Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

Psikoteknik Değerlendirme Raporu ve Psikoteknik Kartı

Psikoteknik değerlendirme, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerinin düzeyini, psikometrik kriterlere uygun standart ve bilgisayar destekli test sistemlerinin kullanılmasıyla ölçülmesidir. Sistemde zihinsel ve psiko-motor becerilerin yanı sıra, kişilik testleri ile sürücüler araç kullanmaya ilişkin sürücü davranışları, becerileri ve kişilik özellikleri açısından da değerlendirilmektedir. Test sonuçları, testi alan kişinin özelliklerini taşıyan (yaş, cinsiyet, eğitim gibi) norm grupları ile karşılaştırılarak, sürücülük yetkinliliklerinin düzeyi hakkında bir sonuca varılır.

 PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER:

Psikoteknik değerlendirme toplam 3 alandan oluşmaktadır: Zihinsel becerileri ölçen testler, psikomotor becerileri ölçen testler ve güvenli araç kullanmak için gerekli olan temel beceri ve tutumları ölçen kişilik testleri. A)     Zihinsel Becerileri Ölçen Testler: sürekli dikkat, seçici dikkat, görsel algı­­­­-bellek, görsel süreklilik, muhakeme testlerinden oluşmaktadır.

 1. Sürekli Dikkat Testi: Trafik, bazı yol ve tehlike koşullarında, sürekli dikkat halinde olmayı ve belirli bir hedef uyarıcıya yönelik sinyalleri yakalamayı gerektiren bir sürekli dikkat koşuludur. Dikkatin monoton bir şekilde sürdürülmek durumunda olduğu böyle durumlarda, sürücünün görevi, belirli bir sinyali yakalamak ve buna göre tepki vermektir. Yoğun kar yağışlı bir havada, trafik akışının yavaşladığı bir otobanda yakın araç takibinde, öndeki aracın fren lambalarını sürekli izlemek ve her basışı yakalamak gerekir. Bunu yaparken de kişi sürekli dikkat becerisini kullanır. Sürekli dikkat testi kişinin bu becerisinin düzeyini ölçmektedir.
 2. Seçici Dikkat Testi: Trafik ortamında sürücü dikkatini sürekli değişen uyarıcılar (diğer araçlar, trafik işaretleri, yaklaşan kavşak gibi) arasında değiş tokuş yapabilmeli, dikkatini birinden diğerine kaydırabilmelidir. Yani dikkat bazı durumlarda bir şeyden başka bir şeye aktarılabilmektedir. Sürücü dikkat etmesi gereken veya ihmal edebileceği uyaranlar hakkında seçim yapmak durumundadır. Seçici dikkat testi de kişinin bu becerisini ölçen bir testtir.
 3. Görsel Algı-Bellek Testi: Trafik ortamında sürücü trafik işaret ve levhalarına dikkat edebilmeli, görüş alanı içine giren uyaranları, araçları, işaret ve levhaları fark edebilmeli ve bunları kısa süreli de olsa akılda tutabilmelidir. Bu testte kişinin gördüklerini fark edebilme, anlamlandırabilme ve bunları kısa süreli akılda tutabilme becerisi ölçülmektedir.
 4. Görsel Süreklilik Testi: Sürücü görüş alanı içine giren uyaranları yatay ve dikey göz hareketleriyle sürekli izleyebilmeli ve hızlı tepki verebilmelidir. Görsel süreklilik testiyle kişinin bu becerisi ölçülmektedir.
 5. Muhakeme Testi: Sürücü trafik ortamında tehlikeleri önceden görebilme ve değişen koşulları hızlı değerlendirip, zamanında karar alabilmelidir. Böylece tehlikeli durumlarda uygun ve hızlı karar alarak kazadan kurtulabilir. Bu test, kişinin hızlı karar alma, problem çözme ve değerlendirme yeteneğini ölçmektedir.

B)  Psikomotor Becerileri Ölçen Testler: Koordinasyon, hız ve mesafe tahmini, çarpışma tahmin testi, tepki hızı, çevresel görüş, trafiğe ilişkin görüş testinden oluşur.

 1. Koordinasyon Testi: Bu teste kişinin gördükleriyle koordine bir şekilde yüksek ve düşük hızda direksiyona olan hakimiyet becerisi ölçülmektedir.
 2. Hız ve Mesafe Tahmin Testi: Trafikte sürücü diğer araçların ve yayaların hızlarını, araçların arasındaki mesafeyi iyi tahmin edebilmelidir. Bu testte kişinin hareket halindeki objelerin hareket hızlarını ve hedefe olan uzaklıklarını tahmin edebilme becerisi ölçülmektedir.
 3. Çarpışma Tahmin Testi: Sürücünün trafikte, araçların kavşak buluşma noktalarını, nerede ve ne zaman çarpışacaklarını iyi tahmin etmesi gerekir. Böylece kişi erken tedbir alabilir ve kazayı engelleyebilir. Çarpışma tahmin testi kişinin bu becerisini ölçmektedir.
 4. Tepki Hızı Testi: Sürücü gereken anlarda reflesif davranıp, tehlikeleri erken fark edip tedbir alabilmelidir. Özellikle gerektiği anda fren yapma gibi hız gerektiren durumlarda zamanında tepki verebilmelidir. Tepki hızı testi kişinin bu becerisini ölçmektedir.
 5. Çevresel Görüş Testi: Sürücü görüş alanının tam karşısına düşen uyarıcılara olduğu kadar, sağ ve sol taraftaki uyarıcılara da dikkat edebilmeli, zamanında uygun tepki verebilmelidir. Böylece görsel dikkatini nereye ve ne kadar yöneltmesi ve odaklaması gerektiğine karar vererek yolu doğru olarak okuyabilmelidir. Özellikle sollama, şerit değiştirme esnasında sağ ve sol görüşünün iyi olması gerekir, çevresel görüş testi kişinin bu becerisini ölçmektedir.
 6. Trafiğe İlişkin Görüş Testi: Trafikte kişi kendi sürüşüne olduğu kadar diğer sürücülerin sürüşüne, hatalarına ve olası ihlallerine de dikkat etmelidir. Böylece kazaları önlemek için tedbir alabilir. Bu test trafik içindeki diğer sürücülerin hatalarını saptamaya yönelik bir testtir.

C) Kişilik Testleri: Saldırgan ve öfkeli sürücülük boyutu, genel heyecan arama boyutu, trafikte risk alma boyutu, trafikte heyecan arama boyutundan oluşmaktadır. Psikoteknik muayene 1 saat içerisinde tamamlanmaktadır. En hızlı ve güvenlik psikoteknik raporu için bizi arayın. Bağlı Hizmetler

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?