Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Marka Tescil Başvuru Formu

TPE-P-101(Patent_Basvuru_Formu)

Markalar Dairesi Başkanlığı
 Marka Tescil Başvuru Formu
Referans No
Toplam Sayfa Sayısı
(Başvuru Sahibi Tarafından
Doldurulacaktır)
Toplam Sayfa Sayısı
(Enstitü TarafındanDoldurulacaktır)
MARKA ÖRNEĞİ
En çok 7×7 cm boyutlarındaki marka örneğini, taşmayacak şekilde kutucuğun içerisine yapıştırınız.
Ayrıca, 5 adet marka örneğinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.
Marka Örneğinde Kullanılan İbare(ler)
Latin Alfabesi ile Yazımı
Türkçe Anlamı
 Marka Ortak Markadır ve Teknik şartname ektedir.(Markanın birden çok sahipli olması ortak marka olduğu anlamına gelmez)
 Marka Garanti Markasıdır ve Teknik şartname ektedir.
(1) BAŞVURU SAHİBİ
 Gerçek  Kişi
 Tüzel Kişi
TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya
Ticaret Unvanı
Uyruğu veya Kayıtlı
Olduğu Ülke
T.C.Kimlik No
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Semt /İlçe
İl
Posta Kodu
E-posta
Telefon No
Faks No
 Başvuru sahibi birden fazla ise bu kutucuğu işaretleyiniz ve diğer kişilere ait bilgiler için Ek-2’yi kullanınız.
Başvuru Sahibi sayısı :
(2) VEKİL
 Var
 Yok
Vekil Sicil No (**):
Vekaletname
 Ektedir
 TPE’de …………….……..….. kodlu / sayılı dosyada bulunmaktadır.ı(***)
Adı Soyadı
Firma Unvanı
(3) ÖDEME BİLGİLERİ
  Başvuru ücreti dekontu ektedir.
(UYARI: Başvuru ücretinin başvuru sahibi veya vekili adına ödenmiş olması zorunlu olup, fatura dekontta yer alan ilk isme veya unvana kesilecektir. )
(*) TPE tarafından önceki başvuruda verilmiş sahip numarasıdır.
(**) TPE tarafından vekil için verilen sicil numarasıdır.
(***)  Önceden TPE ye verilmiş olan vekaletnamenin bulunduğu dosya numarasıdır.
(4) ÖN YAZI TALEBİ
 Başvurunun yapıldığına dair önyazı talep ediyorum. (Önyazı talebi halinde önyazı ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)
(5) RÜÇHAN HAKKI
Başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyor mu?
EVET
HAYIR
Talep edilen rüçhan hakkının doğduğu başvuruya ait bilgiler.
ÜLKE
BAŞVURU NUMARASI
TARİHİ
Sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı  talebine ilişkin bilgiler.
ÜLKE/İL ADI
TEŞHİR TARİHİ
RESMİ AÇILIŞ TARİHİ
 Birden fazla rüçhan  varsa  kutucuğu işaretleyerek diğer rüçhanlara ilişkin bilgileri ekte belirtiniz. Rüçhan Sayısı :
(6) MAL ve HİZMETLER (Alan yeterli değil ise ek-1’i kullanınız.)
Sınıfı
Mal ve Hizmetler
Adı Soyadı
Tarih
İmza
EK -1   MAL VE HİZMETLER – EK SAYFA
(Mal ve hizmetler için ayrılan (6) nolu alan yeterli değil ise bu sayfayı kullanabilirsiniz/çoğaltabilirsiniz.)
Sınıfı
Mal ve Hizmetler 
EK-2- BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ – EK SAYFA
(Başvuru sahibinin birden fazla olması durumunda bu sayfayı kullanınız.)
2. BAŞVURU SAHİBİ
 Gerçek  Kişi
 Tüzel Kişi
TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya
Ticaret Unvanı
Uyruğu veya Kayıtlı
Olduğu Ülke
T.C.Kimlik No
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Semt /İlçe
İl
Posta Kodu
E-posta
Telefon No
Faks No
İmza ve Tarih
3. BAŞVURU SAHİBİ
 Gerçek  Kişi
 Tüzel Kişi
TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya
Ticaret Unvanı
Uyruğu veya Kayıtlı
Olduğu Ülke
T.C.Kimlik No
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Semt /İlçe
İl
Posta Kodu
E-posta
Telefon No
Faks No
İmza ve Tarih