Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Risk Analizi ve Değerlendirme Eğitimi

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi-risk analizi
 Süre: 1 gün
 AMAÇ:
 Risk Analizi ile bir kuruluşu tehdit eden tehlikeler ve bunlara bağlı olarak kuruluşun zarar görebilirlik durumu belirlenir. Bir kuruluşun afet ve acil durum sonrasında iş sürekliliğinin sağlanması, kritik operasyonların kesintisiz devam etmesinin sağlanması yaşamsaldır. Bu da yöneticilerin risk analizine bağlı olarak plan geliştirme ve hazırlık yapma duyarlılığı ve becerisi ölçüsünde mümkün olabilir.
 Bu eğitim programı, iş sürekliliğinin sağlanması için kuruluşun bütün afet ve acil duruma hazırlık çalışmalarının  temelini oluşturacak şekilde kuruma özel hazırlanır.
 İÇERİK:
 Temel Kavramlar ve Tanımlar
Risk ve Kriz Yönetimi
Tehlike, Zarar Görebilirlik , Kapasite ve Risk Değerlendirmesi
Tehlike Etki Analizi ve Önceliklendirme Matrisi
 Zarar Azaltma
 Yapısal ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Giderilmesi
 Lojistik Planlama
 Temel Müdahale Becerileri
 Senaryo  Temelli Tatbikat
 Değerlendirme