CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

GBF Hazırlayıcısı Sertifika Eğitimi Programı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİM PROGRAMI
 1.Gün
Bölüm
Konu
Başlama
Bitme
1
Kayıt ve kurs notlarının dağıtımı, programın özeti
09.00
09.30
2
Türkiye ve Dünyadaki mevzuat.
09.30
10.00
3
Tarafların Sorumlulukları
10.00
10.30
4
Güvenlik Bilgi Formuna giriş
10.30
11.00
Kahve molası
11.00
11.15
5
Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılmasına giriş
11.15
11.45
6
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
11.45
12.15
7
Avrupa Birliğindeki  Tehlikeli Kimyasallarla ilgili  Direktifler  ve REACH
12.15
12.45
Yemek molası
12.45
14.00
8
Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
14.00
15.30
9
Tehlikeli Müstahzarların (preparatların) Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
15.30
16.00
Kahve molası
16.00
16.15
10
Sınıflandırma konularında tartışma
16.15
18.00
2.Gün
Bölüm
Konu
Başlama
Bitme
11
Genel Toksikolojik Bilgiler
09.30
10.00
12
İşyeri maruz kalma limitleri
10.00
10.30
13
Kişisel korunma cihazları
10.30
11.00
Kahve Molası
11.00
11.15
14
Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması
11.15
11.45
Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması
11.45
12.15
Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması (TMT)
12.15
12.45
Yemek Molası
12.45
14.00
TMT Atölye
14.00
15.30
Kahve Molası
15.30
15.45
TMT Atölye
15.45
18.00
3.Gün
Bölüm
Konu
Başlama
Bitme
15
Çevre için tehlikelerin belirlenmesi
09.30
10.30
Yangın, İlk Yardım ve Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
10.30
11.00
Kahve Molası
11.00
11.15
Atık Yönetimi ve sınıflandırması
11.45
12.15
Yemek Molası
12.15
13.00
17
Kimyasal Güvenlik raporu
13.00
14.00
18
DNEL/DMEL, PEC/PNEC kavramları
14.00
15.00
Kahve Molası
15.00
15.15
Maruziyet senaryoları , GBF – REACH uygulamaları
15.15
16.30
Atölye çalışması
16.30
18.00

4.Gün
Bölüm
Konu
Başlama
Bitme
18
Atölye çalışmasının değerlendirilmesi
0930
10.00
19
GBF’nin doldurulması
10.00
11.30
Kahve Molası
11.30
11.45
GBF’nin doldurulması
11.45
12.15
Yemek Molası
12.15
13.00
20
Sınav
13.00
14.30
21
Kursun değerlendirmesi
14.30
15.00
22
Kapanış
15.00