Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Spesifikasyonlar / Şartnameler

Spesifikasyonlar / Şartnameler

 

Tedarik zinciri yönetimi, sektör, işletme türü, ölçeği, ortaya konulan ürün veya hizmet farketmeksizin her kurum için en önemli süreçlerden biridir. Bir kurumun finansal, sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilir olması ve müşteri taleplerini en hızlı şekilde karşılayabilmesi için tedarik zinciri faaliyetlerinin aksamadan ve istenen kalite düzeyinde devam etmesi gerekmektedir. Bunun için de ilgili kurumun tedarikçilerle, üreticilerle, dağıtıcılarla, perakendecilerle ve lojistik hizmeti sağlayan kuruluşlarla aktif bir iletişimi olmalı ve onları yeri geldiğine denetleyebilmelidir.

Tedarik zinciri yönetimi için belirli standartların, spesifikasyonların ve şartnamelerin belirlenmesi hem süreci hızlandıracak hem de tedarikçi seçimini kolaylaştıracaktır. Günümüzde birçok kurum, tedarik zinciri yönetiminde ulusal veya uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlardan faydalanmaktadır. Bu standartlar ile hem tedarik zincirini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmekte hem de tedarikçilerine istediği şartları sunabilmektedir. İşletmenin türüne, gerçekleştirilen faaliyetlere ve söz konusu tedarik zinciri hizmetine bağlı olarak bu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Fakat bazı uluslararası standartlar, bu konuyla ilgili temel gereksinimleri belirtmektedir. Şimdi bu standartlara biraz yakından bakalım.

·       ISO 44001: İşbirlikçi iş ilişkileri yönetim sistemleri - Gereksinimler ve çerçeve

Tedarik zinciri içerisinde birçok paydaş yer almakta ve genel olarak bir başarının sağlanması için bu paydaşlar arasındaki iş birliği büyük önem taşımaktadır. ISO 44001 de iş ortaklarının iş birliğine dayalı çalışmalarının değerini en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmaktadır.

·       ISO 31000: Risk yönetimi - Kurallar

Tedarik zinciri, birkaç paydaş içeren basit bir süreç veya çok sayıda paydaşın yer aldığı karmaşık bir süreç olabilmektedir. Bu nedenle, süreç içerisinde çeşitli riskler bulunmakta ve bu risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. ISO 31000 de kuruluşların tedarik zinciri gibi süreçlerinde karşılaştığı risklerin yönetilmesine ilişkin ilkeler ve genel yönergeler sağlamaktadır.

·       ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

Kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirlik, günümüzde faaliyet alanı farketmeksizin her işletme için önemli hale gelmiştir. İşletmelerin tedarik zinciri, satış, pazarlama, üretim vb gibi süreçlerinde çevreyle olan ilişkilerinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve bunun uluslararası kabul görmüş standartlar ile denetlenmesi gerekmektedir. ISO 14001 de işletmelerin çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmesi için uyması gereken kurallar bütünüdür. İşletmeler, tedarik zinciri faaliyetlerinin çevresel boyutunu bu standart ile sağlayabilir ve tedarikçilerinden bu standarda uymalarını bekleyebilir.

·       ISO 20400: Sürdürülebilir tedarik - Kılavuz

Tedarik zinciri yönetimi için düzenlenmiş en temel standartlardan biri olan ISO 20400, işletmelerin sürdürülebilir bir tedarik süreci planlaması için dikakt etmesi gereken hususları ve uyması gereken kuralları belirtmektedir. Standart özellikle satın alma faaliyetlerine odaklanmakta ve sürdürülebilirliğin satın alma sürecine entegre edilmesini amaçlamaktadır. İşletmelerin, her faaliyetinde ve uygulamasında kurumsal sürdürülebilirliği sağlaması önemli olduğundan, tedarik zinciri yönetimini de sürdürülebilir hale getirmesi için bu standarda uymasu gerekmektedir.

·       ISO / TS 22318: Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Tedarik zinciri sürekliliği için yönergeler

Tedarik zincirinin sürekliliğin sağlanması, işletmelerin diğer tüm süreçlerineki başarısını ve verimliliğini etkilemektedir. Bu standart da iş faaliyetlerini veya süreçlerini korumak için ürün ve hizmetlerin tedarikinde sürekliliğe ihtiyaç duyan bir kuruluşun yapması gerekenleri belirtmektedir.

·       ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Tedarik zinciri, sadece ürün ve hizmetlerin değil aynı zamanda bilgilerin bir yerden başka bir yere doğru ilerlediği bir süreçtir. Özellikle karmaşık ve çok paydaşlı bir tedarik zincirinde bilgilerin yönetilmesi ve güvenliğilin sağlanması çok daha güç hale gelmektedir. ISO 27001 de işletmeler için bilgi güvenliği konusunda genel bir çerçeve çizerken tedarik zincirindeki bilgi akışı, kontrolü ve yönetimi için belirli öneriler ve yönergeler sağlamaktadır. Tedarik zincirini daha güvenli hale getirmek isteyen işletmeler bu standardı uygulamalı ve tedarikçilerinden bu standarda uymalarını beklemelidir.

Tedarik zincirinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için bu standartların dışında da standartlar, regülasyonlar ve birtakım şartnamelere ihtiyaç duyulmaktadır. Her işletme, kendisine ürün veya hizmet tedariki yapacak diğer işletmelerden bazı gereklilikleri sağlamasını beklemekte ve bunu da belirli bir formatta kendisine iletmektedir. Bu düzenlemelerin içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürleri gibi bilgiler ve isterler yer alabilmektedir. Her bir düzenleme içerisinde söz konusu ürün ve hizmet türü ile ilgili işletme kriterleri veya uluslararası spesifikasyonları yer alabilmektedir.

 

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?