Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

PSQCA (Pakistan Standartları ve Kalite Kontrol Otoritesi)

Pakistan Hükümeti, metroloji, standartlar, test ve kalite (MSTQ) altyapısının önemini ve gelişimini fark ederek, Pakistan Standartları ve Kalite Kontrol Otoritesini (PSQCA) kurmuştur. Kurumun temel hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

·       Ulusal ekonomiyi geliştirmek

·       Endüstriyel verimliliği ve gelişmeyi teşvik etmek

·       Halkın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak

·       Tüketicileri korumak için standartları ve uygunluk değerlendirmelerini teşvik etmek

·       Yerel ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak

·       Standartlarla birlikte uluslararası işbirliğini ilerletmek

 

PSQCA’nın Görevleri

PSQCA, standardizasyon ve sertifikasyon konusunda şu görev ve sorumluluklara sahiptir:

·       Pakistan standartlarının herhangi bir madde, ürün veya prosesle ilgili olarak belirlenmesi, yayınlanması, değiştirilmesi, gözden geçirilmesi veya geri çekilmesi

·       PSQCA Pakistan Standartlarının Sertifikasyon Markaları Programı kapsamında zorunlu ürünlerin ve işlemlerin sertifikalandırılması

·       Pakistan standartlarına uymayan ürünlerin imalatının, depolanmasının ve satışının durdurulması

·       Çeşitli ürünlerin imalat ve ithalat / ihracat amaçlı kalite özelliklerinin belirlenmesi ve test edilmesi

·       Denetim kurumlarının kaydının yapılması

·       Standart geliştirme, teknik düzenlemeler, uygunluk değerlendirme prosedürü, bilgi alışverişi ve teknik yardım alanlarında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak

·       Ticaretin Önündeki Teknik Engelleri (DTÖ) en aza indirmek veya kaldırmak; ticaret operatörlerini desteklemek için Ulusal Araştırma Noktası (NEP) aracılığıyla ticareti kolaylaştırmak

·       Endüstrilere metalurji konusunda hizmet sağlamak

 

PSQCA’nın Yönetmelikleri

PSQCA, çalışmalarını yürütmek için farklı yıllarda olmak üzere beş farklı yönetmelik yayınlamıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

·       Pakistan Standartları Yönetmeliği, 2008

·       Pakistan Uygunluk Değerlendirme Yönetmeliği, 2008

·       Denetim Ajansları (Kayıt ve Düzenleme) Yönetmeliği, 1981

·       Pakistan Uygunluk Değerlendirme Yönetmeliği, 2011

·       PSQCA Hizmet Yönetmeliği, 2015

PSQCA, standarrt geliştirme, denetim, test, sertifikasyon vb gibi tüm faaliyetlerini bu yönetmelikler kapsamında sürdürmektedir.

 

Küresel Ölçekte PSQCA

PSQCA, ulusal ve bölgesel birçok anlaşmada taraf olmaklar beraber birçok kuruluşun da üyesidir. Uluslararası standardizasyon faaliyetleri çerçevesinde de şu kurumlara üyeliği bulunmaktadır:

·       Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Cenevre, İsviçre

·       Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Cenevre, İsviçre

·       Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (OIML), Paris, Fransa

·       PSQCA, Ulusal Standartlar Kuruluşu olarak, TBT (Ticarette Teknik Engeller) anlaşması çerçevesinde Dünya Ticaret Örgütü´nde (WTO) Pakistan’ı temsil etmektedir.

·       PSQCA, “Elektroteknik Ekipman ve Bileşenlerin Uygunluk Testi ve Sertifikasyonu için Dünya Çapında Sistem (IECEE)” üyeliğine de sahiptir.

 

PSQCA’nın Hedefleri

·       Kalite ile ilgili standartların oluşturulması;

o   Pakistan Standart Şartnamelerinin benimsenmesi, hazırlanması, kabul edilmesi ve teşvik edilmesi

o   Sertifikasyon İşaretleri Programının işletilmesi ve standardizasyonun iyileştirilmesi için üreticiler ve tüketiciler arasnda koordinasyon sağlamak

·       Şu ürünlerle ilgili ulusal ve uluslararası standart şartnamelere uygun test ve değerlendirme çalışmaları yürütmek; çeşitli endüstriyel birimlere ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için danışmanlık hizmeti vermek:

o   Kimyasal ürünler ve formülasyonlar,

o   Tekstiller,

o   Gıda maddeleri,

o   Yapı malzemeleri,

o   Makine, elektrik ve elektronik mühendisliğ ile ilgili ürünler

o   Ev aletleri vb.

·       Metalurji alanında analitik yöntemler ve çeşitli prosedürlerin standardizasyonu ile ilgili iyileştirme çalışmaları yürütmek

o   Ürün ve hizmetlerin kullanım, ithalat ve ihracat sırasında kalite özellikleri açısından incelenmesi ve test edilmesini sağlamak

·       Otorite Markalarından herhangi birinin kullanımıyla ilgili olarak bir lisansın veya sertifikanın verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması, iptali veya geri çekilmesi

·       ISO: 9001 ve ISO: 14000 olan kalite ve çevre yönetim sistemlerinin uygulanmasını sağlamak ve bu sistemlerle ilgili sertifika alması için yerel endüstrilere destek olmak

·       PSQCA ile benzer çalışmaları ve hedefleri olan diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, dernekler, birlikler, kurumlar; kamu ve özel sektör işletmeleri ile koordinasyon ve işbirliği kurmak

 

PSQCA’nın Birimleri

PSQCA üç farklı ana birimden ve birçok alt bölümden oluşmaktadır. Kurumun ana birimleri şunlardır:

1.     Standart Geliştirme Merkezi (SDC): Sürdürülebilir kalkınma için temel parametreler olarak kalite, güvenlik ve sağlık verimliliği kavramlarını göz önünde bulundurarak, PSQCA Yasası gereğince Ulusal Standartları geliştirmek ve yayınlamak için çalışmaktadır. Tarım, gıda, otomotiv, bilgi teknolojileri, kimya, inşaat vb gibi konularda çalışmalar yürüten alt bölümleri bulunmaktadır.

2.    Kalite Kontrol Merkezi (QCC): Ulusal / uluslararası standartlara uygunluk kapsamında, endüstriyel hammadde ve bitmiş ürünlerin kalitelerini belirlemek ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak için test faaliyetleri yürütmektedir. Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Mikrobiyoloji, Şeker Test Laboratuvarı (STL), Petrol ve Yağ laboratuvarı, Su ve İçecek Laboratuvarı birimlerinde akreditasyon ve test çalışmaları yapmaktadır.

3.    Teknik Hizmetler Merkezi (TSC): Metal ve metalurji alanındaki endüstriyel ürünler üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Tteknik sorunları çözmek, teknoloji transferi yoluyla verimliliği artırmak, çeşitli bileşen ve alaşımların yerel olarak geliştirilmesiyle döviz tasarrufu sağlamak, atıkları azaltmak gibi amaçları bulunmaktadır.

 

 

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?