Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

NF İşareti / Belgesi

Yaşadığımız son iki yüzyılın en önemli olaylarından biri de insan nüfusunun büyük bir oranda artmasıdır. Bu artışa bağlı olarak da insanın ihtiyaçları ile alakalı üretim ve tüketim artmıştır. Tabii bu üretim artışı ile birlikte ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat miktarı da artış göstermiştir. Artan bu ticari hareketlilik ile birlikte yasa dışı veya kayıtsız ticaret de artma eğilimi göstermiş bunun bir sonucu olarak da gümrük işlemleri ve ticari işlemler ile ilgili denetim mekanizmaları, yasalar, standartlar, sertifikalar ve belgeler gibi unsurlar oluşturulmuştur.

NF (Normes Françaises - Fransız Standartları/Normları) İşareti; ürünlerin, geçerli olan ulusal, uluslararası ve Avrupai normatif (standartlarla ilgili) belgelerle veya sertifika referans sistemlerine atıfta bulunan normatif belgelerde belirtilen koşullarla uygunluğunun onaylandığını gösteren bir işarettir. NF işareti, inşaat ürünleri için uygulanan bir işaret sistemidir. Kısaca şöyle de söylenebilir; NF İşareti, Fransa’ya ihraç edilen ya da Fransa’da üretilen inşaat ürünlerinin belirli standartlara uyup uymadığının denetlenmesi ve bu standartlara uygunluk mevcut ise söz konusu ürünlere bu işaretin yerleştirilmesi ile ilgili bir sistemdir. Eğer bir inşaat firması Fransa’ya inşaat ürünü ihraç edecekse NF İşareti ile ürünlerini işaretletmesi bu firmanın ürünlerini daha kolay şekilde pazarlamasına katkı sağlayacaktır.

NF işaretinin koordinatörü olarak AFNOR Certification (AFNOR Sertifikasyon) adında bir firma bulunmaktadır. AFNOR Sertifikasyon, “İşaretin Sertifikasyon Kuralları” isimli dokümanda açıklanmış olan NF İşareti’nin kullanım koşullarını belirlemektedir. İnşaat ürünleri için NF işaretinin geliştirilmesi maksadıyla AFNOR Sertifikasyon tarafından, sertifika referans belgelerinin geliştirilmesinden sertifikaların verilmesine ve sertifika sahiplerinin izlenmesine kadar tüm sertifikasyon işlemlerini bir sertifika kuruluşu olarak gerçekleştirmek için CSTB (The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – İnşaat için Bilimsel ve Teknik Merkez) görevlendirilmiştir. CSTB, NF İşareti’nin başvuru yapan kurumlara hangi koşullar atında; verildiğini, (bu işaretin sahipleri tarafından) muhafaza edildiğini, askıya alındığını veya geri çekildiğini belirlemeye yetkili bir belgelendirme (sertifikasyon) kuruluşu olarak çalışmaktadır. Bu konu ile ilgili şartlar ya da maddeler sertifika referans dokümanında açıklanmıştır.

CSTB (The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) Nedir?

CSTB (The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – İnşaat için Bilimsel ve Teknik Merkez); inşaat sektöründe araştırma ve inovasyon (yenilik, yenileşim), danışmanlık, test, eğitim ve sertifikasyon (belgelendirme) hizmetleri sunan Fransız ulusal kuruluşudur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden yapılanma çabalarını desteklemek için 1947 yılında kurulmuştur. CSTB kuruluşunun misyonu; binaların kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve fikir aşamasından pazar aşamasına kadar olan alanda inovasyonu desteklemektir. Temel bilimsel ve teknik bilgileri geliştirmek ve paylaşmak ve ayrıca paydaşlara mesleki uygulamalarının zorluklarına cevaplar sağlamak için çok disiplinli becerileri bir araya getirmektedir. AFNOR Sertifikasyon tarafından, NF İşareti ile ilgili işlemlerde CSTB görevlendirilmiştir.

NF İşareti, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) bir ürünün serbest dolaşabilmesi ile alakalı olan CE İşareti kadar önemli olmasa da inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu işaret ile ilgili faaliyet gösteren CSTB, dört temel faaliyete odaklanmaktadır. Bunlar; araştırma ile danışmanlık, değerlendirme, sertifikalandırma ve bilginin yayılmasıdır. CSTB’nin uzmanlık alanı; inşaat ürünlerini, binaları ve bunların mahallelere ve şehirlere entegrasyonunu (bütünleşmesini, uyumunu) kapsamaktadır. CSTB’nin başlıca test tesisleri aşağıdaki gibidir;

·       Jules Verne İklimsel Rüzgâr Tüneli (Nantes/Fransa),

·       Rüzgâr Mühendisliği Çalışmaları İçin Atmosferik Rüzgâr Tünelleri (Nantes/Fransa),

·       Vulcain Yangın Test Fırını,

·       Aquasim (sürdürülebilir su döngüsü (sustainable water cycle) yönetimine adanmıştır),

·       Le Corbusier Sürükleyici Oda,

·       Aria Sağlık Laboratuvarları,

·       Avrupa Bina Akustik Laboratuvarı

·       Çoklu Enerji Sistem Değerlendirmesi İçin Yarı Sanal Laboratuvar,

·       Sophia Antipolis’teki Güneş Proses (Süreç, işlemek) Test Laboratuvarı.

 


 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?