Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

T2 Belgesi

T2 Yetki Belgesi, Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

  • T2 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • T2 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.
  • T2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
T2 Belgesi Gerekli Evraklar

1 Terminal İşletmeciliği T2 Yetki belgesi başvuru formu

2 Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil  ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; a) Nüfus cüzdan örnekleri b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı c) Mesleki yeterlilik belgeleri (en az bir Orta Düzey Yönetici Belgesi) d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

3 Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.  (En az 100.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.) İştigal konusunda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak veya terminal işletmeciliği yapmak ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.

4  Oda Sicil kayıt Belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından,Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt Belgesinin Aslı

5 Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasına gösteren belge

6  Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge

7  Yolcu terminalleri, en az 2000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, otobüsler için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması şarttır. Yolcu terminallerinde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır. Bu altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise , sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli  olması şarttır. Yukarıdaki hususlara sahip olunduğunu gösterir fizibilite raporu örneği

8 İlgili Belediyenin işyeri çalışma ruhsatı

9 Banka dekontu (T2 Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir)

T2 Belgesi NerEden Alınır?

T2 Belgesi firmamız aracılığı ile Ulaştırma Bakanlığından alınır. Firmamız Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgelerinde 10 yıllık deneyimli uzmanlarla çalışmaktadır. T2 Belgesi İçin hem başvuru ve takip hem de işyeri güvenliği açısından istenen ön şartları gerçekleştirecek uzman bir kadroya sahibiz. İşGüvenliği Uzmanlarımız aynı zamanda Ulaştırma Yetki Belgeleri konusunda da en az 5 yıllık deneyime sahiplerdir. Referanslarımızdan sorgulayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0850 888 85 63
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?