Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

RoHS Nedir

RoHS, elektrikli ve elektronik ürünlerde tehlikeli madde kullanımına sınırlamalar getiren bir AB yönetmeliğidir. İlk versiyonu 2003 tarihinde 2002/95/EC sayılı direktif olarak yayınlanmıştır. Daha sonra 2011 yılında yayınlanan 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2), ilk versiyonun yerini almıştır. Tehlikelerin Maddelerin Sınırlandırılması (Restriction of Hazardous Substances) anlamına gelen RoHS, CE işareti için de zorunlu bir düzenlemedir. Bu bağlamda elektrikli ve elektronik ürünlerde CE RoHS sertifikası beraber değerlendirilmektedir.

CE RoHS ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer yönetmelik ise RoHS 3 olarak da bilinen ve bir bakıma 2011/65/EU Direktifi’ne günceleme getiren 2015/863 sayılı AB direktifir. Bu direktif de ilgili ürünlerde bulunmaması / kısıtlanması gereken maddeler listesine dört yeni madde (ftalatlar) eklemektedir. 

RoHS direktifinin en önemli amacı sürekli kullanmakta ve çoğu zaman temas halinde olduğumuz elektronik eşyaların sağlığımıza ve çevreye zarar vermesini engellemektir. Özellikle televizyon, telefon, buzdolabı, bilgisayar, tablet vb gibi her gün kullandığımız ürünler içerisinde halihazırda tehlikeli ya da zamanla tehlike oluşturabilecek maddelerin kullanılması bizler için son derece risklidir. Bu nedenle, elektronik eşya üreticilerinin, ürünleri içerisinde bu maddelerden bulunmadığı beyan etmesi için CE RoHS sertifikası alması gerekmektedir. Şimdiye kadar teknolojik ve ekonomik anlamda zorunlu olduğu için kullanılan bu tehlikeli maddelerin yerine insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek maddeler tercih edilmelidir.

RoHS, elektrikli ve elektronik eşya sınıfına birçok ürünü kapsayan ve bu ürünlerin içerisinde tehlikeli olarak tanımlanan bazı maddelerin kullanımını sınırlandıran bir direktiftir. Bu bağlamda, beyaz eşyalar, telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, telekomünikasyon aletleri, tüketici ekipmanları, elektronik oyuncaklar, eğlence ve spor amacıyla kullanılan cihazlar, aydınlatma cihazları ve daha birçok ürün RoHS kapsamındadır.

Askeri teçhizatlar, büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler, büyük ölçekli sabit kurulumlar, aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar ve fotovoltaik paneller ise RoHS kapsamında değildir. RoHS 2’nin birinci versiyonun kapsamını daha da genişlettiğini; mevcut 8 ürün kategorisini 11 ürüne çıkardığını söylemekte fayda var. Bu kategorilere dahil olan ürünleri üretecek olan firmaların CE RoHS Belgesi alması gerekmektedir.

RoHS, elektrikli ve elektronik ürünlerde şu maddelerin kullanımını sınırlandırmıştır:

Madde adı

Kullanım oranı (%)

Kadmiyum

0,01

Kurşun

0,1

Cıva

0,1

Krom (Cr+6)

0,1

Polibromlu bifeniller (PBB)

0,1

Polibromlu difenil eterler (PBDE)

0,1

Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)

0,1

Butil benzil ftalat (BBP)

0,1

Dibutil ftalat (DBP)

0,1

Diizobutil ftalat (DIBP)

0,1

 

Tabloda sarı renkle işaretlemiş olan maddeler RoHS 3 kapsamında belirlenmiştir. Bu noktada şu önemli  hususu belirtmekte fayda var: DEHP, BBP, DBP ve DIBP kısıtlaması, in vitro tıbbi cihazlar dahil olmak üzere tıbbi cihazlar ve endüstriyel izleme ve kontrol cihazları için 22 Temmuz 2021´den itibaren geçerli olacaktır .

RoHS Belgesi Nedir? RoHS Belgesi Nasıl Alınır?

RoHS nedir, nasıl belgelendirilir ve RoHS belgesi nereden alınır gibi sorular, yönetmelik kapsamına giren tüm üreticiler için büyük önem taşıyor. Belgelendirme çalışmaları için üreticilerin danışmanlık hizmeti almasında fayda var. Zira, danışmanlık firmaları numune üretimi, bu numunenin akdredite laboratuvarlarda test edilmesi, testlerin doğru bir şekilde raporlanması, ürüne ait bilgilerin belirlenmesi ve düzenlenmesi gibi birçok adımda üreticilere destek olmaktadır. Tüm işlemlerin sonucunda akredite belgelendirme kuruluşların başvuru yapılarak sertifikasyon süreci başlatılabilir.

Belgelendirilecek olan ürünlerin öncelikle bağımsız akredite laboratuvarlarda test edildiğini söyleyelim. Bu testlerde, ürün içerisinde yönetmelikte belirtilen maddelerin ne oranda kullanıldığı analiz edilmektedir. Daha sonra RoHS uyumluluğuna yönelik olarak kullanılan tüm üretim süreçlerinin yerinde incelenmesi gerekmektedir. Bir sonraki adımda üretici firmanın hazırlamış olduğu teknik dosya incelenmektedir. Bu aşamada, tedarikçilerin malzeme listesi, montaj çizimleri, malzeme beyanları, test raporları ve uygunluk sertifikaları gözden geçirilir.

Teknik dosya içerisinde özetle şu dokümanlar olmalıdır:

Ø  Genel ürün tanımı ve tasarım yapısı bilgiler

Ø  Parça ve alt montaj bilgileri

Ø  Risk değerlendirmeleri

Ø  İmalat kayıtları

Ø  Tasarımda ve üretimde referans alınan standartlar

Ø  Uygunluk prosedürleri

Tüm bu aşamalardan sonra üretici firmalara RoHS Belgesi (RoHS uygunluk beyanı veya RoHS sertifikası) verilir. Bu belge şu bilgileri içermektedir:

Ø  Ürünün RoHS direktifine uygun şekilde üretildiğini gösteren beyan dokümanı

Ø  Üreticinin adı, adresi ve iletişim bilgileri

Ø  Yapılan testlerin raporlarına ve testlerde kullanılan standartlara ilişkin bilgiler

Ø  Beyanın nerede, hangi kurum tarafından ve ne zaman yapıldığı bilgisi

CE RoHS Sertifikası

CE RoHS, bir ürüne RoHS direktifi kapsamında CE Belgesi verilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda, direktif kapsamına giren ürünlere CE Belgesi alınması isteniyorsa ürünün RoHS gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. CE RoHS için yukarıda belirtilen kurallara uyulmalı ve bahsedilen adımlar takip edilmelidir.

RoHS Belgesi Neden Önemlidir?

RoHS iki anlamda önemlidir. Birincisi artık hayatımızın her alanında kullandığımız elektronik ürünlerin içerisindeki tehlikeli maddeleri yasaklayarak sağlımızı ve çevremizi korumasıdır. İkincisi ise CE RoHS Belgesi / Sertifikası olmayan ürünlerin AB pazarına sunulamayacak olmasıdır. İşletmeler bu yönetmelik kapsamına giren ürünleri pazara sunabilmek için yönetmeliğe uygun CE Belgesi almak zorundadır. Böylelikle hem rakiplerine karşı avantaj elde etmekte hem de iş hacmini genişletme fırsatı bulmaktadır. CE RoHS sahibi işletmeler AB normlarına uygun ürün ürettikleri için marka değerlerini de yükseltebilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?