N2 Yetki Belgesi
27 Mart 2019
P2 Yetki Belgesi
2 Nisan 2019

P1 Yetki Belgesi

P Türü Yetki Belgeleri

P türü yetki belgesi, ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

P1 Yetki Belgesi: P1 yetki belgesi, il içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P2 Yetki Belgesi: P2 yetki belgesi yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

P1 Yetki Belgesi Nedir?

P1 yetki belgesi ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

 

P1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

P1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Gerekli şartları sağlayabilen firmalar yine gerekli evrakları hazırlayıp Bakanlığa sunarak başvuru yaparlar. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bakanlığın sizin adınıza açacağı hesap numarasına belge harcı nakit olarak yatırıldıktan sonra belgenizi alabilir.

 

P1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

P1 yetki belgesi için başvuranların, iki tekerlekli olanlar dahil ticari ve hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 5 adet taşıta sahip olmaları gerekir. P1 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Başvuranların en az 5 adet dağıtım elemanı bulundurmaları şarttır. Ayrıca 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. Başvuranların merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

 

P1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

P1 yetki belgesi, il içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

P1 Yetki Belgesi Süresi?

P1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Her 5 yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Bu süre aşıldığı halde yenilenmeyen yetki belgesi iptal olur.

 

P1 Yetki Belgesi Yenileme

P1 yetki belgesi yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. Belge yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

P1 Araç Sayısı Ne Kadardır?

P1 yetki belgesi alabilmek için ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş iki tekerlekliler dahil özmal en az 5 taşıta sahip olunmalıdır.

 

P1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

Kiralık araç çalıştırılamaz.

 

P1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

12.000₺

 

P1 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı Nedir?

Asgari kapasite ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

 

P1 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

100 metrekare

 

P1 Yetki Belgesi Alan/Depo (Şube) Şartı Nedir?

20 metrekare

 

P1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

ODY 4 belgeli en az 1 yönetici

 

P1 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı Nedir?

En az 5 dağıtım elemanı

 

P1 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

Bu belgeye iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.

 

P1 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

 

P1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar

P1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

P1 Yetki Belgesi İçin Başvuranların;

 • İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta,
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması
 • Her şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 metrekarelik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olması
 • En az 5 adet dağıtıcı elemana
 • 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerinde yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. P1 yetki belgesi asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyetleri süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari ve hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • P1 türü yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • P1 türü yetki belgesi sahipler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamında uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • P1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • P1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • P1 yetki belgesi kapsamında araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

 

EN

 

Authorization Documents Of Type P

P type authorization certificate is given to real and legal persons who will conduct distribution management for commercial purposes. Are divided into the following types according to the type of activity;

P1 Authorization Certificate: P1 authorization certificate is given to those who will operate the distribution business in the province

P2 Authorization Certificate: P2 authorization certificate is given to those who will conduct domestic distribution management

 

What Is The P1 Authorization Certificate?

P1 authorization certificate is the document given to real and legal persons who will conduct internal distribution operations for commercial purposes.

 

Where To Get The P1 Authorization Certificate?

P1 authorization certificate is obtained from regional directorates affiliated to the Ministry Transportation.

Companies who can provide the necessary conditions will submit their application to the ministry by preparing the necessary documents. After the transactions are completed you can get you document after the document fee is deposited in cash to the account number that the ministry will open on your behalf.

 

How To Obtain The P1 Authorization Certificate?

Applicants for P1 authorization certificate must have at least 5 pieces of transprot, including tho wheeled ones, for registration or in particular for carrying registered  goods. Vehicles to be registered in P1 authority certificate cannot be over 20 years old. Applicants must have at least 5 distribution personnel. In addition 12.000 Turkish Lira capital or business capital must be owned. The applicants must have the right tou se an independent property, which is at least 100 square meters closed suitable for loading, unloading, transfer, stacking and storage and where the vehicles can approach and unload the loading within the centre or within the borders of the province where the centre is located.

 

Who Is The P1 Authorization Certificate Given?

P1 certificate of authority is given to those who will operate the distribution business in the province.

 

P1 Authorization Certificate

The certificate of validity is valid for 5 years from the date of receipt. It must be renewed at the end of every 5 years. If this period is exceeded, the renewing authorization certificate is cancelled.

 

Renewal Of P1 Authorization Certificate

For renewal of the P1 authorization certificate, they should apply in writing to the Ministry 60 days before the expiry date of the authorization certificate. The document is renewed for 5 years based on the date of payment of the renewal fee.

 

What Is The Number Of Cars P1?

In order to obtain P1 authorization certificate, at least 5 vehicles must be registered or registered as commercial and in particular, including two wheels.

 

P1 Authorization Certificate What Is The Rental Rate Requirement?

Can’t run a rental car.

 

What Is The Capital Requirement?

12.000₺

 

P1 Authorization Certificate What Is The Age Requirement Of The Vehicle?

Minimum capacity cannot exceed 20 years of age during initial application and operation.

 

What Is The Area/Warehouse (Center) Requirement?

100 square meters

 

What Is The Requirement For The P1 Authorization Certificate Area/Warehouse (Branch)?

At least 1 manager with ODY4 certificate.

 

What Is The Requirement For The P1 Authorization Certificate Distribution Element?

At least 5 distributors

 

P1 Certificate Of Authority Document Special Note

This document can be saved in two-wheel drive vehicles.

 

Rules For P1 Authorization Certificate

If there is a title, they must print their shorts titles in such a way that they can see at least one place of vehicles with 4 or more wheels to use in their operation.

 

Conditions Required For Applicants And Vehicles For P1 Authorization Certificate

P1 authorization certificate is the type of document given to real and legal taxpayers who will operate the distribution business in the province for commercial purposes.

Applicants for P1 authorization certificate;

 • At least 5 motor vehicles registered in commercial or private, including those with two wheels,
 • Having the right tou se an independent real estate which is closed at least 100 square meters in the center or within the borders of the provimce where the center is located and suitable for loading, unloading, transfer, stacking, classification, labelling and storage facilities, which do not obstruct traffic and which means to transport goods, to dock and load to unload.
 • For each branch, at least 20 square meters of indoor area having the qualification specified in sub-paragraph (2) has the right to use.
 • At least 5 distributor elements
 • They must have a capital of 12.000 ₺ or a capital of operation capital.
 • To obtain a P1 type authorization certificate applicants must notify the Ministry of the logo emblem and similar sign that they will print on their vehicles, if any, with the shorts titles they will use during their activities.
 • P1 type certificate of authority attachment to the vehicle certificate for vehicles to be registered outside the minimum capacity age requirement is not required
 • P1 authorization certificate should not exceed 20 years of age during the first application and activities of the number of özmal vehicles that will provide the minimum capacity.
 • P1 type certificate of authority attachment to carry goods to the vehicle document as well as commercial vehicles, commercial or special two-wheel motor vehicles can be registered.
 • The holders of the P1 type authorization certificate can only use özal vehicles by registering the vehicle documentation.
 • P1 type authorization certificate holders, if any, should print their short title in such a way that they can see at least 1 of the vehicles with 4 or more wheels in their operation
 • Title and/or short titles to be used adjectives must be in accordance with the scope of the authorization certificate.
 • Owners of authority certificates cannot use more than one short title
 • P1 authorization certificate holders, authority certificates attachment to be recorded in the vehicle documentation/registered vehivles must have a valid vehicle examination.
 • P1 competence certificate holders must have at least one medium level executive type professional qualification certificate or employ persons or persons who possess these qualification
 • With SRC3/4 type professional qualification certificate, the driver of the vehicles within the scope of P1 authorization certificate is required to have a psychotechnical assessment certificate.