Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Yabancı Çalıştıracak firmalardan istenen belgeler

Özel Sektörde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar
– Dilekçe (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
– Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
– Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş, Adres değişikliği, Unvan değişikliği Gazeteleri) Onaylı
– Bilanço ve kar zarar tablosu YMM onaylı yada Vergi Dairesi onaylı
– SGK İşyeri Sicil Numarası
– İmza Sirküleri Noter onaylı
– Vergi Levhası
– Faaliyet Belgesi
– Yabancı Personele ait Pasaport
– Yabancı Personele ait Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı diploma
– Yabancı Personele ait Yeni Çekilmiş 1 adt. Vesikalık Fotoğraf
– Yabancı Personele ait İkamet tezkeresi örneği, İkamet Tezkeresi Yoksa Yabancının Ülkesinde Bulunan T.C. Konsoloslugundan Alınmış Referans Numarası

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar 

– Dilekçe (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
– Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır)
– Çalıştıracak Kişiye Ait Kimlik Örneği
– Çalıştıracak Kişiye Ait İkametgah Belgesi
– Çalıştıracak Kişiye Ait E-Devlet Şifresi
– Yabancı Personele ait Pasaport
– Yabancı Personele ait Yeni Çekilmiş 1 adt. Vesikalık Fotoğraf
– Yabancı Personele ait İkamet tezkeresi örneği, İkamet Tezkeresi Yoksa Yabancının Ülkesinde Bulunan T.C. Konsoloslugundan Alınmış Referans Numarası