CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Yangın Eğitimi ve ilgili yasal mevzuat

YASAL ZORUNLULUK MEVCUT MU?
 • 19 Aralık 2007 Tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; 2009 yılında revizyona uğramış, son halini 9 temmuz 2015’te almıştır.
 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu bulunmaktadır.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu içinde; tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri bulunmaktadır.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
 • Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.
YASAL ZORUNLULUK İÇİN  ZORUNLU TARİH VAR MI?
Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatları YILDA EN AZ 1 KEZ
YANGIN EĞİTİMNDE AMAÇ NE?
Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina–tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.
KİMLER YANGIN EĞİTİMİ VEREBİLİR?
 • Belediye itfaiye grupları yangın söndürücü şirketleri
 • Eğitim kurumları
 • Bireysel sivil savunma uzmanları
YANGIN EĞİTİMİ VERMENİN ŞARTI NEDİR?
Kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belgelere sahip olmaları  gerekmektedir.
En az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir.
KİMLER YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİNE KATILABİLİR?
 • Yöneticiler
 • Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar
 • Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Acil Müdahale (söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım) ekipleri
YANGIN EĞİTİMDE NELER ÖĞRENEBİLİRİM?
 • Ülkemizde gerçekleşen yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın tanımı
 • Yanma çeşitleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın safhaları
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın anında hareket tarzı
 • Yangın ihbarı
 • Acil durumlarda tepki
 • Yangınlarda tahliye ve toplanma
 • İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri
 • İşletme acil durum planı tanıtılması
 • Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ  NASIL OLMAKTADIR?
İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını
doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?
4 Ders saati (3 saat anlatım, 1saat uygulama)
EĞİTİM ALANI NERESİ OLABİLİR?
 • Eğitim alınan kurum
 • eğitimi isteyen kuruluşun tesisleri
EĞİTİMİN SONUNDA NE OLUR?
Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.
EĞİTİM SONRASI KAZANIMLARIMIZ NELER OLUR?
 • Yanma ve yangını biliriz
 • Yangına sebep olacak faktörleri biliriz
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanırız
 • Algılama sistemlerini biliriz
 • Sabit söndürme sistemlerini biliriz
 • Yanmanın oluşumunu biliriz
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini biliriz
 • Söndürme maddelerini biliriz
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini biliriz
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını biliriz
 • İşletme toplanma bölgesini biliriz
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını biliriz
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını biliriz
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabiliriz
 • Nasıl yardım çağıracağını biliriz
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini biliriz
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi,  ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini biliriz
 • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatırız
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanırız
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanırız
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebiliriz
TAKSİM OSGB OLARAK SİZE TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE İLERİ YANGIN EĞİTİMİ HİZMETİ VERMEKTEYİZ. FİYAT BİLGİSİ VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN http://www.taksimosgb.net/  İNTERNET SİTEMİZİ İNCELEYİP TEL: (0212) 438 73 25 NUMARASINDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.
İLERİ YANGIN EĞİTİMİ NASIL OLMAKTADIR?
Özellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan personelin elindeki tüm yangın söndürme malzemelerini kullanabilmek ekipler oluşturmak ve bu ekibin şehir itfaiyesi gelinceye kadar söndürme işlemini yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir eğitimdir.
TAKSİM OSGB OLARAK EĞİTİM İÇERİKLERİ NASIL OLMAKTADIR?
 1. 2 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
 2. 6 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
 3. 18 saatlik 3 günlük eğitim;
 • gün yangının yapısı ve gelişimi,Lpg ve Doğalgaz bilgisi, Yangın yerindeki tehlikeler
 • Gün: Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, Güvenlik Organizasyon
 • Gün: Ekipman bilgisi, Tatbikat
 1. 30 saatlik 5 günlük eğitim
 • gün yangının yapısı ve gelişimi yangın yerindeki tehlikeler
 • Gün: lpg ve doğalgaz bilgisi Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri
 • Gün: işletmelerde yangın güvenliği:İşletmelerde yangın organizasyon
 • gün: lk yardım bilgisi, Deprem bilgisi
 • gün: Genel tatbikat ( katı-sıvı-gaz yan. Müdahale)
2 Saatlik 6 saatlik kurumlar belgelendirilir. 18 saatlik (3 gün) ve 30 saatlik (5gün) eğitimlerde kurum  ve kişiler sertifikalandırılır.
UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ NASIL OLMAKTADIR?
İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği özel eğitim kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonucunda düzenlenecek “yangın eğitim belgelerinin” geçerli sayılacağı Bakanlığın ilgili yazısı ile belirtilmiştir.
Uygulamada; TMGD Sınavında başarılı olan kişilerin TMGD Sertifikası almak üzere Bakanlığa yapacakları başvuru sırasında geçerli olan “uygulamalı yangın söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir.
YANGIN EĞİTİMLERİNDE DESTEK ELEMAN GÖREVLENDİRMEİS NEYE GÖRE YAPILIMAKTADIR?
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
 • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
 • az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 1. Arama, kurtarma ve tahliye,
 2. Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN BELLİ MADDELERİNİ İNCELEYECEK OLURSAK;
Bina tehlike sınıflandırması MADDE 19
Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken;
 • Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2 ’den büyük olmayan yerlerdir.
 • Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
 • Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir
Kaçış Yolları MADDE 31
 • Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.
 • Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en uzak noktadan dış ortama açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış yeterli kabul edilir.
Acil çıkış zorunluluğu MADDE 39
 • Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
 • 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkış bulunması şarttır.
 • Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
Kaçış Yolu Kapıları MADDE 47
 • Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm.’den ve yüksekliği 200 cm.’den az olamaz. (genişlik 120 cm.’den çok olamaz)
 • Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır.
 • Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılacak şekilde tasarlanması gerekir.
Acil Durum Aydınlatması Sistemi MADDE 72
 • Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilkyardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatılması yapılması şarttır.
 • Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir.
 • Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0,5 lux’den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir.
Acil Durum Yönlendirmesi MADDE 73
 • Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm.’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir.
 • Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm. ila 240 cm. yüksekliğe yerleştirilir.
Tasarım İlkeleri MADDE 74
 • Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.
Algılama ve Uyarı Sistemi MADDE 75
 • Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Yangın uyarı butonları yerden en az 110 cm. ve en fazla 130 cm. yüksekliğe yerleştirilir.
Taşınabilir Söndürme Tüpleri MADDE 99
 • Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.
 • Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m. olur.
 • Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm.’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
 • Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS11748 standartına göre yapılır.
 • Söndürme tüplerinin 6 ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.
Ekiplerin Kuruluşu MADDE 126
 • Yapı yüksekliği 30,50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur:
 1. Söndürme Ekibi,
 2. Kurtarma Ekibi,
 3. Koruma Ekibi,
 4. İlkyardım Ekibi.
 • Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’er kişiden, koruma ve ilkyardım ekipleri ise en az 2’şer kişiden oluşur.
Ekiplerin Görevleri  MADDE 127
 • Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,
 • Kurtarma Ekibi: Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,
 • Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek
 • İlk Yardım Ekibi: Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.
Genel Eğitim MADDE 129
 • Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir.
 • Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
Kaçış Yolu Kapıları MADDE 157
 • Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin kapılarının; yapı yüksekliği 30,50 m.’den az ise en az 60 dakika ve 30,50 m.’den daha yüksek yapılarda, en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özelikte olması gerekir. Kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm.’den ve yüksekliği 180 cm.’den az olamaz.
SON OLARAK YANGINI MİNİMUM ZARARLA SÖNDÜREBİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • ERKEN VE ETKİN MÜDAHALE YAP
 • ACİL EYLEM PLANI YAP
 • MÜDAHALE EKİBİ KUR
 • EKİBE EĞİTİM VER
 • TATBİKATLAR YAPTIR
 • EKİBE YANGINLA MÜCADELE DONANIMI VER
 • YANGINLA MÜCADELE EKİPMAN VE SİSTEMLERİ HER AN KULLANIMA HAZIR TUT
 • BİLİNÇLENDİR