

•          Soğan

•          Pirinç

•          Sorgum

•          Domates

•          Buğday yetiştiriciliği standartları

Amerikan Bitki Gıda Kontrol Görevlileri Derneği (AAPFCO) standartları yeni besin onayları başvuru işlemlerinde detaylı açıklanmaktadır. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?