Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Sürdürülebilir Sağlık

Sürdürülebilir Sağlık
 

Sürdürülebilir bir sağlık ve bakım sistemi, doğal kaynakları tüketmeden veya ciddi ekolojik hasara neden olmadan yüksek kaliteli bakım ve iyileştirilmiş halk sağlığını temin ederek sağlanır. Sürdürülebilirlik ve sağlık arasındaki ilişkiyi dar bir odaktan geniş bir odağa geçerek iki farklı şekilde düşünmek yararlı olabilir.
    Bunlardan ilki sürdürülebilir bir sağlık ve bakım sistemidir. Bu, özellikle enerji, seyahat, atık, tedarik, su, altyapı adaptasyonu ve binalara dikkat ederek sektörü “yeşillendirmeyi” içerir. Bu, sektörde kullanılan kaynakların (fiziksel, finansal ve insan) verimli kullanılmasını (örneğin binalar ve evler iyi yalıtılmıştır ve ısıtmak için daha az yakıt kullanımı gerektirir) ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını (örneğin klinik atıklar yerel insanları korumak için güvenli bir şekilde atılır) sağlar.

    İkincisi ise sürdürülebilir sağlıktır. Bu, ilkinden biraz daha geniştir (ancak sağlık hizmetlerine özgüdür) ve sağlık sistemi ve ortakları arasında, üç alt çizgide, yani eşzamanlı mali, sosyal ve çevresel yatırım getirisi sağlayan sağlık hizmetleri sunmak için çalışmayı içerir. Hizmet sunumunu, sağlığın teşviki ve geliştirilmesini, daha fazla önleme, kurumsal sosyal sorumluluğu ve daha sürdürülebilir bakım modellerinin geliştirilmesini adapte etmektir.
    Bir yol haritası çizmek gerekirse sürdürülebilir bir sağlık ve bakım sistemi oluşturmak için izlenebilecek belli adımlar sıralanabilir:

-    Kapsayıcı bir eylem olarak sağlık sistemleri için ulusal bir çevresel sürdürülebilirlik politikasının kabul edilmesi
-    Atık ve tehlikeli kimyasalların en aza indirilmesi ve doğru şekilde yönetilmesi
-    Kaynakların etkin yönetiminin desteklenmesi için gerekli adımların atılması
-    Sürdürülebilir tedarik ile ilgili farkındalık sağlanması ve sürdürülebilir tedarikin teşvik edilmesi
-    Sağlık sistemlerinin sera gazı ve hava kirletici emisyonlarının azaltılması
-    Hastalıkların önlenmesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine ve halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi
-    Sağlık işgücünün sürdürülebilirlik unsuru olarak görevlendirilmesi

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?