Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

NOM (Resmi Meksika Standartları) Belgesi

Resmi Meksika Standartları (NOM) bir ürün, süreç, kurulum, sistem, faaliyet, hizmet, üretim veya işlem yöntemi için geçerli olan;

·       Kuralları,

·       Spesifikasyonları,

·       Nitelikleri,

·       Kılavuzları,

·       Karakteristik özellikleri,

·       Reçeteleri,

·       Trminoloji,

·       Paketleme,

·       İşaretleme


ile ilgili standartlar düzenlemektedir. Standartların amacı, insan sağlığı için tehdit oluşturan unsurların tespit edilmesi; süreç ve hizmetler ile ilgili önlemlerin alınması ve risklerin en aza indirilmesidir. Yayınlanan standartlar (NOM’lar), söz konusu ürün veya hizmet ile ilgili yetkili kurumlar (otorite) tarafından da kabul görmekte ve bir gereklilik olarak belirlenmektedir. NOM´lar, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren her 5 yılda bir gözden geçirilmektedir.

Meksika’da NOM yayınlanabilecek kurumlardan bazıları şunlardır:

·       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

·       Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

·       Ekonomi Bakanlığı

·       Enerji Bakanlığı

·       Enerji Düzenleme Komisyonu

·       Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı

·       İçişleri Bakanlığı

·       Sağlık Bakanlığı

·       Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı

·       Tarım, Bölgesel ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı

·       Turizm Bakanlığı

·       Ulusal Hidrokarbon Komisyonu

·       Ulusal Hidrokarbon Sektörü Endüstriyel Güvenlik ve Çevre Koruma Ajansı

 

NOM’ların İçeriği

NOM’ların her biri, yayınlandığı konu, alan veya sektöre bağlı olarak farklı şekil ve konseptlerde düzenlenebilmektedir. Fakat genel itibariyle bir NOM’un şu başlıklardan oluştuğunu söylemek mümkündür.

·       Kod ve amaç: NOM’un adı, kodu ve amaçları hemen girişte belirtilmektedir.

·       Kapsam: İlgili ürün, hizmet, yöntem, işlem ve prosedür, LFMN´nin (Federal Metroloji ve Standardizasyon Yasası) 40. maddesi hükümlerine uygun olarak tanımlanmaktadır.

·       Özellikler: Standartta amacı gereği oluşturulmuş ürün, hizmet, yöntem, süreç, tesis veya kuruluşlara karşılık gelen şartnameler ve diğer açıklayıcı bilgilere bu kısımda yer verilmektedir.

·       Test yöntemleri: Standarda ilişkin uygulanabilir test yöntemleri ve örneklemeler bu başlık altında anlatılmaktadır.

·       Ticari bilgiler: Ürünlerin içermesi gereken ticari bilgiler (üretim, satış, pazarlama, lojistik vs) her standartta yer almalıdır.

·       Kaynakça: Standarda karşılık gelen bibliyografya bilgisi bu bölümde açıklanmaktadır.

·       Uygunluk: İlgili ürün veya hizmetin, uluslararası normlara, yönergelere ve detaylandırılmasında temel alınan Meksika normlarına uygunluk derecesi bu bölümde ele alınmaktadır.

·       Gözetim: Yetkinlikler göre NOM’un kurallara uygunluğunu izleyecek olan federal kurum veya kurumlar belirtilmektedir.

·       Uygunluk değerlendirme prosedürü: Standardın doğrulanabilir veya sertifikalandırılabilir olup olmayacağının belirlenmesi; bunun için Ekonomi Bakanlığının uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik politika ve prosedürlerin yanı sıra geçerli uluslararası standartlar bu başlıkta anlatılmaktadır.

 

NOM Kodları ve Adları

·       NOM-005-SSA2-1993 - Aile planlama hizmetleri

·       NOM-006-SSA2-2013 - Tüberkülozun önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-007-SSA2-1993 - Hamilelik, doğum ve lohusalık ve yenidoğan bebeklerin bakımı sırasında hizmetlerin sağlanması için kriterler ve prosedürler

·       NOM-009-SSA2-2013 - Okul sağlığının teşvik edilmesi

·       NOM-010-SSA2-2010 – İnsanlarda Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-011-SSA2-2011 – İnsanlarda, köpek ve kedilerde kuduzun önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-013-SSA2-2006 - Ağız hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-014-SSA2-1994 - Rahim ağzı kanserinin önlenmesi, tespiti, teşhisi, tedavisi, kontrolü ve epidemiyolojik gözetimi için

·       NOM-015-SSA2-2010 – Şeker hastalığının önlenmesi, tedavisi ve kontrolü

·       NOM-016-SSA2-2012 - Koleranın gözetimi, önlenmesi, kontrolü, yönetimi ve tedavisi

·       NOM-017-SSA2-2012 - Epidemiyolojik gözetim

·       NOM-021-SSA2-1994 - Teniosis / sistiserkoz kompleksinin tıbbi bakımın birinci seviyesinde gözetimi, önlenmesi ve kontrolü için

·       NOM-022-SSA2-2012 - İnsanlarda brusellozun (malta humması) önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-025-SSA2-1994 - Tıbbi-psikiyatrik hastane bakım birimlerinde kapsamlı sağlık hizmetlerinin sağlanması

·       NOM-027-SSA2-2007 – Cüzzam hastalığının önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-028-SSA2-2009 - Bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü

·       NOM-029-SSA2-1999 - İnsanlarda sıtma hatsalığının epidemiyolojik gözetimi, önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-030-SSA2-2009 - Sistemik arteriyel hipertansiyonun önlenmesi, tespiti, teşhisi, tedavisi ve kontrolü

·       NOM-031-SSA2-1999 - Çocuk sağlığı bakımı

·       NOM-032-SSA2-2010 - Vektör aracılı hastalıkların epidemiyolojik gözetimi, önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-033-SSA2-2011 - Akrep sokması zehirlenmesinin gözetimi, önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-034-SSA2-2013 - Doğum hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-035-SSA2-2012 - Kadınlarda perimenopoz ve menopoz sonrası hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için tıbbi bakım sağlama kriterleri

·       NOM-036-SSA2-2012 - Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü: İnsanlarda aşı, toksoid, ilaç ve immünoglobulin uygulaması

·       NOM-037-SSA2-2012 – Dislipidemilerin önlenmesi, tedavisi ve kontrolü

·       NOM-038-SSA2-2010 - İyot eksikliği hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve kontrolü

·       NOM-039-SSA2-2002 - Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-041-SSA2-2011 - Göğüs kanserinin önlenmesi, teşhisi, tedavisi, kontrolü ve epidemiyolojik gözetimi için

·       NOM-042-SSA2-2006 - Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü: Köpek bakım merkezleri için sıhhi özellikler

·       NOM-043-SSA2-2012 - Temel sağlık hizmetleri: Beslenme konularında sağlık için tanıtım ve eğitim; rehberlik kriterleri

·       NOM-045-SSA2-2005 - Epidemiyolojik gözetim, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü

·       NOM-046-SSA2-2005 - Aile, cinsel ve kadına yönelik şiddet: Önleme ve bakım kriterleri

·       NOM-047-SSA2-2015 - 10 ila 19 yaş grubu için sağlık bakımı

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?