CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

TSE Belgelerinde Adres Değişikliği

TSE Belgenizde adres değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir.
Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Adres Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir.
Not: Adres değişikliği bildirildikten sonra firma üretim yeri veya hizmet adresinde tekrar denetim yapılması gerekmektedir.
Gerekli Evraklar;
1- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- İmza sirküleri
2- Adres değişikliğini bildirir ticaret sicil gazetesi
3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güncel cokey id numrası çıktısı
4- Adres değişikliği harcı
5- Tse Belgesi aslı