CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Neden EU-Eco-Label (Eko-Etiket) ?

AB Eko-Etiketinin avantajı, hangi Üye Devletin içinde üretilmiş ya da satılmış olursa olsun, ürün için uygulanan özelliklerin aynı olmasından ötürü şeffaflık ve sadelik sağlanmasıdır.
Tüketici için AB Eko-Etiketi’nin anlamı:
 • Sadece özellikli çevre dostu ürünlere verilmesi
 • Ürünün kalite ve çevresel testlerden başarıyla geçmesi
 • Ürünün üretilmesinden çöpe atılmasına  kadar gecen süreçte, ürünün çevresel etkilerinin azaltıldığını garanti etmesi
 • Ürün seçiminde bilgilendirici olması
 • Kolaylıkla ayırt edilebilen ve seçimi kolaylaştıran bir sembol olması
 • Resmi bir kuruluş tarafından verilmiş olması
 • Avrupa’daki tüm tüketici ve çevre dernekleri tarafından kabul edilmiş olmasıdır.
Üretici için AB Eko-Etiketi’nin anlamı:
 • Bir etiketle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ürününüzü tanınması
 • Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere indirimler sağlanması
 • Ürününüzün diğer ürünler karşısında üretimden çöpe atılana kadar olan süreçde gerçekten çevre dostu olduğunu göstermesi
 • Bağımsız bir organ tarafından resmi olarak ürünün çevre dostu olduğunun belgelendirmesi
 • Üretiminizde çevre adına iyileştirmeler yapılması
 • Tüm Avrupa’da birçok şirket tarafından ürünlerde kullanılan bir kıstas olmasıdır.