Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

RBA / EICC Denetimi

Rba / Eicc standartları elektronik sektöründe veya elektroniğin temel bir bileşen olduğu sektörlerde ve onun tedarik zincirinde çalışma koşullarının güvenli olmasını, işçilere saygılı ve onurlu şekilde davranılmasını ve iş faaliyetlerinin çevreye saygılı olmasını ve etik şekilde yürütülmesini sağlamak için standartları belirlemektedir.

Bir şirketin tüm faaliyetlerinde iş yaptığı ülkelerin yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine tam bir uygunluk içinde çalışması gerektiğini anlaması Kodun benimsenmesi bakımından temel önem taşır. Tüzük, ayrıca Katılımcıları, toplumsal ve çevresel sorumluluğu ve iş etiğini geliştirmek amacı ile uluslararası kabul görmüş standartlardan yararlanarak hukuki uygunluğun ötesine geçmeye teşvik eder. Tüzüğe uyma hiçbir durumda yerel yasaları ihlal edemez. Ancak RBA Tüzüğü ve yerel yasalar arasında farklı standartlar varsa, RBA, uyumu en sıkı gerekliliklerin karşılanması olarak tanımlar. Bu Tüzüğün hükümleri BM İş ve İnsan Hakları Temel İlkelerine uygun şekilde, ILO Çalışma Yaşamında Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dahil olmak üzere temel uluslararası insan hakları standartlarından elde edilmiştir.

Tüzük beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

1.     Çalışma

2.    Sağlık ve Güvenlik

3.    Çevre

4.    İş Etiği

5.     Sistem Unsurları

Bu aşamalar aşağıda başlıklar altında daha detaylı olarak verilecektir.

Çalışma

Denetim ve süreçler insani çalışma ortamını aramakta ve çalışanlara karşı davranışları değerlendirmektedir. Çalışanlar herhangi bir statü ya da unsur ayırt edilmeksizin sadece çalışan olmaları ile ilgili olarak değerlendirmeye tabi tutulurlar. İşe alma sürecinin bir parçası olarak, işçi kendi ülkesinden ayrılmadan önce işçilere kendi anadillerinde istihdam hükümlerinin ve koşullarının açıklamasını içeren yazılı bir istihdam sözleşmesi verilmelidir. Bununla birlikte yapılacak değişiklikler yerel yasaya uygunluk sağlamak amacı ile yapılmadığı ve eşit veya daha iyi koşullar sağlamadığı sürece kabul eden ülkeye varıldığı zaman bu istihdam sözleşmesinde hiç bir ikame veya değişiklik yapılmasına izin verilmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Denetim ve süreçlerde kurum ya da kuruluşlar iş ile ilgili yaralanma ve hastalık vakalarını en alt düzeye indirmenin yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini, ürünlerin tutarlılığını ve işçilerin elde tutulmasını ve moralini geliştirdiğini kabul etmektedir. İşçinin güvenlik tehlikelerine (örneğin kimyasal, elektriksel ve daha başka enerji kaynakları, yangın, taşıtlar ve düşme tehlikeleri) maruz kalma potansiyeli belirlenmeli ve değerlendirilmeli ve uygun tasarım, mühendislik ve idari kontrol yolları, önleyici bakım ve güvenli çalışma prosedürleri (kilitleme/etiketleme dahil) ve sürekli güvenlik eğitimi ile kontrol altında tutulmalıdır.

Çevre

Kurum ya da kuruluşlar çevre sorumluluğunun dünya standardında ürünler üretmenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul etmektedir. Üretim faaliyetlerinde kamu sağlığını ve güvenliğini korumanın yanı sıra toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etikler en alt düzeye indirilmelidir. Gerekli tüm çevresel izinler (örneğin deşarjın izlenmesi), onaylar ve tesciller alınmalı, sürdürülmeli ve güncel durumda tutulmalı ve bunların işletme ve rapor etme ile ilgili rapor etme gereklilikleri izlenmelidir.

İş Etiği

Tüm iş işlemlerinde en yüksek dürüstlük standartlarına uyulacaktır. Kurum ya da kuruluşlar her türlü rüşveti, yolsuzluğu, dolandırıcılığı ve zimmeti yasaklamak için sıfır hoşgörü politikasına sahip olmalıdır. Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilecektir; teknoloji ve know-how aktarma işlemleri fikri mülkiyet haklarını koruyan şekilde yapılacaktır; müşteri ve tedarikçi bilgileri korunacaktır. Adil iş, reklam ve rekabet standartlarına uyulacaktır. Tüm ticari işlemler şeffaf şekilde gerçekleştirilmeli ve kişi ya da kurumun iş defterlerine ve kayıtlarına doğru şekilde yansıtılmalıdır.

Sistem Unsurları

Tüzüğün içeriği ile ilgili olan bir yönetim sistemi benimseyecek veya kuracaktır. Yönetim sistemlerinin ve ilgili programların uygulanmasını sağlamaktan sorumlu olan kıdemli yöneticiyi ve şirket temsilcilerini açık şekilde belirler. Üst yönetim düzenli şekilde yönetim sisteminin durumunu inceler. Kuruluşların toplumsal ve çevresel performansını iyileştirmek için yazılı performans amaçları, hedefleri ve uygulama planları ve bu amaçların başarılmasında kişi ya da kurumun performansının periyodik şekilde değerlendirilmesini kapsamaktadır. İşçilere, tedarikçilere ve müşterilere Kurumun politikaları, uygulamaları, beklentileri ve performansı hakkında anlaşılır ve doğru bilgiler iletmek için bir süreçtir.

RBA / EICC denetimi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.


İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?