Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

NAFDAC (Ulusal Gıda ve İlaç İdaresi ve Kontrol Ajansı)

Ulusal Gıda ve İlaç İdaresi ve Kontrol Ajansı (NAFDAC), resmi olarak Ekim 1992’de kurulmuştur. Kurumun temel görevi, topluca düzenlemeye tabi ürünler olan

·       gıda,

·       ilaç,

·       kozmetik,

·       tıbbi cihazlar,

·       paketlenmiş su,

·       kimyasallar ve

·       deterjanların

üretimi, ithalatı, ihracatı, dağıtımı, reklamı, satışı ve kullanımını düzenlemek ve kontrol etmektir. Nijerya merkezli bir kurum olan NAFDAC, Genel Müdürlük Ofisi ve ajansın çalışmalarını denetleyen on dört müdürlükten oluşmaktadır:

·       Genel Müdürlük Ofisi

·       Kayıt ve Ruhsatlandırma İşleri Müdürlüğü

·       Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Müdürlüğü

·       İlaç ve Değerlendirme Müdürlüğü

·       Kimyasal Değerlendirme ve Araştırma Müdürlüğü

·       Narkotik ve Kontrollü Maddeler Müdürlüğü

·       Veteriner İlaçları ve Bağlı Ürünler Müdürlüğü

·       Liman Müfettişliği Müdürlüğü

·       Farmakovijilans ve Pazarlama Sonrası Gözetim Müdürlüğü

·       Laboratuvar Hizmetleri Müdürlüğü

·       Planlama, Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü

·       Soruşturma ve İcra Müdürlüğü

·       Yönetici ve İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürlüğü

·       Finans ve Hesaplar Müdürlüğü

·       Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü

 

NAFDAC’ın Yetki ve Sorumlulukları

NAFDAC’ın vizyonu halk sağlığının korunmasıdır. Kurum, misyonunu ise şu şekilde açıklamaktadır: Nijerya´da yalnızca doğru kalitede ilaçların, gıda ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünlerin üretilmesini, ithal edilmesini, dağıtılmasını, reklamının yapılmasını, satılmasını ve kullanılmasını sağlayarak halk sağlığını korumaktır.

Yukarıda listelenen ürünlerin piyasasının düzenlenmesinde Nijerya’daki en önemli kuruluş olan NAFDAC’ın temel değerleri şunlardır:

·       NAFDAC tarafından etkili ve kaliteli çalışmalarla düzenlemesi yapılan ürünlerin kullanılabilirliğini sağlamak

·       Uluslararası standartları; test, analiz ve laboratuvar çalışmalarını koruma altına almak; gerekli mevzuatlara uyum sağlamak

·       Etkili ve verimli, iyi motive edilmiş ve disiplinli bir iş gücünü teşvik etmek

NAFDAC, Nijerya ulusal yasalarına bağlı olarak kurulmuştur. Kurumun ilgili yasalarda belirtilen işlevleri şunlardır:

·       Gıda, ilaç, kozmetik, tıbbi cihazlar, şişelenmiş su, kimyasallar ve deterjanların ithalatını, ihracatını, üretimini, reklamını, dağıtımını, satışını ve kullanımını düzenlemek ve kontrol etmek

·       Fabrikalarda ve diğer kuruluşlarda düzenlenen ürünlerin ve bunların hammaddelerinin yanı sıra üretim süreçlerinin etkin bir şekilde kontrol edilmesi için belirlenen ve onaylanan standart şartnamelere uygun testleri gerçekleştirmekve uygunluğunu sağlamak

·       Yasal düzenlemelere tabi ürünler için üretim tesislerinde ve hammaddelerde uygun incelemeler yapmak ve üretim yerlerinin ve düzenlemeye tabi ürünlerin belgelendirilmesi dahil olmak üzere ilgili kalite güvence sistemlerini kurmak

·       İthal edilen düzenlenmiş ürünlerin denetimini üstlenmek ve üretim yerlerinin sertifikalandırılması dahil  olmak üzere ilgili kalite güvence sistemlerini kurmak

·       Yasal düzenlemelere tabi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, satışı, dağıtımı ve tescili için standart şartnameleri ve yönergelerini düzenlemek

·       Gıdaların, ilaçların, kozmetiklerin, tıbbi cihazların şişelenmiş sularının, kimyasalların ve deterjanların kaydını gerçekleştirmek

·       İhracata yönelik ürünlerin ihracatını kontrol etmek ve kalite sertifikası vermek

·       Nijerya´nın stratejik alanlarında, işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek ilgili laboratuvarları veya diğer kurumları kurmak ve işletmek

·       Uygun analizlerden sonra ürünlerin kalitesi ve güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapmak

·       Narkotik ilaçların ve maddelerin kullanımının yalnızca tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlı olmasını sağlamak için önlemler almak

·       Bu maddeler ile diğer kontrollü maddelerin ithalatı ve ihracatı için izinler düzenlemek

·       Nijerya´daki uyuşturucu kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla Ulusal Uyuşturucu Yasa Uygulama Dairesi (NDLEA) ile iş birliği yapmak

·       Düzenlenmiş ürünlerle ilgili kalite, güvenlik ve düzenleyici hükümler hakkında hükümetlere, özel sektöre ve diğer ilgili kurumlara danışmanlık yapmak

·       Gıda, ilaç, kozmetik, tıbbi cihazlar, şişelenmiş su, kimyasallar ve deterjanlar için kılavuzlar yayınlamak, onay vermek ve reklamları kontrol etmek

·       Kurumun işlevlerinin yerine getirilmesinden veya diğer kaynaklardan elde edilen verileri düzenlemek ve yayınlamak

·       Uygun görülebilecek ulusal ve uluslararası konferanslara sponsor olmak

·       Görevlerini yerine getirirken Nijerya içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlarla bağlantı kurmak

·       İşlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve uygun olan diğer faaliyetleri yürütmek

 

NAFDAC’ın Kalite Yönetimi

NAFDAC, hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve süreçleri etkin bir şekilde izlemek ve değerlendirmek için genel bir çerçeve sağlayan bir kalite yönetim sistemini kullanmaktadır. NAFDAC’ın kalite yönetim sistemindeki en önemli hedefler şunlardır:

·       Sürekli olarak yüksek kalite standartlarında hizmetler sunmak ve her zaman paydaşların memnuniyeti için çalışmak

·       Organizasyondaki herkesin NAFDAC kalite hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunabilmesi için çalışanlarını eğitmek

·       Kabul edilebilir ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün kalitesini garanti eden süreç ve prosedürleri kullanmak.

·       İş gücü için güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmak.

·       Kurumsal bağlılığı sağlamak için kalite politikasının tüm NAFDAC personeline ve çok sayıda paydaşına ulaşmasını sağlamak

 

 

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?