CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

LVD-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (LOW VOLTAGE DİRECTİVE)

2006/95/EC ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ;1973 yılında kabul edilmiştir. 1993’te değişikliğe uğrayıp,yeni kapsama gidilmiştir.1 ocak 1995’ten itibaren kapsama giren ürünler için CE zorunluluğu getirilmiştir.
Yeni LVD Yönetmeliği 2014/35/EU yayınlanmıştır.20 Nisan 2016’ya kadar geçiş süreci vardır.
Nisan 2016’dan önce markette olan ürünler, eski 2006/95/EC LVD Yönetmeliği , Nisan 2016’dan sonra markete giren ürünler ise yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliğine göre değerlendirilecekler.
Bu yönetmeliğin kapsamında; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizat vardır.
KAPSAM DIŞINDA KALAN TECHİZAT VE DURUMLARA DİKKAT!!!!!!
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat
 • Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat
 • Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar
 • Elektrik sayaçları
 • Evde kullanılan fiş ve prizler
 • Elektrikli tel çit kumandaları
 • Radyo-elektrik paraziti
 • Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar
 • Araştırma ve geliştirme tesislerinde yalnızca profesyonel personel tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş değerlendirme kitleri
NEDEN LVD TESLERİ YAPILMAKTADIR?
 
LVD TESTİ YASAL ZORUNLULUKTUR.
LVD (Alçak Gerilim Yönetmenliği),  insan ve çevre sağlığı için güvenlik problemleri açısından ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yer almaktadır.
Zorunlu tutulan CE işareti önemlidir.Çünkü CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur.
Çevreye, insanlara ve hayvanlara karşı olabilecek elektriksel ve mekaniksel tehlikeler ile ilgili LVD testleri yapılmalıdır.
Ürünün hem yapısal olarak güveli olması ya da enerji verimliliği açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygunluğu yine bu yönetmeliğin kapsamında LVD sertifikası ile kanıtlanmaktadır. Bu sayede hem üreticinin ürününü güvenli bir şekilde piyasaya sürmesi hem de son kullanıcının ürünü şüphe duymadan kullanması hedeflenmektedir.
Özellikle Suudi Arabistan Pazarında SASO sertifikası kapsamındaki ürünlere LVD testleri yaptırmadan CE raporu belgelendirmeden SASO Sertifikasına sahip olamazsınız.
Özelliklerinin farklı  olması nedeniyle, lvd testi yüksek gerilimli  elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklanmasına ilişkin testler gerçekleştirilmektedir.
LVD testi ve akreditasyonlu kuruluş tarafından alınan bir test raporu ile Suudi Arabistan ve diğer AB veya Ortadoğu ülkelerinin ihracatı kolaylaşacak özellikle ülkemizde SASO Belgesi alınması konusunda ihracatçı firmalar SASO sertifikası ile birlikte CE sertifikasına sahip olacaklardır.
PEKİ LVD TESTİ YAPTIRIRSAM GEÇERLİLİĞİ NE KADARDIR?
CE işaretlemesi için hazırlanan teknik dosyanın temelini oluşturan LVD test raporları, üründe ya da standartta değişiklik olmadığı takdirde  10 yıl geçerliliğini korumaktadır.
LVD KAPSAMINDA HANGİ TESTLER YAPABİLİRİM?
Yapılan testler aynı fakat yapılış şekli ve uygulanan değerler farklıdır.
 • güç ölçümü
 • sıcaklık deneyi
 • elektrik dayanımı
 • izolasyon direnci
 • hata koşulları
 • iç iletkenler için elektrik dayanımı
 • bilye basınç deneyi
 • In-rushcurrent deneyi
 • bileşen değerlendirmesi (trafo vs.)
 • denge deneyi
 • flammability (alev almazlık deneyi)
 • etiket incelemesi
 • kaçak akım deneyi
 • toprak devamlılığı
 • nemlendirme
 • ısıl dayanıklılık
 • yalıtım aralıkları ölçümü
 • kapasite boşalması deneyi
 • mekanik deneyler
 • elektrik alan ölçümü/ EN 50366 deneyi
 • glowWire (kızaran tel) deneyi
LVD YÖNETMELİĞİ DAHİLİNDE TEMEL ÜRÜN GRUPLARI VE TEST STANDARTLARI ŞUNLARDIR:
 • TS EN 60950-1: Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS 2127 EN 60065 :Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
 • TS EN 60335-1: Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN 60204-1: Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN 61010-1: Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri Bölüm 1-Genel Özellikler
 • TS EN 62031: LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
 • TS IEC 62560: Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan – Güvenlik özellikleri
 • TS EN 60601-1: Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
 • TS EN 62040-1: Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları
KAPSAMLARIN İÇERİĞİ NEDİR?
TS EN 60204 -1 : Makinelerde Güvenlik  ve Makinelerin Elektrik Donanımları
KAPSAM :Bu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.
Ayrıca , Bu standart elektriksel aparatların dizaynında genel olarak elektrik devrelerinin güvenliği için Avrupa Makine Direktifi 2006 /42/ EC tarafından belirlenen koşullarının yerine getirilmesini kapsar.
 TS EN 60335-1 : Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektriksel cihazlar için güvenlik kuralları
KAPSAM :Bu standard, tek fazda 250 V’u diğerlerinde 480 V’u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsar
Standart kapsamında yapılan testler :
 • Etiket Dayanıklılığı
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi
 • Giriş Gücü ve Akımı
 • Isınma
 • Kaçak Akım
 • Elektrik Dayanımı
 • Neme dayanıklılık
 • Olağandışı Çalışma testi
 • Yapısal test
 • Deşarj Testi
 • Çekme Testi
 • Topraklama
 • İzolasyon
 • Bilye basınç testi
 • Kızaran Tel testi
 • Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Test
 TS EN 60950 : Bilgi Teknolojisi Cihazları
 KAPSAM :Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; – Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, – Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİ’ne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış, – Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir AA ŞEBEKE kullanacak şekilde tasarımlanmış, bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, bilgi teknolojisi cihazlarıyla birlikte kullanımı amaçlanan bileşen ve alt sistemlere de uygulanabilir. Bileşen ve alt sistem ile birlikte kullanılan bilgi teknolojisi cihazının tamamının bu standarda uygun olması koşuluyla bileşen ve alt sistemlerin bu standard kurallarının tamamına uygun olması beklenmez.
TS EN 60065 : Ses , Görüntü ve benzeri Elektronik Cihazlar 
KAPSAM : Bu standart şebekelerden , besleme aparatlarından , güç kaynaklarından , uzaktan güç beslemeden gelen ; ses , video , görüntü ve buna bağlı sinyallerin alış , jenarasyon , kayıt ve yeniden üretimini beslemede kullanılan elektronik aparatların tasarımında başvurulan standarttır. Ayrıca, aparatlar ile bir arada özel olarak kullanılmak üzere tasarlanmış cihaz için de geçerlidir.
TS EN 61010 – 1 : Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar
KAPSAM: Bu standart üretim proseslerine entegre cihazların ve üretimi gerçekleşmiş cihazların test edilmesinde başvurulan standarttır.
 TS EN 62031 : Genel aydınlatma için LED modülleri ve güvenlik özellikleri
KAPSAM:Bu standart Bu standard, aşağıdaki ışık yayan diyot (LED) modülleri için olan genel ve güvenlik ile ilgili özellikleri kapsar.
Sabit gerilim, sabit akım veya sabit güç altında çalışma için ayrılmaz kontrol düzeni olmayan LED modülleri,
250 V’a kadar olan d.a. besleme kaynaklarında veya 50 Hz veya 60 Hz’de 1000 V’a kadar olan a.a. besleme kaynaklarında kullanım için kendinden balastlı LED modülleri.
TS EN 60601-1 : Elektrikli Tıbbi Donanım
KAPSAM:  Bu standard, ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM VE ELEKTRİKLİ TIBBİ SİSTEMLERİN TEMEL GÜVENLİK VE GEREKLİ PERFORMANSI ile ilgili kuralları kapsar.
TS EN 62040-1 : Kesintisiz Güç Sistemleri
KAPSAM : Bu standart hareketli , durgun ,sabitleştirilmiş , bina içine konumlandırılmış düşük  voltaj dağıtım sistemlerinde ve buna bağlı herhangi bir operatörün erişebilir alanda UPS kurulumunu sağlanmasını kapsamaktadır.
TS EN 60204-1 : Makinelerin Elektrik Teçhizatı
KAPSAM: Bu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.
LVD TESTİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN NE GEREKLİ???
 1. Firmaların öncelikle standarda uygun üretim faaliyetlerinde süreklilik sağlamış olması gerekmektedir.
 2. Bağımsız test raporlarını içeren Teknik dosyanın hazırlanması gerekmektedir.
 3. Uygunluk beyanı düzenlenmelidir.
 4. Gerek varsa, satışın yapıldığı ülkenin dilinde kullanım kılavuzu hazırlanmalıdır.
 5. CE işareti, üretici ürünü ticari markası veya işareti işaretlenmelidir.Mümkün değilse ambalaj üzerine kullanım kılavuzu veya garanti belgesi işaretlemeleri yapılmalıdır.
 6. standarda uygun değerlendirmeler yapılmalıdır.
 7. Standarda uygunluk yoksa ürünün güvenliği değerlendirilmeleri ve gerekli düzenlemeleri tekrar yapılmalıdır.
TEKNİK DOSYA NASIL HAZIRLANIR?
 1. Elektrikli ekipmanın genel tanıtımı
 2. Kavramsal tasarım ve üretim çizimleri ile devre elemanları, alt bileşen grupları, devre vb. şemalar
 3. Çizimlerin ve şemaların anlaşılması ve elektrikli ekipmanın çalıştırılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar
 4. Avrupa Birliği Resmi Gazete’nde yayımlanan uyum standardına uyugun yada uluslararası standarda uygun, uygulanan diğer ilgili teknik düzenlemelerin bir listesiyel birlikte yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklamamaları
 5. yapılan tasarım hesaplarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler vb.
 6. test raporları
CE VE AB UYGUNLUK BEYANI OLMAZSA OLMAZ!!!!!!
AB UYGUNLUK BEYANI NEDİR, BEYANDA NE OLMALIDIR?
Elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle Bakanlığa sunulmak üzere teknik dosya ile birlikte hazırlanır Ab uygunluk beyanında ekipmanın ne için tasarlandığı tanımlanır.
 1. Ürün modeli (ürün,tip,parti veya seri no)
 2. İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı ve adresi
 3. İmalatçı sorumluluğu altında düzenlenir
 4. beyanın nesnesi (resim olabilir)
 5. beyan nesnesi mevzuata uygun olmalıdır
 6. standartlara yapılmış atıflar veye uygunluğun beyanıyla ilişkili olan teknik düzenlemeler yapılan atıflar
 7. ek bilgi olarak; adı soyad ya da namına imzalayan, düzenlenme tarihi ve yeri, isim ve görev,
imza
*Sayı atamak imalatçının tercihine bağlıdır
0 YENİ 2014/35/EU LVD YÖNETMELİĞİNDE NE DEĞİŞİKLİKLER MEVCUT???
 • Yeni LVD Yönetmeliği emniyet kapsamı evcil hayvanları içerecek şekilde genişletildi.
 • Teknik dosyada ürüne ait risk analizi ve değerlendirmesi bulunacak.
 • Piyasa gözetimi prosedürleri eklenerek,market denetimi daha güçlü hale gelecek.
 • Onaylanmış kuruluş gerekliliği tamamen Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile birlikte kaldırılacak.
 • Kimyasal,mekanik,gürültü,titreşim ve ergonomik risklerde yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alınacak.
 • CE işaretlemesinin teknik dokümantasyonu ve AT Uygunluk Beyanının yayınlanması sorumluluğu tamamen üreticinin olacak.
 • Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği CE teknik dokümantasyonu ürün pazara sürüldükten sonra 10 yıl süreyle saklamak zorunluluğu getiriliyor.
 • Ürünlerde tip,parti ve seri numarası taşıması zorunluluğu olacak.
 • Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile ürüne uygun harmonize standart bulunmuyorsa, uygun yerel standartlar veya IEC standartları kullanılabilecek.
BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)’e İNCELEYECEK OLURSAK;
6 bölüm ve eklerinden oluşmaktadır. Eklerinde güvenlikle ilgili temel gereklilikler, kapsam dışı ekipmanlar,üretim kontrolü ile ilgili bilgiler belirtilmiştir.
Yönetmeliğin amacı
Pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esaslardır.
Yönetmeliğin kapsamı
Belirlenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.
Bakanlık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Madde 5 ‘e göre piyasada bulundurma ve güvenlik gereklerinde; iyi mühendislik uygulamaları doğrultusunda imal edilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, muhafaza edildikleri ve imalat amacına uygun olarak kullanıldıkları takdirde insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları koşuluyla piyasada bulundurulabilir.
Madde 6’ya göre serbest dolaşım;  elektrikli ekipmanın piyasada bulundurulmasını bu Yönetmelik kapsamındaki hususlar açısından engellemez.
İktisadi işletmecinin yükümlülükleri, yetkili temsilcilerin yükümlülükleri,ithalatçının yükümlülükleri,dağıtıcının yükümlülükleri için yönetmeliğin 3. bölümünü inceleyebilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161002-1.htm; sitesinden dokümana ulaşmanız mümkündür.
Dördüncü bölümde; elektrikli ekipmanın uygunluğunda; Ab uygunluk beyanı-CE işareti bilgisi mevcuttur.
Beşinci bölümde; Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Elektrikli Ekipmanın Kontrolü ve Korunma Prosedürü bilgisi mevcuttur.