Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Üniversite Öğrencilerine Düzenlenen Sertifikalı Eğitim Programlarımız

 TS EN ISO 9001
-Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
-KYS Dökümantasyon Eğitimi
-KYS- İç Tetkik Eğitimi
-Proseslerin Yönetimi
TS EN ISO 14001
-TS EN ISO 14001 ÇYS Temel Eğitimi
-ÇYS- Dökümantasyon Eğitimi
-ÇYS- İç Tetkik Eğitimi
-Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
TS EN ISO 18001
-İSG Temel Eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dökmantasyon Eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği İç Tetkik Eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Derecelendirme Eğitimi
Tetkik/Baştetkik Eğitimi
-KYS Tetkik/BaşTetkik Eğitimi
-ÇYS Tetkik/BaşTetkik Eğitimi
-OHSAS Tetkik/Baştetkik Görevlisi Eğitimi
-GGYS Tetkik/Baştetkik Görevlisi Eğitimi
-TSE – E0Q Belgelendirme Başvuru Şartları