Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Master Belgesi ya da daha yaygın ve güncel adıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB); Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belge ya da belgelerdir. Mesleki Yeterlilik Kurumu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlıdır.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır. Bunların dışındaki tüm meslekler içinse mesleki yeterlilik belgesi alınması işverenler tarafından talep edilebilir. Ayrıca; 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu kanun kapsamında mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamına giren meslekler de belirlenmiştir.
  

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslar arası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan kişilere Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca, 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de söz konusu yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin bir tebliğ daha yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 26 Eylül 2017 tarihli, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğde, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (şimdiki adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından açıklanan tebliğde yer alan 33 meslek ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılmayacaktır. (Yani 26 Eylül 2018 tarihinden itibaren son bulduğu ifade edilmektedir.) 25/05/2015 tarihinde Resmi Gazete’de bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlamıştır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesini almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinden belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik şartı aranmadığı belirtilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, bireyler belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğe sahip olmalı ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunması gereklidir. Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenebilirler. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülmekte olup, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapmalıdırlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipinde olan MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenmektedir. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme ya da belgeleme olanağı vermektedir. Ulusal yeterlilikler yaygın ve resmi olmayan (informal) öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliğinin desteklendiği belirtilmektedir.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?