CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF FORMU) HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Başvuru için gerekli belgeler;
1. Başvuru Formu-Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır. Uzmanlarımızdan temin edilebilir.
2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu – Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır (ön kayıt aşamasından sonra imzalanabilir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Diploma Fotokopisi
5. Adayın Kimya ve/veya Çevre konularında iş tecrübesini gösterir yazı(lar)-

Bağlı Hizmetler