Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Organik Ürün Belgesi

Son yıllarda birçoğumuzun yaşam tarzı o kadar değişti ve doğadan o kadar uzaklaştık ki, artık organik ve doğal ürünler hayatımızda daha az yer almaya başladı. Çünkü şehirleşme ve köyden kente yaşanan göç doğanın ve doğal ürünlerin bizden uzaklaşmasına yol açtı. Tabii bir de günümüzdeki gençlerin birçoğu tarafından köy hayatı ya hor görüldü ya da beğenilmedi. Sonuç olarak bu da köyden kente göçü hızlandırdı. Oysa ne demişti Mustafa Kemal Atatürk; “Köylü milletin efendisidir.” Aslında bir açıdan, üretmenin ve üreten kişinin önemini anlatıyor bize bu söz. Günümüzde ise sadece üretmek değil doğal yolla ve doğal tohumla (mümkünse yerli tohum) üretmek büyük önem arz ediyor. İşte biz de bu yazımızda organik yani doğal yolla üretilen kozmetik ürünlerle alakalı olan sertifikalardan bahsedeceğiz.

NATRUE Derneği/Kuruluşu ve NATRUE Sertifikası

NATRUE, doğal ve organik kozmetikleri dünya çapında tanıtmaya ve korumaya kendini adamış, kâr amacı gütmeyen, Brüksel/Belçika merkezli uluslararası bir dernek ya da birliktir. 2007 yılında kurulan NATRUE, doğal ve organik kozmetiklerin tüm gerçek dostlarına bir yuva sağlamakta ve yüksek kalite standartları ile yüksek bütünlük standartlarına bağlı olan herkesi memnuniyetle karşılamaktadır. Daha açık bir ifadeyle NATRUE, doğal ve organik kozmetik ürünlere NATRUE sertifikası verilmesiyle ilgili çalışma yapan bir kuruluştur. NATRUE sertifikası için, dünyanın gerçek anlamda ilk uluslararası geçerli Doğal ve Organik Kozmetik Sertifikası tanımlaması da yapılmaktadır.

Kozmetik ürünlere yönelik düzenlemelerin giderek daha karmaşık hâle geldiği bir ortamda; otantik doğal ve organik kozmetik ürünler üreten KOBİ’lerin, rehberliğe ve uluslararası düzenleyici kararlar alınırken endişelerini duyurmalarını sağlayabilecek uyumlu bir savunuculuk sesine ihtiyaçları bulunmaktaydı. Doğal ve organik kozmetik ürünler için daha iyi düzenlemeye duyulan ihtiyaç, özellikle Doğal ve Organik Kozmetiklerin (Natural and Organic Cosmetics - NOC) uluslararası tanımının olmaması, ve NOC sektöründe greenwashing denilen olayın artması NATURE’nin kurucu üyelerini bir araya getirerek 2007 yılında NATRUE’nin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Greenwashing terimi “yeşilleme” olarak da dilimize çevrilebilir. Bu terim; yeterince organik olmayan ürünleri kelime oyunları ile organikmiş gibi tanıtmak ve organik ürünlerle ilgili bu tarz aldatıcı eylemlerde bulunmak olarak açıklanabilir. Kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra NATRUE, dünya çapında gerçek doğal ve organik kozmetik ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını (teşvik edilmesini de denebilir) savunan uluslararası bir temsilci kuruluş olarak konumunu sağlamlaştırmıştır.

NATRUE’nın etiket kriterlerinin temel amacı; doğal ve organik kozmetik ürünler, özellikle organik kozmetikler, paketleme ve diğer etiketlerde bulunmayan ürün formülasyonları yönelik katı gereklilikler belirlemek ve oluşturmaktı. İşte bu amaçla yola çıkıldığı göz önünde bulundurulursa; NATRUE Etiketi’nin, tutarlılık ve şeffaflık açısından Avrupa’da oluşturulan diğer “doğal kozmetik” tanımlarından daha ileri gittiği görülecektir. NATRUE Etiketi 2008’den bu yana, Avrupa ve dünya çapında gelişmiş ve genişlemiş, ve otantik doğal ile organik kozmetik ürünler için uluslararası bir referans olarak NOC sektöründeki konumunu pekiştirmiştir.

BDIH Kontrollü Doğal Kozmetik

BDIH, Almanya merkezli uluslararası bir sertifika kuruluşudur. Bu kuruluşun şimdiye kadar 440 firmayı denetlediği belirtilmektedir. BDIH, 1996 yılında “doğal kozmetik” sınırlarını belirlemiştir. BDIH, üretilen doğal kozmetik ürünlerin, belirli bir kontrole tabi tutulması gerektiğini ve tüketiciye fayda sağlayacak şekilde işlenmesi gerektiğini bildirmektedir. Bu kuruluştan onay alabilmek için;

·       Kullanılan hammaddenin bitkisel olması,

·       Organik tarımdan gelmesi ve kontrol edilmiş olması,

·       Çevresel sürdürülebilirliğe saygılı olunması,

·       Hayvanlar üzerinde test yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca kozmetik ürün; kesinlikle hayvansal ham madde, sentetik boyalar, sentetik kokular, silikonlar, parafin ve diğer petrol ürünlerini içermemelidir.

ECOCERT Sertifikası

1991 yılında kurulan ECOCERT, organik tarımdan elde edilen ürünleri denetlemek ve belgelendirmek kapsamında çalışmalar yürütmektedir. ECOCERT, dünyada seksen ülkede faaliyet göstermektedir. Ürünlerin doğal olarak nitelendirilebilmesi için, söz konusu ürünleri sıkı sıkıya bağlı olduğu kurallar çerçevesinde inceleyen bir kuruluştur. Bir ürünün ECOCERT Sertifikası alabilmesi için, bu ürünün ham maddesinden geliştirilmesine (üretilmesine) ve daha sonra da paketlenmesine kadar her aşamasında teste tabi tutulması gerekmektedir.

ECOCERT’e göre bir ürünün doğal sayılabilmesi için bu ürünün yüzde doksan beş doğal ham maddelerden üretilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca geriye kalan yüzde beşlik kısımda da negatif listesinde yer almayan kimyasal madde içerebilir. ECOCERT sertifikası kapsamında bir ürünün kesinlikle içermemesi gereken maddeler; SLS, mineral yağ, silikon, PEG emülgatör, carbomer, paraben, izopropil miristat, sentetik parfüm ve boyalar, yağlı alkoller ve asitler, propilen glikol gibi maddelerdir.

Cosmebio Sertifikası

Cosmebio, tüketicilerin kimya endüstrisinin kirli tarafına dair farkındalıklarının giderek artmaya başladığı bir dönemde 2002 yılında bir dernek/birlik olarak kurulmuştur. O zamanlar doğal ve organik kozmetiklere yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı belirtilmektedir. Bu durumda markalar tarafından, ürünlerinin yüksek düzeyde bitki tabanlı içerik içerdiğinin iddia edilmesi yaşanabilecek istenmeyen olaylardan biridir. Öyle ki, bir ürünün %1’inden daha azını bitki özleri oluştursa bile bu ürün daha doğal bir ürünmüş gibi pazarlanabilir. İşte, Cosmebio’nun kurucuları bu tarz sorunları ele alma ve tüketicileri bu tarz uygulamalardan koruma ihtiyacı hissetmişlerdir.

Bu nedenle yaklaşık 10 laboratuvar, doğal ve organik kozmetik ürünler için bir dizi şartname hazırlamak maksadıyla güçlerini birleştirmişlerdir. Bu kriterler, farklı pazarlama iddialarının oluşturduğu karmaşa içinde tüketicilerin doğru seçimi yapabilmeleri için güvenilir bir yol gösterici olmayı amaçlamıştır. Cosmebio Tüzüğü, yaklaşık 10 laboratuvarlık bu çalışma grubunun ortaya çıkardığı birçok meyvenin ilkidir. Kısa süre sonra ECOCERT tarafından incelenen şartnameler (belirleyici maddeler de denebilir) gelmiştir. Çünkü Fransız mevzuatı bir derneğin böyle bir görevi üstlenmesine izin vermemektedir. Bu şartnameler, bugün Cosmebio’nun teknik taahhüdünü kapsayan COSMOS Standardı olarak bilinmektedir.

Eco Garantie

Eco Garantie, insanların doğal ve ekolojik ürün bulabilmesi için yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren bir kuruluştur. Eco Garantie’ye göre bir makyaj malzemesi, oda parfümü ya da temizleme ürününün sertifika alabilmesi için; içeriğinin güvenli olması, ekolojik dengeyi koruması sürdürebilirliğe zarar vermeden ve katkıda bulunarak geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Doğal ürün üretirken dikkat edilmesi gereken Eco Garantie kriterleri şu maddelerle özetlenebilir;

·       İnsan, hayvan ve bitkiler arası dengeyi bozmamak,

·       Kaynakların sürekliliğini etkilememek,

·       Sosyo-ekonomik dinamikleri (değişkenleri) göz önüne alarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyen kanunları kollamak,

·       Dürüst fiyatlandırma yapmak,

·       Geri dönüştürülebilir malzeme kullanmak,

·       Ürünleri hayvanlar üzerinde denememek.

ÖKO TEST SEHR GUT

Öko Test, Almanya’nın en iyi test kuruluşu olarak tanımlanabilir. Bebek oyuncağından halıya, biberona, kozmetiğe, kumaş ve duvar boyasından elektroniğe birçok ürünü test edip sonuçlarını dürüstçe açıklayan bağımsız bir kurumdur.  Öko Test’in onay verdiği ve “iyi” dediği her marka Öko Test logosunu ambalajında taşır.

Büyük test laboratuvarları, araştırma yerleri, atölyeleri ve yüzlerce bilim adamının çalıştığı bu kurum, prestijli bir test kuruluşudur. Sehr Gut, Almanca “çok iyi” anlamına gelmektedir.

VEGAN

Vegan kelimesi 1944 yılında The Vegan Society’nin kurucularından olan Donald Watson tarafından ortaya atılmıştır. Donald Watson’a göre veganlık ya da veganizm; “Hayvanlar âlemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür.” Kısaca veganlık; bazı nedenler dolayısıyla hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme olarak açıklanabilir. Bu tanım “sıkı vejetaryenlik” olarak da adlandırılmaktadır.

Dünya’da farklı kuruluşlar tarafından “Vegan” ürünleri tescillenmekte veya sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifikalandırma kuruluşlarından biri de ISQ’dur. Türkiye’nin en büyük belgelendirme kuruluşlarından biri olan ISQ, 2006 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş 2007 yılında faaliyete geçmiş bir şirkettir. Bu tarz kuruluşlar vegan ya da vejetaryen terimlerinin gereği gibi üretim gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetler ve ürünlere vegan ya da vejetaryen sertifikası verilmesini sağlarlar. ISQ tarafından denetlenip belge almaya hak kazanan kuruluşlar, ISQ-VEGAN ve ISQ-VEJETARYEN logolarını, Vegan-Vejetaryen Logo Kullanım Talimatı’na uygun olarak kullanmalıdırlar. Bu kullanma talimatı ISQ VEGAN/VEJETARYEN Belgesi ile birlikte üreticiye teslim edilmektedir.

Cruelty Free International

Cruelty Free International, dünya çapında hayvan deneylerini yani hayvanların üstünde deney yapılmasını sona erdirmek için çalışmaktadır. Laboratuvarlardaki hayvanların yaşama hakkı olduğunu düşünen bir kuruluştur. Cruelty Free International, 1898’de İngiltere’nin Bristol kentinde, müthiş bir kadın hakları savunucusu ve hayırsever olan Frances Power Cobbe (1822-1904) tarafından halka açık bir toplantıda kurulmuş ve “İngiliz Birliği” (British Union) adı altında faaliyete başlamıştır. Her ne kadar kuruluşu ve faaliyete başlaması mütevazi bir başlangıç olarak görülse de, hayvan deneylerini sona erdirmek için çalışan dünyanın önde gelen otoritelerinden bir olarak ün kazanmıştır.

Cruelty Free International, daha iyi bilim ve hayvanlara yapılan zulümden (cruelty) uzak bir yaşamı savunmaktadır. Deneylerde hayvanların kullanılmasının etik (ahlaki) bir gerekçesi olmadığına inanmaktadır. 100 yılı aşkın bir süredir ilerici, insancıl bilimsel araştırmaları ve zulümden uzak yaşamı desteklemektedir. Dinamik ve kararlı yaklaşımıyla konuyu kamuoyunun dikkatine sunarak, nesiller boyu siyasetçilere, karar vericilere ve şefkatli insanlara hayvan deneylerini sona erdirmek yolunda katkı sağlamaları için ilham vermiştir. Cruelty Free International, hükümetten herhangi bir mali destek almamaktadır. Bu kuruluşun tek gelir kaynağının destekçileri tarafından yapılan bağışlar olduğu belirtilmektedir.

Cruelty Free International, tarafından ya da bu kuruluşun koordinesinde verilen Leaping Bunny (Sıçrayan Tavşan) logosu ile firmalar ürettikleri bazı ürünlerin hayvanlarla ilgili bazı standartları sağladığını gösterebilirler. Uluslararası olarak 1000’den fazla marka Leaping Bunny ailesinin bir parçasıdır. Bu markaların birçoğu ürünlerinin ambalajı üzerinde Leaping Bunny logosunu göstererek tüketicilere hayvan zulmü olmayan (cruelty free: zulümsüz) ürünleri seçmelerinde yardımcı olmaktadırlar. Leaping Bunny programı; zulüm içermeyen kozmetikler, kişisel bakım ve ev ürünleri için küresel altın standart olarak kabul edilmektedir.

EcoControl Sertifikası

EcoControl, gıda dışı sektördeki ekolojik ürünler ve kalite yönetim sistemleri için 2001 yılından beri faaliyet gösteren bir belgelendirme (sertifikasyon) kuruluşudur. Kuruluşun genel müdürü Dr.Banzhaf, 20 yılı aşkın süredir organik ürün belgelendirme (sertifikalandırma) alanında faaliyet göstermektedir. EcoControl, dünya çapında etkin olan bir kuruluş olup, maksimum yeterlilik ve erişebilirlik sunmak için tanınmış deneyimli ortaklardan oluşan bir ağda çalışmaktadır.

EcoControl’ün kendi standartları bulunmamaktadır. EcoControl’ün amacı, diğer belgelendirme kuruluşlarının altyapısını ve denetçilerini kullanarak ağlarda (belgelendirme ağları denebilir) çalışmaktır. Ağ oluşturma eyleminin, denetçilerin bağımsızlığını desteklediği ve deneyimlerini iyileştirdiği belirtmektedir. EcoControl, sürdürülebilir bir gelişme ve yönetimi hedeflemektedir. Bu hedef;

·       Ağ faaliyetlerine dayalı olarak mümkünse yerel denetçileri kullanmak,

·       Ailenin durumuna saygı göstererek, personele uygun şekilde ödeme yapmak,

·       Müşterilere adil ve özel muamelede bulunmak ve bu tarz faktörlerle desteklenmektedir.

İCEA Organik Sertifikalı Kozmetik Ürünler

Dünyada yüzlerce markayı denetleyen ICEA, İtalya merkezli bir sertifikasyon kuruluşudur. ICEA, yirmi yılı aşkın süredir diyaloga katkıda bulunan ve İtalya’da organik tarımın gelişimini destekleyen, kurumları, dernekleri, şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını içeren kâr amacı gütmeyen bir şirketler birliği diğer bir ifadeyle konsorsiyumdur. ICEA’nın görevini (misyonunu) aşağıdaki ifade ile açıklayabiliriz;

·       ICEA’nın taahhüdü biyolojiye dayanır ancak bunun ötesine geçerek daha derin bir fikri kucaklar. Bu fikir; yöntemlerin, sistemlerin ve uygulamaların sorumlu bir şekle dönüştürülmesini gerektiren yaşam tarzlarıyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi modelidir.

ICEA; işçilerin haysiyetini ve tüketicilerin haklarını koruyarak, insanlara ve çevreye saygılı çalışan birkaç bin şirketi doğrulamakta ve sertifikalandırmaktadır. ICEA tarafından sertifikalandırılmanın bir kozmetik ürünü için; cilt ile uyumlu olduğuna ve hem doğadan elde edilen hem de çevre dostu içeriklerle üretildiğine dair bir garanti belgesi niteliğinde olduğu belirtilmektedir. ICEA Sertifikası ile bir ürünün sertifikalandırılabilmesi için;

·       Cilde uygun ham maddelerden elde edilmesi,

·       Çevresel sürdürülebilirliğe saygılı olması,

·       Hem üretim hem de satış noktalarındaki testlerden geçmesi gerekmektedir.Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?