Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

WEEE Belgesi

WEEE Belgesi

 

Bilgisayar, televizyon, buzdolabı ve cep telefonu gibi elektrikli ve elektronik cihazların birçoğu ömrünü tamamladıktan ya da bozulduktan sonra atık hale gelmektedir. Bu atıklar, tehlikeli içerikleri nedeniyle ve düzgün yönetilmediği takdirde büyük çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bunun yanında, bu atıklar geri dönüştürülmesi, sınırlı ve pahalı kaynakların daha az kullanılmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle, elektirikli ve elektronik ekipman atıklarını (WEEE) toplamak, işlemek ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
    Bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu (EC) tarafından iki mevzuat yürürlüğe girmiştir. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi bunlarda ilki olup bu ekipmanlarda bulunan belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin RoHS Direktifi de ikinci düzenlemedir. WEEE, hangi ekipmanların atık kapsamında değerlendirileceğini; RoHS ise bu atıkların risk ve tehlike boyutlarından yola çıkarak kullanılabilir düzeyini belirlemektedir.
    İlk WEEE Direktifi (2002/96/EC) Şubar 2003’te yürürlüğe girmiştir. Fakat teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin giderek ilerlemesi neticesinde atıkların hacmi de giderek büyümüş ve bu direktifin revize edilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu bağlamda, yeni WEEE Direktifi (2012/19/EU) 13 Ağustos 2012’de yürürlüğe girmiş ve 14 Şubat 2014’te geçerli kılınmıştır..


WEEE Belgesi Nedir?

    WEEE Direktifi’nin kapsamı içerisinde yer alan ürünlerin üretimini gerçekleştiren işletmeler, bu ürünlerin atık hale geldikten sonra geri dönüştürülebilir olduklarını beyan etmek için WEEE Belgesi ‘ni kullanmaktadır. Bu belgeyi alan kuruluşlar, geri dönüştürülebilir ürün üreterek çevre ve insan sağlığını önemsediklerini ispatlamakta ve bunu, faaliyet gösterdiği sektörlere, ulusal ve uluslararası pazarlardaki paydaşlarına beyan etmektedir.
    WEEE Belgesi kapsamına giren ürün gruplarını şu şekilde sıralayabiliriz:

•    Aydınlatma ekipmanları
•    Bilgi, telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları
•    Buzdolapları, dondurucular, klimalar ve diğer iklimlendirme cihazları
•    Büyük ve küçük ev aletleri
•    Elektrikli ve elektronik cihazlar, oyuncaklar, eğlence ve spor amacıyla kulanılan ekipmanlar, izleme ve kontrol cihazları
•    Televizyon ve monitörler
•    Tıbbi cihazlar
•    Yiyecek ve içecek dispenserleri
    WEEE Belgesi , bu kategorilerin her biri için ayrı ayrı düzenlenmektedir.


WEEE Belgesi Kapsamı

    WEEE Direktifi, kapsamında belirtilen ürünleri üreten işletmeler için birtakım zorunlu kriterler getirmektedir. Bu bağlamda, WEEE Belgesi almak isteyen kuruluşlar için şu zorunlulukları sıralayabiliriz:
•    Ülkesinde şirket sicil kaydı olması zorunludur.
•    Bir takvim yılında piyasaya sürülen ürün miktarlarını beyan etmekle yükümlüdür.
•    Ürünlerin geri çekilmesi veya geri dönüşüme gönderilmesi ile ilgili mümkünse bir sözleşme imzalaması gerekmektedir.
•    Eşdeğer ürünler için mevcut olan bir atık toplama ve geri dönüşüm hizmetini finanse etmekle yükümlüdür
•    Ürünlerin üzerinde, son kullanıcıların ekipmanları atarken ne yapmaları gerektiğini gösteren işaretlemeler ve semboller kullanmak zorundadır.
•    Ürünlerin geri çekilmesi veya geri dönüştürülmesi açısından sorumlu oldukları malzeme miktarları hakkında rapor vermekle yükümlüdür.
    İşletmelerin WEEE Belgesi  almak için yapılması gerekenler konusunda, bu alanda uzmanlık sahibi bir danışmanlık firmasından destek alması gerekmektedir. Danışmanlık firması, kamu veya özel sektör kuruluşlarına eğitim, dokümanstasyon, prosedür ve daha birçok alanda destek sağlayarak WEEE Belgesi alma sürecini kolay ve hızlı hale getirmektedir.


WEEE Belgesi Avantajları

    WEEE Belgesi , işletmelere birçok görev ve sorumluluk yüklese de kısa ve uzun vadede, doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli faydalar da sağlamaktadır. Belgenin getirdiği temel faydalar şunlardır:
•    Ürün uyumluluğun ve pazara erişim imkanının sağlanması.
•    Müşteriler, tedarikçiler, taşeronlar, şirket ortakları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar vb gibi paydaşlarla yapılan anlaşmaların kolaylaşması.
•    Ticari marka imajının korunması.
•    Farklı pazarlara giriş imkanının doğması.
•    Şirketin kurumsal sosyal sorumluluğuna ve etik davranış kurallarına katkıda bulunması.
•    Geri dönüşüm sayesinde maliyetlerin optimize edilmesi.


WEEE Belgesi Nasıl Alınır?

    Belge almak isteyen kuruluşlar, işletme bünyesinde gerekli hazırlıkların yapılması, başvurunun gönderilmesi ve belgelendirme sürecinin takibi gibi konularda genellikle bir danışmanlık firması ile beraber çalışmaktadır. Alanında yetkin, bilgili ve tecrübeli danışmanlık firmaları, WEEE Direktifi’nin kapsamını ve detaylarını bütün yönleriyle bilmekte ve işletmeleri doğru bir şekilde yönlendirebilmektedir.
    WEEE Belgesi ‘ni yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme de RoHS Belgesi’dir. Bu iki belgenin beraber düşünülmesi ve atık cihazlar içerisinde yer alan tehlikeli maddeler ile ilgili bir sorun yaşamamak için RoHS Belgesi’nin de alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, atık hale gelecek ekipmanların içerisinde kurşun, cıva, kadmiyum vb gibi zararlı ve tehlikeli içeriklerin bulunmaması önemlidir.
    Hizmet alınan danışmanlık firması, şirketlerin ürettiği ürünler için malzeme ve kompoziyon tespiti yapabilmektedir. Bunun yanında, WEEE ile uyumluluğu ve kayıt gereksinimlerini değerlendirmekte ve hangi ürünlerin belge kapsamına alındığını belirleyebilmektedir. Bunun yanında firmaların onaylı bir WEEE üreticisi olarak kaydolmalarına yardımcı olmaktadır.


 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?