Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yapı malzemesi CE Belgesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 çeşit Sistem tanımlanmış ve bu sistemler içinde de üreticinin ve Onaylanmış Kuruluşların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE Belgelendirilmesi işlemleri 4 şekilde gerçekleştirilmektedir.
 

 - Sistem 1 ve Sistem 1+ seviyesindeki ürünler için; Malzemenin başlangıç tip testinin yapılması; fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk tetkiki; FÜK?ün devamlı gözetimi alınan numunelerin deneyi.

 - Sistem 2 ve Sistem 2+ seviyesindeki ürünler için; Fabrika Üretim Kontrolünün belgelendirilmesi; Fabrika Üretim Kontrolünün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.

 - Sistem 3 seviyesindeki ürünler için; Malzemenin (onaylanmış laboratuar tarafından) başlangıç tip testi. Teknik

 - Sistem 4 seviyesindeki ürünler için; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.Türk Standardları Enstitüsü Direktifler Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sistem 1/1+ ve Sistem 2+  kapsamında aşağıda yer alan uyumlaştırılmış standartların CE işareti uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet göstermektedir.
 

SİSTEM 1/1+ VE SİSTEM 2+ BAŞVURU DÖKÜMANLARI

1.  Teknik Düzenlemeler İçin Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu

2.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bilgi Formu

3.  Başvuru sahibi kuruluşun unvanını, yasal statüsünü ve temsil ve ilzam yetkisi olan yöneticilerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası, yurt dışı kuruluşlarda ise muadili yasal bir belge (aslı / noter tasdikli)

4.  Başvuru sahibi kuruluş yetkililerinin tasdikli imza sirküleri (aslı / noter tasdikli)

5.  Üretim yeri adresini gösterir Sanayi Sicil Belgesi

6.  Başvuru sahibi kuruluş ile üretim yeri sahibi kuruluş farklı ise aralarındaki anlaşmayı gösteren tasdikli belge

7.  3.000,00 TL Başvuru avansının yattığını gösteren belge (Avans Dekontu) http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/555/132/banka-hesap-numaralari.aspx

8.  Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Dosyası (İmalat kontrol el kitabı, organizasyon şeması, görev tanımları, prosedürler, Başlangıç tip deneyleri (Çizelge EK ZA.1, EN 50575 standardı için Ek ZZ.1), Muayene ve deney planı, firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları, Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi)

9.  Ürün/ürünlerin standarda göre beyan değerleri /performans beyanı örneği ( üretici tarafından yapılan son deney kayıtları ile tutarlı) Başvuru dokümanları incelendikten sonra ön inceleme raporu hazırlanarak firmaya varsa eksiklikleri bildirilir. Eksiklik bulunmaması veya tespit edilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. İncelemede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi için başvuran firmaya süre verilir. Uygunsuzluğun giderilmesi durumunda belgelendirme işlemleri tamamlanır. [table id=14 /]
 

Bağlı Hizmetler

 - Alçı, Alçıpan, yangın bölmesi, alçı sıva, alçı pano CE Test ve CE Belgelendirmesi

 - Mermer CE Belgesi

 - Mermer ve Doğal Taşlarda CE İşaretleme

 - Pencere ve Kapılarda CE Belgelendirme

 - Yapı Malzemeleri CE Belgesi Çalışması Yaptığımız Kuruluşlar

 - Yapı Malzemeleri CE İşaretlemesi Gerektiren Ürünler ve Satndartlar

 - Yapı Malzemeleri Teknik Dosya İçeriği

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?