Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

RAL (Kalite Güvence Alman Enstitüsü ve Sertifikasyon)

RAL GZ 992 1953 yılında yeniden kullanılabilir tekstil ürünleri için " son teknoloji " hijyen, proses ve kalite kontrol sistemi ile profesyonel çamaşırhaneler sunmak amacıyla başlatılmıştır. Yıllar içinde RAL? GZ 992 ticari, hastanecilik ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli sektörlere ait tekstilleride kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Hijyen gereklilikleri her 3 hedef grup için de farklı olsa da, ortak bir noktaları bulunmaktadır. Yeniden kullanılabilir tekstil ürünlerini hijyenik ve temiz bir hale getirmek ve aynı zamanda orijinal işlevini mümkün surette korumak. Bunun, özellikle günümüz ticari çamaşırhanelerinde genellikle en büyük ikinci maliyet olan tekstil yenileme maliyetlerine bakıldığında daha da önemli olduğu görülmektedir. RAL?GZ 992 bu nedenle hem ekonomik hem de ekolojik yönleri kapsamaktadır. Genel olarak hijyen konusu ele alındığında, tüm dünyada iş yeri ve turist popülasyonunda görülen hareketlilikteki artış ile bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin oldukça dramatik biçimde arttığını fark etmek gerekir. HIS, SARS, H1N1 ve EHEC yakın geçmişte ortaya çıkan ve salgın hastalık olma potansiyeline sahip enfeksiyonlardan sadece birkaçıdır. Bu sadece hastaneleri değil aynı zamanda otelcilik sektörünü de ilgilendirmektedir. Konuklar otellerin ve restoranların en önemli varlığıdır ve bu nedenle otelcilik sektörü yanlış yıkamauygulamalarınedeniylekirlenmepotansiyelibulunanoda,restoranveyahavuztekstillerindenkaynaklanabileceksağlıksorunlarınıönlemekiçinelindengelenher şeyi yapmalıdır. Sağlık hizmetleri sektöründe bu durum daha da kritiktir. Genellikle hastanede yatan hastaların bağışıklık sistemleri zayıftır ve bu durum hastaları enfeksiyonlara karşı son derece açık hale getirir. Bazı bakteri ve virüsler MRSA ve VRE gibi antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmiştir ve bu durum enfeksiyon kontrolünün başka bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Sağlık hizmetleri sektöründe kullanılan tekstillerin bu nedenle mümkün olan en yüksek hijyen standartlarına göre işlenmesi gerekir. Bu hedefe ulaşmak için"en iyi uygulama" tek başına yeterli değildir. Almanya Hastalık Kontrol Merkezi RKI (Robert?Koch?Institut)ve Almanya Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği Dezenfeksiyon Komisyonu DGMH ile iş birliği içinde RAL çamaşırhanelerin tekstillerin güvenli kullanımı için gerekli hijyen seviyelerine ulaşmasına yardımcı olan bir dizi kural ve düzenleme yayınlamıştır. Neyin güvenli ve neyin güvensiz olduğu ile ilgili kararı operatörlerin yorumuna bırakmamak için, yukarıda belirtilen organizasyonlar hastalar için zararlı olmadığı kabul edilen hijyen seviyesi (mikrobiyal kontaminasyon) için net kriterler belirlemişlerdir.

RAL (Kalite Güvence Alman Enstitüsü ve Sertifikasyon) Kapsamı

Bu sertifika proses kontrol ve tekstilin korunması konuları odak noktası olmak üzere ticari tekstil ürünleri ile ilgilidir. Ayrıca bundan sonraki sayfalarda açıklanan RAL ? GZ 992 / 2ve992 / 3 sertifika onun için giriş seviyesidir. Denetim ve Sertifikasyon Prosedürü RAL ? GZ 992 / 1´e göre denetim ve sertifikasyon için başvuru formu doldurulmalı, imza yetkilisi tarafından imzalanmalı ve Hohenstein´a gönderilmelidir. Başvuru yapan başvuru sahibi aynı zamanda paragraf 5 uyarınca teknik ve hijyen kontrolü (varsa) ve sekonder yıkama etkisinin tespiti için test kumaşlarının işlenmesini içeren validasyon ve kalite bakım hizmeti programını kabul etmektedir. Başvuru ile birlikte bir Hohenst ein uzmanı tarafından uygulama ve kontrol görevlerini içeren bir ön denetim başlatılacaktır. Fabrika ve teknik tesisler için temel kriterler bir özeti daha önce yayımlanmış olan yönetmelikte verilmiş; RAL ?GZ 992 / 1 düzenlemelerine göredir. Çamaşırhanedeki anahtar personele ilgili RAL düzenlemelerinin tanıtılması. Fabrikanın ve teknik tesislerin Hohenstein uzmanı tarafından RAL ? GZ 992 / 1 düzenlemelerine göre denetlenmesi. Sürekli kendi kendine kontrol için, Denetim Kayıt Defterinin tutulması ve yönetim tarafından atanan bir kişi tarafından ilgili üretim verilerinin ve tüketim değerleri okumalarının düzenli olarak deftere kaydedilmesi gerekmektedir.

Kalite damgasını kullanan bütün şirketler, sürekli güncelleme ve doğru uygulamayı garanti altına almak için düzenli olarak dahili kontrolden geçirilen verimli bir kalite yönetim siste-mine sahip olmalıdır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin gereği gibi uygulamaya geçirilmesini sağlamak için çalışanlara yönelik ileri eğitimler zorunludur.

RAL ve kalite damgaları Onaylı hijyen ve kalite RAL kalite damgaları sadece belirli mal türleri ve hizmet kategorileri için mümkündür: Her mal veya hizmet kategorisi için sadece bir kalite damgası verilmektedir.

RAL etkinliklerinin çerçevesi bu komite tarafından belirlenir. RAL mütevelli heyetinin özenle dengelenen oluşumu son derece önemli olan tarafsızlığın garantisidir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?