Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Mermer CE Belgesi

 

CE İşareti bulundurmaya yönelik şartları sağlayan ürünlere CE Belgesi verilir. CE İşareti bulundurmaya yönelik şartlar ise genel olarak; Avrupa Birliği (AB) (Avrupa Ekonomik Alanı demek daha doğru olur.) sınırları içerisinde bir ürünün serbest dolaşabilmesi için sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili standartlara ya da gerekliliklere uygunluğu ile ilgili şartlardır. Diğer bir ifadeyle Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili gerekliliklere uygun olduğunu göstermek için bu işaret kullanılır. Bu işareti; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır fakat ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığı da söylenmektedir.

Günümüzde, değişen ve gelişen teknoloji ve bilim ile birçok kimyasal ürün üretilebilmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı (Poli Vinil Clorür – PVC gibi) çok işimize yararken bir kısmı ise kısa dönemde veya uzun dönemde zararlı (paraben, ftalat vb.) olabilmekte, insan vücudunda zararlı kimyasal birikmesine sebep olabilmektedir. İşte bu kimyasalların insan sağlığı ile ilgili bazı standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin isteğidir. CE işareti düzenlemesi de bu ve buna benzer hedeflerle yapılan bir düzenlemedir. CE işareti, ilgili üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için pasaportu/geçiş belgesi olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani o ürünün kaliteli olduğunun güvencesini veremez. Bu işaret, kalite belgeleri ile karıştırılmamalıdır. CE İşareti, üzerinde bulunduğu ürünün; insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına dair bazı standartları karşıladığının bir göstergesi olarak görülmelidir.

Mermer CE Belgesi


10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere; CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” işareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır. Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin 6’ncı ve 8’inci maddelerine göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır. Mermer CE Belgesi hususu ile ilgili olarak bu yönetmelik detaylı incelenebilir.

Aynı yönetmelikteki maddelerde CE İşareti ile ilgili olarak;


•    CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir,
•    CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalatçının adını ve kayıtlı adresini veya imalatçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tabi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder,
•    CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir,
denilmiştir. Ayrıca imalatçının yükümlülükleri söz konusu yönetmelikte geçmektedir. Bu yükümlülüklerle ilgili olarak birkaç maddeye bakacak olursak;
•    İmalatçı 6’ıncı ve 8’inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10’uncu ve 11’inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalatçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bürün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler,
•    İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar,
yazdığı görülecektir.
 

CE İşareti Uygulamasında Karşılaşılan Sahtekârlıklar


Günümüzde birçok yasal mevzuat ve gereklilik olduğundan ve bazı insanlara bu gereklilikleri karşılamak zor geldiğinden genel olarak kısa ama yasal olmayan ve tehlikeli yolu seçen insanlarla karşılaşma ihtimali vardır. Aslında bu durum çocuklukta verilen eğitim/terbiye ile büyük oranda değiştirilebilir olsa da herkese aynı eğitimi götürmek bazen mümkün olmayabilir. Birçok yasal uygulama ile ilgili sahtekârlıklarla karşılaşıldığı gibi CE İşareti uygulamasında da sahtekârlıklarla karşılaşılabilir.
Bu tarz sahtekârlıkların önüne geçmek için ilgili firmanın/kuruluşun para cezasına çarptırılması veya ürün satışının yasaklanması gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. Sahtekârlıkların önlenmesi için önemli görevlerden biri de tüketicilere düşmektedir. Tüketiciler bir ürünün CE İşareti ile ilgili şartları karşılamadığını ya da bu şartlara uymadığını dünürse veya tespit ederse bu durumu ilgili makamlara bildirmelidirler. Her ne kadar bir ürüne yasa dışı bir yolla CE işareti iliştirmek kısa, ucuz ve kolay bir yol gibi görünse de tespit edilmesi durumunda alınacak ceza ilgili firmayı gerçekten zor duruma sokabilir.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?