Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları CE Belgesi

Eğlence Amaçlı Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları

Standart kapsamına giren ürünler aşağıda verilmiştir.

-  Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış gezi tekneleri

-  Kişisel deniz taşıtlarına ve kısmen tamamlanmış kişisel deniz taşıtları

-  Deniz taşıtına tesis edilmiş veya tesis edilmesi amaçlanmış sevk motorları

-  Deniz taşıtına tesis edilmiş olan sevk motorlarından büyük tadilata tabi olanlar

-  Büyük tadilata tabi olan deniz taşıtları

Belirtilmiş olan bu ürünlerin tasarımı, üretim gereklilikleri, piyasaya arzı, uygunluk gereklilikleri, ürün hakkındaki usul ve esaslar standardın içeriği dahilindedir.

Eğlence amaçlı tekneler ve kişisel deniz taşıtları yönetmeliğine girmeyen ürünler ise aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

-  Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dâhil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarlanan ve etiketlenmiş deniz taşıtları

-  Gondollar, deniz bisikletleri ve insan gücü ile sevk edilecek şekilde tasarımlanmış kanolar ve kayaklar

-  Ayakta duran kişi veya kişiler tarafından kullanılan, rüzgâr gücü ile sevk edilmek üzere tasarımlanmış sörf tahtaları

-  Sörf tahtaları

-  Orijinal tarihî deniz taşıtları ve 1950 yılından önce tasarımlanmış genelde orijinal malzemelerden tek olarak üretilen ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenen kopyaları

-  Piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen deniz taşıtları

-  Kullanıma başlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen deniz taşıtları

-  Yolcu sayısına bakılmaksızın, bu maddenin üçüncü fıkrasıyla çelişmeden, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran deniz taşıtları

-  Denizaltılar

-  Hava yastıklı tekneler

-  Ayaklı tekneler (hydrofoils)

-  Kömür, kok, odun, fueloil veya gaz yakılarak elde edilen buhar gücüyle çalıştırılan deniz taşıtları

-  Hem suda hem de karada kullanılabilen tekerlekli veya paletli amfibi araçlar

Yönetmelik kapsamındaki ürünler, belirtilen uygulanabilir temel gereklilikleri karşılamak koşuluyla, doğru bir şekilde bakımları yapıldığı ve amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde; insan sağlığını ve güvenliğini, mal varlığını ve çevreyi tehlikeye atmamaları hâlinde hizmete sunulabilir. Bununla beraber yönetmelik kapsamındaki ürünler, belirtilmiş olan gereklilikleri karşılamadığı sürece, piyasada bulundurulamaz ve kullanım için hizmete sunulamamaktadır.

Eğlence Amaçlı Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları İmalatı Hakkında Bilgiler

Bu ürünlerin imal edilmesi ve ürünleri imal eden kişiler hakkında standart kapsamında belli başlı bilgiler ve bir takım yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

- İmalatçı, ürünlerinin üzerinde tipinin, parti veya seri numarasının veya ürünlerin tanıtılmasına izin veren diğer unsurların bulunmasını sağlamalıdır.


İmalatçı, ürünlerini piyasaya arz ettiği zaman, ürünleri düzenlenmiş gerekliliklere ve belirtilmiş maddelere uygun olarak tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.

İmalatçı, belirlenen maddede geçerli olan AB uygunluk beyanının bir kopyasını ve teknik dosyayı ürün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

İmalatçı, ürün üzerinde;

-         İsmini

-         Tescilli ticaret unvanını

-         Kendisi ile iletişim kurulabilecek elektronik posta adresi ve posta adresini

ürünün buna müsait olmaması durumunda ise ambalajın üzerinde veya ürün beraberindeki bir belge ile bunu temin etmek zorundadır. Adres, imalatçı ile bağlantı kurulabilecek tek bir noktayı belirtmelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmak zorundadır.

İmalatçı, bir ürün ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü hallerde, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan ürünlerden test numunesi alır, araştırır ve gerekirse şikâyetlerin, uygun olmayan ürünlerin ve ürün geri çağırmaların kaydını tutar ve bu tür herhangi bir izlemeden dağıtıcıları haberdar eder.

İmalatçı, Bakanlıktan gelen gerekçeli taleplere cevap verir ve ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kâğıt üzerinde ve/veya elektronik ortamda Türkçe sunmak zorundadır. Piyasaya sürdüğü ürünlerin arz ettiği riskleri bertaraf etmek için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde, istenmesi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

İmalatçı uygunluk değerlendirme prosedürüne sahip olmalıdır. Yönetmelikte belirtilmiş maddeler kapsamında uygunluk beyanını hazırlar ve CE işaretini ürününe yerleştirebilir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?