TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2009 Nisan ayında tarihinde TS EN 15038:2009 numaralı Türk standardı olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.
Bu standardın amacı çeviri hizmeti evren kuruluşların, temel çeviri sürecindeki hizmet kalitesi koşullarını tanımlamaktır. Ama aynı zamanda sadece çeviri hizmeti veren kuruluşlar değil, çeviri hizmeti alan kişi ve kuruluşlar açısından da standartlar belirlenmiş olmaktadır.
Standardın kapsamı:
insan ve teknik kaynaklar, kalite ve proje yönetimi ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri, çeviri hizmeti veren kuruluşların sahip olacağı gerekler belirlenmiştir.
kapsam dışı: sözlü çeviri hizmetleri
Çevirmenlerde olması gereken mesleki yeterlilik koşulları şunlardır:
 • Çeviri yeterliliğine sahip olmalıdır. Bu beceri, metinleri gerekli düzeyde çevirebilme ve metnin anlaşılır olmasında çıkabilecek sorunları değerlendirme yeteneğidir.
 • Kaynak dili anlayabilmeli ve hedef dili ustaca kullanabilmelidir. Bu beceri, özellikle ihtisas konulu yazılarda konu hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak yeteneğidir.
 • Araştırma, bilgiyi edinme ve işleme yeteneği olmalıdır. Bu beceri, araştırma gereçlerini kullanabilme, erişilebilir bilgi kaynaklarından yararlanmak için uygun stratejileri geliştirme yeteneğidir.
 • Kaynak dilin ve hedeflenen dilin kültürlerini, yöresel özelliklerini, değerlerini ve davranış biçimlerini tanıyor olmalıdır.
 • Çevirinin uzmanca hazırlanması için gerekli olan beceri ve yeteneklere sahip olmalıdır. Bu beceri teknik kaynakları kullanma becerisini de kapsar.
 • Çeviri yapan kişilerde, bu sayılan özellikler yanında şu koşullardan biri veya birkaçı da aranmaktadır:
 • Çeviri konusunda yüksek öğrenim yapmış olmalı
 • Başka bir alanda yüksek öğrenim yapmış ve bunun yanında en az iki yıl deneyim yapmış olmalı
 • Çeviri alanında en az beş yıl mesleki deneyimi olmalı
Düzeltmenler de çeviri yapanlarda aranan özelliklere ve ilgili alanda çeviri deneyimine sahip olmak zorundadır.
Denetmenlerin ise mesleki yeterlilik açısından hedef dilde saha uzmanı olmaları aranmaktadır.
Çeviri   yapan kuruluşların özellikleri:
 • Çeviri projelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi gerekir. Bunun için belge ile verilerin sağlıklı ve güvenilir olarak işlenmesi, saklanması, gerektiğinde geri alınması, arşivlenmesi ve yok edilmesi için gerekli sistemler kurulmuş olmalıdır.
 • Çeviri yapan kuruluşların kalite yönetim sistemleri açısından da büyüklüğü ve kurumsal yapısı ile orantılı olarak bir kalite yönetim sistemine ve ihtiyaç duyulacak süreçlere sahip olması gerekir.
Çeviri işi çeviri yapan kuruluşun yöntemlerine ve müşteri ile yapılan anlaşmanın koşullarına uygun şekilde sorumlu bir proje yöneticisi tarafından yönetilmelidir.