CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Orta Düzey Yönetici Belgeleri (ODY 1-2-3-4) almak için gerekli belgeler

ODY belgesi, ODY belgesi çeşitleri:
  • ODY 1 Belgesi
  • ODY 2 Belgesi
  • ODY 3 Belgesi
  • ODY 4 Belgesi
Faaliyet alanına göre ODY türleri:
ODY1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY3 belgesi: Uluslararası eşya-yük taşımacılığı
ODY4 belgesi: Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Faaliyet Alanına Göre (Uluslararası Eşya/Yolcu Veya Yurtiçi Eşya/Yolcu) ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi İsteğini Belirten Bir Dilekçe,
Başvuru Sahibinin Kurucu Ortak, Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Veya Genel Müdür Unvanlarından Birisiyle Görevli Veya Temsil Ve/Veya İlzama Yetkili Kişi Olduğunun Belirtildiği Ve Adının Geçtiği 25 Şubat 2006 Tarihinden Önceki 3 Yıllık Döneme Ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Onaylı Örneği,
Söz Konusu Firma/Firmalarda Çalıştığı Döneme Ait Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Belge,
T.C. Kimlik Numarasının Yazılı Olduğu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4 X 6 Ebadında Vesikalık 2 Adet Fotoğraf,
ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi) daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken bu son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir.
Şahıslar veya firmalar, hizmeti satın almak için; ODY Belgesi Başvuru ve ODY Belgesi Gerekli Evraklar için
0212 438 42 06 yı arayınız