Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

21 Şubat 2011 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27853
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL
TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/6/2007 tarih ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan İnşaat, Makine Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerinden; İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin 21, 26 ve 27 nci maddeleri yeniden düzenlenerek EK-1’de yayımlanmaktadır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.