Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Rekabetçi Sektörler Programı Danışmanlığı

Rekabetçi Sektörler Programı: Yeni Fikirleriniz İçin Can Suyu

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmayla hayata geçirilen ve her iki tarafın ortak finansmanıyla yürütülen spesifik kalkınma programıdır.

2007 yılında başlayan ve 7 yıllık dönemler halinde yürütülen program, özellikle KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabetçiliğinin arttırarak ülkenin ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Sizler de yenilikçi ve yaratıcı fikirleriniz ile bu destek programına başvurabilir, kaynak ihtiyaçlarınızı Rekabetçi Sektörler Programı fonlarıyla finanse edebilirsiniz.

Rekabetçi Sektörler Programı İçin Hangi Projeler Başvurabilir
İlki 2007 - 2013 yıllarını ve kalkınmada öncelikli 43 il içindeki yatırımları kapsayan Rekabetçi Kalkınma Programı bünyesinde girişimcilere 520 milyon avro kaynak aktarıldı. İkinci aşaması 2014 - 2020 yılları arasına yayılan program ise tüm Türkiye’yi kapsıyor. Şu an içinde bulunduğumuz ve Rekabetçi ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) adıyla anılan ikinci aşamada şu ana faaliyet alanları için mali destek başvuruları kabul ediliyor:

    1. İmalat Sanayii: Bu faaliyet alanında; imalat sanayiinin dönüşümüne yardımcı olma ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkarma hedefiyle, İhracatın ve katma değerin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak ve Türkiye´de toplam faktör verimliliğinin artırılması hedefine hizmet eden projeler aranıyor.
    2. Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler: Bu faaliyet alanında hizmetler sektörünün ve bilhassa yaratıcı endüstriler ve turizm sektörünün rekabetçiliğini artırmakla imalat sanayiinin dönüşümüne, ihracatın ve katma değerinin artırılmasına doğrudan katkı sunacak projeler hedefleniyor.   
    3. Araştırma ve Geliştirme: Bu faaliyet alanı ticarileşme potansiyeli olan yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yoğunlaşıyor. Yenilik sürecinin ilk aşamalarını destekleyen, ticarileşme potansiyeli taşıyan ve üniversite-kamu-sanayi işbirliğine doğrudan katkı sunabilecek ürün geliştirme (AR-GE) süreçlerini destekleyecek projeler hedefleniyor.   
    4. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme: Bu başlıkla yenilikçi girişimcilerin oluşmasını ve faaliyete geçmesini, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesini, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansman açığının kapatılmasını destekleyecek, patenti alınmış, ticarileştirilebilir ürün olanakları hedefleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı Hedefleri

Programın iki temel hedefi sanayide ve üretimde verimliliğinin arttırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmasıdır. Öncelikle bu iki temel hedefe hizmet edecek projeler program kapsamında destek almaya hak kazanıyor. Bunlara ek olarak ise dolaylı olarak istihdamın arttırılması, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi, kapasite kullanım oranlarının yükselmesi ve genel olarak ekonomik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı Başvuru ve Süreç
RSP sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından belirli dönemlerde proje teklif çağrıları yayınlanıyor. Teklif çağrısına uygun projeleri olan KOBİ’ler veya girişimciler başvuru için elektronik ortamda İngilizce olarak Proje Tanımlama Dokümanı hazırlamalıdırlar. Değerlendirme sürecinde öncelikle bu doküman baz alınarak idari ve uygunluk yönünden kontroller yapılır. Bu aşamayı geçen projeler teknik değerlendirme aşamasına ulaşır ve bağımsız değerlendirme komitelerine gönderilir. Geçemeyen projeler içinse başvuru sahiplerine ayrıntılı bilgilendirme yapılır.

Başvurunuzun uygun görülmesi için konunun iyi seçilmesi ve sunumda doğru konumlandırılması; Proje Tanımlama Dokümanınızın hedef, yöntem, sonuç olarak tam yetkin ve anlaşılır olması gerekmektedir. Seçeceğiniz faaliyet alanı program için belirlenen 4 faaliyet alanından birinin içinde olmalıdır. Birden fazla faaliyet alanına giren projelerinizde yine de tek bir faaliyet alanı üzerinden başvuru yapmanız gereklidir. Buna ek olarak projeniz ne kadar geniş bir alanda ekonomiye olumlu katkı yapacaksa seçilme ve onaylanma şansı o derece yüksek olacaktır.

Başvurunuzun değerlendirilme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için konunun uzmanı danışmanlık kuruluşundan destek almanız kazanma şansınızı ciddi oranda arttıracaktır. Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili tüm sorularınızda Taksim Danışmanlık olarak her zaman yanınızdayız.

Proje Tanımlama Dokümanı İçeriği
Rekabetçi Sektörler Programı başvurunuz için Proje Tanımlama Dokümanı hazırlamanız gereklidir. Her proje için geçerli olmamakla birlikte genel olarak doküman şu başlıkları içermelidir:

1. Proje başlığı

2. Program otoritesi

3. Projenin uygulanmasından sorumlu kurum

4. Operasyonel program ile uyum ve uyumluluk

    - Programın başlığı
    - Eylemin başlığı
    - Nihai faydalanıcı

5. Projenin tanımı

    - Operasyonel program hedeflerine katkı (arka plan ve durum analizi, çözüm önerisi)
    - Genel amaç
    - Proje amacı
    - Uygulama yeri/yerleri
    - Süre
    - Hedef kitle
    - Proje sonuç ve çıktı göstergeleri
    - Proje faaliyetleri


6. Uygulamaya yönelik düzenlemeler

    - Kurumsal çerçeve
    - İzleme yapısı ve metodoloji
    - Projenin uygulaması için gerekli prosedürler ve ihaleler ile bunların sıralamaları

7. Riskler ve varsayımlar

8. Projenizin hedef grup üzerine etkisi ve çarpan etkileri


9. Sürdürülebilirlik

10. Eşit imkânlar, azınlıklar ve korunmaya muhtaç gruplar


11. Avrupa Komisyonu’ndan talep edilen finansman


12. Eş finansman


13. Bütçe dağılımı


14. Fon kaynağına göre nakit akış gereksinimi

15. Gelir getirici faaliyetler

16. Çevresel etki değerlendirme


Yenilikçi Fikirlerinizin Finansmanı İçin Taksim Danışmanlık

AB destekli fonlar ve Bakanlık himayeleri, her ölçekten girişimcilerimiz için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de Taksim Danışmanlık olarak girişim fikirleri olan her kişi ve kuruluşun Kurumsal Yönetim Danışmanlığı konusunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek elden veriyoruz. 2007’den bugüne onlarca farklı sektörden 4 bini aşkın kuruluşa verdiğimiz uzman danışmanlık desteği ve ulaştığımız yüksek müşteri memnuniyeti, bizden alacağınız Rekabetçi Sektörler Programı danışmanlığı hizmetinin kalite garantisidir.

Yenilikçi fikirler üzerine kurduğunuz tüm hedeflerinize ilerlerken, Kalite Yönetim Sistemleri, Kişisel Veri Korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Uygunluk alanlarında edindiğimiz uzmanlığın ve iş disiplinimizin ayrıcalığından siz de yararlanın. Kurumsal danışmanlık, belgelendirme, eğitim ve denetim hizmetleri için mutlaka Taksim Danışmanlık’a ulaşın.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?