Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) Eğitimi

Tedarikçilerin etik verilerini paylaşabilmesine olanak tanıyan SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Günümüzde 150’den fazla ülkede 50 binden fazla üyesi bulunan bu küresel organizasyon, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirlikçi platformlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün on binlerce şirketin işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konusundaki performanslarını yönetmek için kullandığı SEDEX, hizmetleri ile üyelere birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgili ve etkin iş kararları alma ve değer zincirleri arasında sürekli iyileştirmeyi sağlama imkânı vermektedir. Bu nedenle, birçok şirket bu büyük ailenin içerisinde yer almak için SEDEX eğitimi almaya ve bu sisteme entegre olmaya çalışmaktadır.SEDEX’e üye olan şirketler, onaylı SEDEX denetimi yapan kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve hazırlanan denetim raporları, SEDEX üyesi olan şirketlerin görebileceği ve inceleyebileceği bir sistem olan SMETA’ya (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) yüklenmektedir. SMETA, denetçilerin, SEDEX’in dört temel alanı (çalışma, sağlık ve güvenlik, çevre, iş etiği) ile ilgili sorumlu iş uygulamalarının tüm yönlerini kapsayan yüksek kaliteli denetimler yapmalarına yardımcı olması için tasarlanmıştır. SMETA ile tedarikçilerin bir denetimi birden fazla müşteriyle paylaşması, birden fazla müşteri gereksinimini karşılaması ve etik denetimde yinelemenin azaltılması amaçlanmaktadır.

 

 

SEDEX Eğitimi Nedir?

  SEDEX sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler, SMETA denetimleri, denetim raporları ve SMETA’nın çalışma prensibi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen firmaların kapsamlı bir SEDEX eğitimi alması gerekmektedir. SEDEX eğitimi alan kurumlar, bu sisteme daha kolay dahil olabilmekte ve diğer üyelerle daha hızlı bir şekilde iletişime geçerek iş birliği fırsatı oluşturabilmektedir. Bunun yanında, SEDEX eğitimi ile tedarikçilerin etik denetimlere hazırlıklı olması ve denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukların doğru bir şekilde kapatılması sağlanabilmektedir.

 

SEDEX Eğitimi İçeriği

            SEDEX eğitimi kapsamında öncelikli olarak SEDEX organizasyonundan ve amaçlarından bahsedilmektedir. SEDEX’in kurulma nedeni, sistemin çalışma prensibi ve tedarik zincirine getirdiği faydalar anlatılarak etik değerler konusunda katılımcılara bir farkındalık kazandırılmaya çalışılmaktadır. SEDEX eğitimi ‘ne katılan katılımcılar SEDEX’in etik kuralları ve şirketlerin sahip olması ve denetim sırasında uygunluğunu ispatlaması gereken etik kriterler hakkında da bilgi sahibi olabilmektedir.

            SMETA denetimleri hakkında da detaylı bilgi sahibi olan SEDEX eğitimi katılımcıları, bu denetimler kapsamında, incelenen ve kontrol edilen saha (ofis, atölye, fabrika, laboratuvar vs) standartlarını, çalışanların profilini, şirketin altyapı koşullarını, her türlü makine, ekipman ve teçhizat ihtiyaçlarını da öğrenebilmektedir. SEDEX / SMETA için en önemli konulardan biri olan çalışma şartları, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi konular da SEDEX eğitimi içerisinde kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

            SEDEX eğitimi ‘ne katılan katılımcıların bilgi sahibi olduğu en önemli konulardan biri de daha önce SMETA denetimleri sırasında en fazla tespit edilen uygunsuzluklardır. Böylelikle geçmişteki tecrübelerden yola çıkılarak aynı hataların bir daha tekrarlanmasının önüne geçilebilmektedir.

 

SMETA Şartları
 

            SEDEX eğitimi ile şirketler, SEDEX sistemine entegre olmak için büyük önem taşıyan SMETA ve SMETA kritlerlerini öğrenme şansına sahip olmaktadır. SMETA şartlarını şöyle sıralayabiliriz:

-        Çalışma özgürlüğü ve zorla çalıştırmaların önüne geçilmesi.

-        Sendika, toplu sözleşme ve çalışanların yönetime karşı bir araya gelme özgürlüğü

-        Şirket içerisinde her türlü ayrımcılık ve buna sebebiyet verecek durumların önlenmesi.

-        Çalışanların maaşları, çalışma saatlerinin uygunluğu ve ücret ödenmeden yapılan fazla çalıştırmaların engellenmesi; çocuk işçi çalıştımanın önüne geçilmesi.

-        Çalışma sahasında güvenlik, emniyet ve sağlık koşullarının istenen düzeyde olması.

-        Çevre ile ilgili konular ve çevre yönetimlerine uygunluğun sağlanması

-        Şirket yönetimi ve yapılanması.

SMETA denetimleri, öncesindeki hazırlık süreci ile beraber toplamda 4 ile 6 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre, denetim yapılacak şirketin büyüklüğü ve şirketin öncesinde denetim ile yaptığı hazırlığa bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında, denetimler sırasında ne kadar az sayıda uygunsuzluk tespit edilirse bu uygunsuzlukların kapatılması için harcanacak süre de kısalacağından toplam denetim süresi de daha az olacaktır.

 

SEDEX Eğitimi Neden Bu Kadar Önemli?

            SEDEX’e üye olarak SMETA denetimleri neticesinde aldığı denetim raporlarını diğer firmalarla paylaşma imkanı bulan şirketler, böylelikle yönetimde şeffaflığı sağlamış olmakta; çalışma şartlarının uygunluğunu ve piyasada rekabet içerisinde olduğu diğer firmalara karşı elde ettiği üstünlüğünü, ürün ya da hizmet sağladığı şirketlere gösterebilmektedir. Böylelikle, büyük bir avantaj sağlamakta ve piyasada haklı bir prestij elde edebilmektedir. Fakat, bunu elde edebilmek için SMETA denetimlerinin geçilmesi; öncesinde de çok ciddi bir hazırlık yapılması gerekmektedir. SEDEX eğitimi almadan bu denetimlere hazır olunması pek mümkün değildir. Zira, bu denetimler sırasında yukarıda da bahsedildiği gibi sağlanması gereken çok fazla sayıda kriter ve dikkat edilmesi gereken çok önemli detaylar bulunmaktadır. SEDEX eğitimi kapsamında bunların hepsi anlatılmakta ve şirketin hızlı ve kolay bir denetim süreci geçirmesi sağlanmaktadır.

 

SEDEX Eğitimi Süresi ve Ücretleri

            SEDEX eğitimi ‘nin süresi katılımcı sayısı ve profiline bağlı olarak 1 ile 5 gün arasında değişebilmektedir. Eğitim ücretleri ise sürenin uzunluğu ve eğitimi verecek firma ya da eğitmenin fiyat politikasına bağlı olarak farklı seviyelerde belirlenebilmektedir. Eğitimlerin SEDEX ve SMETA ile ilgili bir farkındalık kazandırdığı ve genel bir bilgi aktardığı unutulmamalıdır. Zira, SMETA denetimlerinde tam anlamıyla bir başarı elde edebilmek için süreç içersinde bir danışmanlık firması ile çalışmakta büyük fayda vardır.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?