TS ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Global GAP – İyi Tarım Uygulamaları
13 Haziran 2019
IFS Belgesi
20 Haziran 2019

TS ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Hammade imalatından, üretimi tamamlanan hizmetlerin müşteriye ulaşımına kadar olan süreçte devreye giren, üretici ve dağıtımcıların oluşturduğu uluslararası bir standart olan ISO 28000; tedarikçiler, lojistik firmaları, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeci firmalar arasında ürün bilgi akışını ve güvenliğini sağlayan uluslararası bir standarttır.

Dünya genelinde sık yaşanmaya başlayan ekonomik krizler ve rekabetin artması; maliyet, zamanında teslim ve kalite unsurları açısından tedarik zincirini olumsuz yönde etkilemektedir.

Tedarik edilen ürünlerin yerine ulaştırılmasında, risk ortamlarının belirlenerek önlemlerin alınıyor olması firmaların devamlılığı açısından da önem arz etmektedir. Günümüzün sert rekabetçi ortamında ürünleri müşteriye en kısa zamanda ulaştıran firmalar kazanan tarafta yer almaktadırlar.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, sektörde güvenlik risklerinin yönetilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi maksadıyla 2007 yılında yayınlanmıştır. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülebilmesi için gerekli olan koşulları tanımlayan ISO 28000, aynı zamanda standardı uygulamak isteyen firmalar için de başarılı bir yönetim modeli oluşturmaktadır. Bu sayede kuruluşlar tedarik zinciri güvenliğiyle ilgili faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilmektedirler.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan kuruluşlar, Avrupa Birliği bünyesinde ticaret yapabilmeleri bakımından büyük önem taşıyan AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikasını da uyumluluk sağlarlar. Sertifika tüm özel ve kamu kuruluşları için alınabilir bir standart olma özelliğindedir.

Dünya genelinde söz sahibi pek çok firma stratejik olarak rekabet avantajına sahip olmak adına tedarik zinciri yönetim sistemini aktif olarak kullanmaktadır.

 

TS ISO 28000 Faydaları

  • ISO 28000 Standardını uygulayan kuruluşlar tedarik zincirinde güvenlik risklerini belirleyerek gerekli önemleri almış olurlar ve olası hasar durumlarını minimum seviyelerde yaşarlar.
  • Gümrük otorotilerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme becerisi sunarlar.
  • Sigorta şirketlerinin firmaya olan güveni artar, sigorta maliyetleri azalır.
  • Müşteri memnuniyeti kazanılır.
  • AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikası uyumluluğu nedeniyle yasal otoritelerce güvenilir bir imaja sahip olunur.
  • Kurum imajı açısından pozitif yansımalar sağlar.

 

ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Maddeleri

4.1 Genel Güvenlik Şartları

4.2 Güvenlik Politikası Şartları

4.3 Güvenlik Planlama Şartları

4.3.1 Güvenlik Tehditleri Analizi ve Denetimlerin Seçimi

4.3.2 Yasal ve Diğer Güvenlik Gereksinimlerine Uymak

4.3.3 Güvenlik Yönetimi Amaçları Kurulumu

4.3.4 Güvenlik Yönetim Hedeflerinin Belirlenmesi

4.3.5 Güvenlik Yönetimi Programlarının Geliştirilmesi

 

4.4 Güvenlik Uygulama Koşulları

4.4.1 Güvenlik Yönetim Yapısı Oluşturma

4.4.2 Yetki Sağlamak ve Güvenlik Eğitimi Vermek

4.4.3 Güvenlik Haberleşme Prosedürü Geliştirmek

4.4.4 GYS Belgelerinin Hazırlanması ve Kayıtların Alınması

4.4.5 GYS Belgelerinin ve Verilerinin Kontrolü

4.4.6 Operasyonel GYS Kontrol Önlemlerinin Uygulanması

4.4.7 Acil GYS Planlarının ve Prosedürlerinin Hazırlanması

 

4.5 Güvenlik Gereksinimleri Denetimi

4.5.1 Monitör ve Tedbir Güvenlik Performansı

4.5.2 Güvenlik Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi

4.5.3 Güvenlik Olaylarının Araştırılması ve Harekete Geçilmesi

4.5.4 Güvenlik Yönetimi Kayıtları Kontrolü

4.5.5 Güvenlik Yönetim Sisteminin Denetimi

 

4.6 Güvenlik İnceleme Koşulları