CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Marka Ünvan Değişikliği

Adres değişikliği işlemleri için ücret talep edilmezken, unvan ve nevi değişikliği işlemleri için müşterinin Patent, Marka veya Endüstriyel Tasarım Dairesindeki kayıtlarına bakılmaksızın tek bir ücret ile işlem yapılacaktır.
Unvan ve Nevi Değişikliği Talepleri için;
  • Talep dilekçesi,
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
  • Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi,
  • Değişikliği gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise vekaletname
müşteri bilgilerinde değişikliğin sicile kaydedilmesi amacıyla istenen belgelerdir.