Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

SEVESO Eğitimi

Eğitim İçeriği:
1. Gün
·         Seveso Direktifi Temel Bilgilendirme
·         Büyük Kazaları Önleme Politikası ve Seveso Sistemi
·         Unsur A: Organizasyon ve Personel
·         Unsur B: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2. Gün
·         Unsur C: İletişim Kontrolü
·         Unsur D: Değişimin Yönetimi
·         Risk Matrisi
3.    Gün
·         Unsur E: Acil Durumlar İçin Planlama
·         Unsur F: Performansın İzlenmesi
·         Unsur G: Denetleme ve İnceleme
·         Dış Güvenlik: QRA ve Arazi Kullanımı Planlama
·         Domino Etkisi
4.    Gün
·         Senaryo Uygulamaları
·         Denetim ve İyi Uygulama Örnekleri
5.    Gün
·         Güvenlik Raporu
·         Acil Durum Planları
SERTİFİKA 
Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.
KAYIT 
Bu eğitime, kesin kayıtlar eğitimden en geç 5 gün öncesinde sonlandırılmaktadır.
GENEL BİLGİLER: 
Eğitim Bedeli    : Lütfen iletişime geçiniz
Maksimum katılımcı sayısı: Maksimum 40 Kişi
Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.