Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yemler İçin FSPCA Önleyici Kontrol Uzmanı (PCQI)

FSPCA ve PCQI Nedir?

FSPCA kısaltması; The Food Safety Preventive Controls Alliance ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade dilimize “Gıda Güvenliği Önleyici Kontroller İttifakı” olarak çevrilebilir. FSPCA; misyonu müfredat geliştirmek olan endüstri, akademik ve hükümet paydaşlarından ve Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası’nın (Food Safety Modernization Act - FSMA) önleme odaklı standartlarına uyumu desteklemek için eğitim ve sosyal yardım programlarından oluşan geniş tabanlı bir kamu özel ittifakı olarak tanımlanabilir.

PCQI kısaltması ise; Preventive Controls Qualified Individual ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade dilimize “Önleyici Kontroller Nitelikli Birey” ya da “Önleyici Kontrol Uzmanı” olarak çevrilebilir. İnsan Gıdaları (İnsanların yiyebileceği gıdalar denebilir) için Önleyici Kontroller Düzenlemesi (ya da diğer bir ifadeyle FSMA), gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için ABD’de gıda ürünlerinin insan tüketimi için güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için çıkarılan bir kanun olarak ifade edilebilir. İşte söz konusu uzman kişi, bu önleyici kontroller düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ya da kontroller yapmaktadır. PCQI’ler yani Önleyici Kontrol Uzmanları, gıda işleme tesislerinde gıda güvenlik planlarının yapılması ve yönetilmesi bunlara ek olarak önleyici kontrollerin denetlenmesi ve konuyla ilgili daha birçok fonksiyon açısından önemli uzmanlardır. Ülkemizde PCQI olmak ile ilgili seminerler veya eğitimler veren kuruluşlar ve şirketler bulunmaktadır.

Yemler İçin FSPCA Önleyici Kontrol Uzmanı (PCQI) İle İlgili Seminerler ve Eğitimler

PCQI olabilmek ile ilgili olarak verilen seminerlerde; FSPCA tarafından geliştirilmiş programlı bir içerik ve FDA onaylı standart bir müfredat uygulanabilmektedir. Bu seminerlere katılanlar; sınıf ortamında tartışmalara, interaktif grup çalışmalarına, kişisel öğrenim faaliyetlerine ve bilgi seanslarına katılabilmektedirler. Kendinize uygun bir kurumdan bu konu ile ilgili olarak alacağınız semineri tamamladığınızda; yem konusunda PCQI olmaya ve Gıda ve İlaç Yetkilileri Derneği (Association of Food and Drug Officials - AFDO) tarafından verilen resmi FSPCA PCQI belgesini almaya hak kazanabilirsiniz. Bu seminerler, yem konusunda PCQI yani önleyici kontrol uzmanı olduklarını göstermek isteyen kişilere yöneliktir. Bu seminerlere katılması gereken kişiler kısaca ABD’ye ürün ihraç eden veya edecek olan firmaların temsilcileri olarak ifade edilebilir. Ayrıca bu kişiler;

•    Gıda güvenliği planlarını geliştirenler,
•    Önleyici kontrolleri denetleyenler,
•    Kayıtları inceleyenler,
•    Gıda güvenliği planlarını analiz edenler,
•    Üretilen gıdaya ilişkin diğer gerekli faaliyetleri yürütenler,

maddeleri ile daha detaylı olarak belirtilmektedir.
Bu seminerlerde ele alınacak başlıklar;

•    Yönetmeliğe ya da gıda güvenlik planına genel bakış,
•    İyi imalat uygulamaları ve diğer ön koşullu programlar,
•    Biyolojik gıda güvenliği tehlikeleri,
•    Kimyasal, fiziksel ve ekonomik kaynaklı gıda güvenliği tehlikeleri,
•    Gıda güvenliği planları için kaynaklar,
•    Tehlike analizinde ve önleyici kontrollerde kararlılık,
•    Süreçlere ilişkin önleyici kontroller,
•    Sağlığa ilişkin önleyici kontroller,
•    Tedarik zincirine ilişkin önleyici kontroller,
•    Denetim ve geçerli kılma prosedürleri,
•    Kayıt tutma prosedürleri,
•    Geri çağırma planı,
maddeleri ile açıklanabilir.

Bu seminerlere katılacak kişilerin; GMP’ler, HAACP veya yem güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları önerilmektedir. Bu seminerler 3 gün sürebilmektedir. Bu seminerlerden birini tamamlayanlar, AFDO tarafından verilen resmi FSPCA PCQI belgesinin sahibi olabilmektedirler.

4 Ocak 2011 tarihinde ABD Başkanı Obama tarafından imzalanan ve ABD’de 70 yılı aşkın süredir gıda güvenliği yasalarının en kapsamlı reformu olan FDA Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (Food Safety Modernization ACT – FSMA) adında bir yasa bulunmaktadır. Bu yasanın ilk amacı; odak noktasını bulaşmaya karşı önlemeye kaydırarak ABD gıda tedarikinin güvenliğini sağlamak olarak açıklanabilir. Bu konu ile ilgili sertifika alabilmeniz için, FSMA gerekliliklerine göre FDA onaylı eğitmenler tarafından verilebilen “FSPCA Preventive Control For Human Food” eğitimini almış bir personelin firmanızda bulunması gerekmektedir. Onaylı olan eğitimi alan kişi, artık PCQI yani “Önleyici Kontroller İçin Yetkin Kişi” ya da diğer bir ifadeyle “Önleyici Kontrol Uzmanı” olarak firmasında FSMA’nın gerekliliklerini yerine getirip sistemi yürütecek kişi olarak görev alabilir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?