Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Veri Analizi / Data Analysis

Bugün internet vesilesiyle üretilmekte olan veri alanı, artık müthiş seviyelere ulaşmıştır. Milyonlarla, hatta milyarlarla ifade edilmeye başlanan kullanıcı sayıları, bu büyük ve dijital kütüphanenin veri tabanını her geçen gün biraz daha büyütmektedir. Bu durum da veri raporlama, veri analizi, veri araçları, büyük veri, veri istatistiği, veri uzmanlığı, veri tabanı gibi yeni tabirleri hayatımıza sokmaya başlamıştır.

Veri Analizi / Data Analysis kavramının doğru anlaşılması adına internet özelinde günün yeni dinamiklerine hakim olmak ve güncel değişimleri izlemek gerekir. Yapılan araştırmalara göre internet dünyasında son birkaç senede oluşturulan veri havuzu, tarihin kayıt altına alıp bugüne dek bizlere taşıdığı veri ile hemen hemen eşit durumda. Bu düzeye sadece birkaç sene içinde gelmesi gerçekten de oldukça çarpıcıdır. Bilgi ve veri havuzu her geçen gün hatta her dakika, her saniye belli bir ivmeyle büyümeye devam etmektedir. Bu da “Büyük Veri” kavramının bugün itibariyle daha fazla gündeme gelmesini sağlamıştır. Veri hacmi sayesinde kullanıcılarla uygulama ya da site sahipleri arasında önemli bir dil oluşmuştur. Bu dile hakim olmak belli bir uzmanlık ve hassasiyet gerektirir.

Veri Analizi / Data Analysis uzmanları, kullanıcıların sitenizde bıraktığı izlerin takibini ve analizini yapar, süreci raporlar, hedefler ölçüsünde sizi yönlendirir. Bir anlamda, rapor ve analizle beraber kullanıcı deneyimi optimizasyonuna destek sağlanır. Doğru veri analizi, sizi rekabet ortamında bir adım öne çıkarır ve daha doğru, daha etkin adımlar atmanızı sağlar.

Veri Analizi Nedir?

Faydalı olabilecek bilgilere ulaşma amacıyla; verileri inceleme, analiz etme, raporlama, temizleme, modelleme ve dönüştürme gibi eylemleri içine alan süreç, Veri Analizi / Data Analysis olarak adlandırılır. Bu analizlerin mutlak suretle konunun teknik uzmanları tarafından yapılması gerekir. Çünkü bir veri analizini oluşturan pek çok araç ve parametreden söz etmek mümkündür. Bu da sürecin profesyoneller tarafından yönetilmesini zorunlu kılar. Veri analizi için birbirinden farklı yaklaşımlar söz konusudur. Aynı şekilde bu çeşitlilik teknikler için de geçerlidir.

Bu noktada açıklayıcı ve doğrulayıcı veri analizlerinden söz etmek gerekir. Veri analizlerinin nasıl bir yöntemle, ne kadar sürede yapılacağı, verinin büyüklüğüne ya da hangi analizin amacına bağlı olarak değişir. Yüksek hacimli bir için analiz yapılacaksa bazı analiz araçları bu noktada epey yetersiz kalabilir. İstatistik tabanlı programlama dilleri bu noktada daha verimli sonuçları elde edilmesini sağlar.

Veri analizi, firma ve işletmelerin çok daha doğru kararlar alması adına seçilen bir yoldur. Üretici işletmeler adına en önemli noktalardan bir tanesi doğrudan üreticiden veri toplayabilmektir. Fakat veri yoğunluğu bugün özelinde oldukça arttığı için bunu doğru şekilde analiz etmek pek kolay değildir. Bilhassa verinin bir bütün olarak ele alınması ve değerlendirilmesi bu analizin en zorlayıcı tarafları arasındadır. İş uygulamalarını revize etmek, firma ve müşteri arasındaki beklentileri doğru kavramak, müşteri odaklı çözüler üretmek, amaçları optimize etmek, Veri Analizi / Data Analysis sürecinin bir sonucudur.

Veri Analizi Modeli

Veri analizi esasen oldukça geniş bir kavramdır. Veri analizini doğru biçimde kavramak, verimlilik raporlarına da pozitif düzeyde bir yansıma getirir. Bütün firmalar kendi özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre veri analizini yönetir. Bu süreçte herkesçe kabul gören beş temel adımdan söz etmek mümkündür.

Hedeflere Karar Vermek: Firmanın amaçlarına uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğini görmek adına veri bilim ekibi amaçları net şekilde saptamalıdır. Bütün ölçümler, performans göstergeleri, hep bu hedefin çevresinde şekillenmelidir.

Veri Toplamak: Çok daha doğru ve etkin modeller oluşturmak adına farklı kaynaklardan mümkün olduğunca fazla veri toplamak gerekir.

Verileri Temizlemek: Veri niteliği sürekli olarak iyileştirilmelidir; fakat çalışanların veri temizliğini denetlemesi ya da doğruluğunu sağlayabilmesi önemlidir.

Veri Bilim Ekibi Yetiştirmek: Bilim ekibi oluşturulurken modelleme ya da tahminler noktasında altyapı uzmanları, yazılım konusunda geliştiriciler, ETL uzmanları denilen kişiler, istatistik konusunda yetkin kişiler sürece eklenmelidir. Bu ekibin verimli çalışması adına yüksek ölçekli veri analizi yapan platformlar emanet edilmelidir.

Optimizasyon ve Tekrarlama: Veri Analizi / Data Analysis sürecinde en önemli aşamalardan bir tanesi de optimizasyon ve tekrarlamadır. Doğru öngörülerde bulunarak çelişkisiz biçimde hedeflere ulaşmak adına işlemler tekrarlanmalıdır. Mükemmelliğe ancak bu detaylı ve hassas çalışma anlayışı ile ulaşmak mümkün olacaktır.

Veri Analizi Türleri

Günümüzde veri analizinin işletmeler adına ne kadar önemli bir konu olduğunun anlaşılması ile beraber, hemen bütün sektörlerin bu sürece dahil olduğunu görüyoruz. Veri analizi temel düzeyde dört ana türde karşımıza çıkar.

·       Tanımlayıcı Analiz

·       Tanısal Analitik

·       Tahmin Odaklı Analitik

·       Reçeteli Analitik

Veri Analizi Nasıl Yapılıyor?

Veri analizi kavramı, kurum ya da işletmelerin performanslarını optimize etme noktasında büyük bir öneme sahiptir. Bunu neredeyse bütün iş modellerine uyarlamak olasıdır. Daha iyi iş kararları alabilmek ve maliyetleri azaltma noktasında belirleyici faktörler arasında olan veri analizi için ilk adım, veri gereksinimlerini doğru biçimde saptamaktır. Veriler bu aşamada belli filtrelemelere göre ayrılır. Daha sonraki aşamada toplama süreci gelir. Bu noktada bilgisayarlardan kameralara dek pek çok kaynağa inilir. Toplanan veriler, rahatça analiz edilmesi adına düzenlenir. İstatistiki veriler alan bir yazılımdan bu aşamada destek alınır. Bir sonraki analizden sonra, önceki veriler mutlaka temizlenir. Taksim Danışmanlık olarak Veri Analizi / Data Analysis sürecinde uzman ekiplerimizle beraber yanınızdayız.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • MSDS Formu
  9
  Tem
 • T2 Belgesi
  31
  Tem
  T2 Yetki Belgesi, Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.
 • İş Sürekliliği Planlama Eğitimi
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
 • Telefon : +90 212 438 42 06
 • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
 • Telefon : +90 850 888 85 71
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?