TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreçlerini Değerlendirme Sistemi Standardı (SPICE) Belgesi
10 Haziran 2019
TS EN ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
10 Haziran 2019

TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Farklı ve özel bir sektör olan “Tercüme Hizmetleri Sektöründe” çeviri yapan kuruluşların müşteri memnuniyetlerini belli bir standarda oturtmaları ve sürekliliğini sağlamaları çok kolay olmamaktadır. Konu yabancı dil kullanımı olunca müşteri memnuniyeti daha da önem kazanıyor.

Tercüme hizmetleri sektörü ne yazık ki yasaların kolayca uygulanabildiği bir alan değil! Bu nedenle müşteriler tercüme hizmeti veren kuruluşların işlerinde ne kadar yetkin olduklarını, ne kadar hatasız çeviri yapabileceklerini ne ölçüde kaliteli iş çıkartacakları konusunda endişe duymaktadırlar. TS EN ISO 15038 bu tür endişelerin ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuş bir sistemdir.

Tercüme firmaları için hayati önem taşıyan konuların başında; çeviri işlemlerinin söz verilen süre içinde tamamlanması ve beklentileri karşılayacak kalitede olmasıdır. Aynı zamanda uluslararası bir güvene sahip olmaları devamlılıkları açısından önem taşımaktadır.

Her sektörde olduğu gibi tercüme hizmetleri alanında da kuruluşlar için belirlenmiş olan bir kalite çizgisi yönetmeliği ve bunu karşılayan bir belgeye sahip olmak gerekiyor. TS EN ISO 15038, çeviri hizmeti veren kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak adına belirli standartlar geliştirmiştir. Artık bu belgeye sahip olmak birçok ihalede aranan bir özellik haline gelmiştir.

TS EN ISO 15038 belgesine sahip kuruluşlar standartlar dahilinde hizmet verdikleri için, performans odaklı ve verimli çalışırlar. Bu nedenle sürdürülebilir bir başarıya sahip olurlar.

TS EN ISO 15038, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2009 yılında kabul görmüş ve yayınlanmıştır. Bu sayede çeviri hizmeti sunan firmaların hizmet kalitesi ve koşulları tanımlanarak, çeviri hizmeti alan kişi ve kuruluşlarında belirli standartlarda olması sağlanmıştır.

Tercüme hizmetleri standartları kapsamında insan faktörü, teknik olanaklar, proje yönetimi ve kalitenin devamlılığı gibi unsurlar, ISO 15038 Standardıyla kontrol altına alınmış, sözlü çeviri hizmetleri ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

İş dünyasında yaşanan en temel sıkıntılardan olan çalışan profili ve insan kaynakları, çeviri hizmetlerinde de çözülmesi gereken bir sorun olarak öne çıkıyor. Projelerde yer alan çevirmen, düzeltmen ve denetici gibi editöryal ekiplerin de sahip olması gereken özellikleri ISO 15038 ile standardize edilmiştir.

 

Çevirmenin Mesleki Yeterlilik Koşulları Aşağıdaki Gibidir

  • Mesleki olarak gerekli yeterliliğe sahip olmaları önemlidir. Üzerinde çalıştıkları metinleri yeterli düzeyde çevirebilmeli, çevirilerin uzmanca hazırlanarak, metinde anlaşılabilirlik açısından çıkacak sorunları evrensel kurallar çerçevesinde çözümleyebilmelidir.
  • Çevirinin gerçekleştirildiği kaynak dili doğru anlamlı ve hedef dili ustalıkla kullanılmalıdır. Bu tür projeler genelde ihtisas gerektiren konular olduğundan, geniş ve derinlemesine bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
  • Araştırarak bilgi edinmeli ve bilgiyi uygun bir çimde işleyebilmelidir. Bu beceriye sahip olmak bilgi kaynaklarını kullanırken özgünlük açısından uygun stratejiler geliştirmeyi de mümkün kılmaktadır.
  • Geniş bir genel kültür derinliğine sahip olunmalıdır. Kaynak dilin ve hedeflenen dilin kültürel değerlerini, geleneksel yapısını ve davranış biçimlerini tanımalıdır.
  • Çeviri konusunda ve başka bir alanda yüksek öğrenim görmeli ve en az iki yıl deneyime sahip olunmalı.
  • Mesleki anlamda 5 yıldan az bir deneyime sahip olunmamalıdır.

 

Düzeltmelerin Mesleki Yeterlilikleri?

Düzeltmenler de çevirmenler gibi alanlarında deneyimli olmak zorundalar. Aynı zamanda mesleki yeterlilik açısından da uzmanlık seviyeleri üst düzey olmalıdır.

 

Çeviri Yapan Kuruluşların Sorumlulukları?

Çeviri firmaları üstlendikleri projeleri problemsiz temiz ve net bir şekilde tamamlamalıdır. Kullanılan belge ve kaynakların sağlıklı bir şekilde işlenmesi, arşivlenmesi, istendiğinde geri dönüşümün sağlanması ve yok edilmesi gibi teknik durumlar için gerekli olan sistemleri bünyelerinde oluşturmalı, kalite yönetim sistemlerini kurumsal yapı ve büyüklüklerine göre organize etmeliler. Tercüme hizmeti yönetiminde alınan her işe bir proje gözüyle bakılmalı ve yapılan anlaşmaların koşullarına uygun olarak projeden sorumlu bir yönetici atanmalıdır.

 

Sonuç

Çeviri firmaları sahip oldukları bu standartlarla müşteri koşullarına uygun hizmet sunduklarını kanıtlamış olacaklardır. Bu sayede müşteri memnuniyeti artırılmış ve kalite yönetim sisteminin gereklilikleri uygulanmış olacaktır.

TS EN ISO 15038 Belgesi belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar bağımsız kuruluşlar olarak yeniden deneyim yönetimiyle çalışmaktadır. Çeviri talebinde bulunan müşteri veya firmaların isteklerini düzgün bir şekilde karşılanması için, projede en uygun çevirmen ve düzeltmenin çalıştırıldığını kontrol ve tespit eder.