Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

OCS Belgesi

OCS (Organic Content Standard) Nedir ?

 

ocs sertifikası

 

Organik içerik standardı, %5 ila %100 aralığında organik madde içeren ve gıda ürünleri dışında yer alan ürünler için geçerli bir standarttır.

Organik içerik standardı, nihai üründeki organik madde ve materyallerin varlığını ve miktarını izlemekte, doğrulamakta ve tescillemektedir. Gerek şirketler içi gerekse şirketler arası ürün akışını, hasat sonrası işlemeyi, hammadde doğrulamasını, imalat, ambalajlama ve etiketlemeyi, depolamayı ve nakliye faaliyetlerini ele almaktadır
.
OCS Belgesi, ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmekte olup; organik materyal içeriği taleplerinin tutarlı, şeffaf ve de kapsamlı bir şekilde incelenmesini, değerlendirilmesini ve tescillenmesini sağlamaktadır.

 

 

 

Organik içeriklerdeki organik ham madde oranını belirten ve ürün ambalajlarında da yer alan üç modül bulunmaktadır. Bunlar:


•    %100 Organik: Ürün içeriğinin tamamı organik ham maddelerden oluşan ürünleri simgelemektedir.
•    %95 Organik: Ürün içeriğinin en az %95 oranında organik ham maddelerden oluştuğunu göstermektedir.
•    %5-95 Organik: Ürün içeriğinin en az %5 oranında organik ham madde içerdiğini göstermektedir.
 

Organic Content Standard Kapsamı


Organik İçerik Standardı, TE’ye özgü (Textile Exchange) bir standarttır. Standart, ham maddenin bizzat kendisinin belgelendirilmesi işlevini kapsamamaktadır. Buna karşın, tedarik zincirindeki tüm aşamalar belgelendirilebilmektedir. Örneğin; tekstil sanayiinde, hasat sonrasında elyafın işlenmesinden nihai ürünün ticaretine kadar ürün zincirinin tamamı belgelendirilmektedir. Organik ham maddeler uluslararası kabul görmüş standartlara (örneğin; NOP, JAS, IFOAM) uygun sertifikalı kaynaklardan sağlanabilmektedir.

OCS Belgesi standardına uygun bir belgelendirme için ürünün en az %5 oranında organik materyal içermesi gereklidir (Örneğin: kumaşlar, lif ürünleri, kıyafetler, iplikler, tekstil oyuncakları, yataklar, ev tekstili, yatak ürünleri, moda ve tekstil aksesuarları ile tekstil kişisel bakım ürünleri). Ayrıca elyaf türü ürünlerden organik sertifikalı olanlar da standardın kapsamına dahildir (örneğin; pamuk, yün, ipek, polyester, keten, kenevir, elastan).


Organic Content Standard Gereklilikleri


OCS Belgesi gereksinimleri, organik içeriklerle ilgili süreçlere tüketicinin güven duymasını sağlamayı ve İçerik Hak Talebi Standardının (Content Claim Standart) sahip olduğu gözetim zinciri prosedürlerini kullanmayı hedeflemektedir.
 

Etiketleme Seviyeleri ve Gereklilikleri


Standart kapsamında ürün içeriklerinin karışımına izin verilmektedir. Bu tür ürünler için etiketleme seviyesi, OCS Blended olarak belirlenmektedir. %100 organik (OCS 100) seviyesini kullanabilmek için ise, aynı materyalin hem organik hem de konvansiyonel liflerinin karışımına izin verilmemektedir. Aksi takdirde etiketleme seviyesi OCS Blended olarak kabul edilmektedir.


OCS Belgesi için başvuran üretici, ham madde girişinden itibaren üretim zincirinin tüm halkalarında (depolamada ve satış evrelerine kadar) organik ürünler ile konvansiyonel ürünleri birbirinden ayıracak sistemleri oturtmakla yükümlüdür. En iyi uygulama bu

ürünleri mekân bazında (depo ve üretim hatları) ayırmak olacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde zaman bazında ayırma uygulanabilir. Konvansiyonel ürünler ile organik ürünler farklı zamanlarda işlenerek ayrım gerçekleştirilebilir.

Ürünlerde etiketleme, makinelerin, depo alanlarının yahut depo aletlerinin doğrudan etiketlenmesi suretiyle yapılabilir. Etiketler ve de işaretler üretim sahasında çalışan bütün çalışanlar tarafından görülebilir ve anlaşılır olmalıdır.
 

Dokümantasyon Gereklilikleri


Organik İçerik Standardı gereksinimleri, OCS ürünlerini tanımlama ve kaydetme işlemleri için hem işleyen hem de anlaşılabilir bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Yazılı prosedürler ile çalışma talimatları başlıca ihtiyaçlardır. Üretim tesislerinde hem organik hem de konvansiyonel üretim paralel olarak yer almakta ise, üretimin tüm safhalarında organik üretime dair tüm torbaların, konteynerlerin ve kutuların etiketlenmesi gerekmektedir.


Üretici işletmeler, ürün miktarı, ürün menşei ve ürün akışına dair tüm dokümantasyonu tutmakla yükümlüdür (Örneğin; tedarikçi sertifikaları, irsaliyeler, depo defterleri, işleme kayıtları, faturalar ve alındı makbuzları). Bu kayıtlar en az beş yıl süreyle saklanmalıdır.


Açık ham maddelerin doğrudan tarladan geldiği durumlar istisna olmak üzere Organik İçerik Standardı üretimleri için yalnızca ambalajlı ya da mühürlü ve etiketli ürünler kabul edilmeli; etiketlenmeyen ürünler tedarikçiye geri iade edilmelidir. Bunun yanında nakliye şekilleri ve rotaları da kayıt altına alınmalıdır.

Ocs Sertifikası Nasıl Alınır?

Organic Content Standard (OCS) Sertifikasyon Süreci:


Organic Content Standard sertifikasına sahip olmak için müracaat edecek işletmeler, ilgili sertifikasyon kuruluşuna sundukları formla bu taleplerini resmiyete dökerler.

Başvuru kabul edildikten sonra işletme, ilk inceleme ve sertifikasyon denetimleri için hazırlık aşamasına alınır. İnceleme ve denetimler için öngörülen ücret işletme tarafından yatırıldıktan sonra Organic Content Standard hakkında belgelendirme kuruluşu tarafından uygulama kılavuzu hakkında brifing bilgileri verilir. İlk inceleme planı, Organic Content Standart Logo Kullanım ve Talep Kılavuzuyla birlikte işletmeye gönderilir. Takiben İlk incelemeyle birlikte sertifikasyon denetimi de yapılır. Yapılan denetimlere ait teftiş raporları ile bulgulara dair raporlar hazırlanır.


Denetim kontrol listelerinde, doküman kontrol listesi, tedarikçi listesi ve alt yüklenicileri içeren raporlar yer almaktadır.


İşletmedeki denetimlerin tamamlanmasından sonra bulguları detaylarıyla gösteren bir rapor sunulur. Standartlara uygunsuzluk hali yoksa ya da var olan uygunsuzluklar giderilmişse, TE etiketli OCS Belgesi verilir.
Üretim süreçlerinde, ürünlerde ve çalışanlarda değişimler meydana gelip gelmediğini tespit etmek amacıyla işletmelerde periyodik olarak yıllık denetimler yapılmaktadır.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?